Închide

Ușa negocierilor pentru Parcul Feroviarilor e oficial închisă. Când și cum se va deschide

ActualitateTop News by Actual de Cluj - mart. 19, 2015 1 865

Ce strategie are Compania Națională de Căi Ferate în ceea ce privește Parcul Feroviarilor? Ministerul Transporturilor informează că se poate vorbi de un plan de acțiune, dar nu acum. Până atunci cererea primăriei de preluare a parcului de peste 5,3 hectare rămâne la păstrare în „sertarele” CFR SA.

Se bat în hârtii și solicitări. Primăria, consilierii locali și societatea civilă din Cluj-Napoca au cerut Companiei Naționale de Căi Ferate parcul Feroviarilor aflat în patrimoniul acestuia.

Degeaba. Oficial, prin Biroul de presă, Ministerul Transportului informează că Parcului Feroviarilor din Municipiul Cluj-Napoca constituie aport în natură în cadrul unui contract de asociere în participaţiune, cu valabilitate până în anul 2031, iar conform prevederilor contractuale C.N.C.F. ”CFR” S.A. are obligaţia de a nu încheia niciun act juridic asupra terenului pe durata contractului.

Având în vedere că parcul fusese concesionat către Clubul de Fotbal CFR 1907 încă din 2006 iar compania CFR a cerut instanței rezilierea respectivului contract, nu există la această oră o strategie cu privire la repectiva proprietate. „Stabilirea unui plan de acţiune privind Parcul Feroviarilor poate fi pusă în discuţie numai după finalizarea litigiului, funcţie de hotărârea definitivă şi executorie a instanţei de judecată”, transmite Biroul de presă al Ministerului Transporturilor.

Atât primăria cât și societatea civilă (printr-o Federație în curs de înființare) au cerut să preia Parcul Feroviarilor cu titlu gratuit. Surse din Ministerul Transporturilor ne-au informat că, fiind vorba despre un bun aflat în patrimoniul CNCF CFR, acesta nu poate fi dat decât după „o justă despăgubire”. “În cazul în care, în zona obiectivului se află şi terenuri din domeniul privat al CNCF CFR SA, acestea pot fi transferate doar prin respectarea prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia”, mai informează Biroul de Presă al Ministerului Transporturilor.

Ce spune legea

Potrivit legii în cauză, „Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află bunul.Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar, se poate face numai cu plată şi cu acordul adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. În lipsa acordului menţionat, bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică şi după o justă şi prealabilă despăgubire.Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local”.

Când a început procesul

Parcul Feroviarilor din Cluj este prins într-ul litigiu pe rolul Tribunalului Cluj cu miză financiară pentru ambele părți. Procesul a fost pornit anul acesta de către Compania SFR care cere rezilierea contractului încheiat în 2006 cu Clubul de Fotbal CFR 1907, dar și plata unor sume rezultate din acesta. Adică minim 830.000 de lei, plus penalitățile dar și sumele rezultate din utilizarea celor 3400 de mp din Parcul Feroviarilor pentru terenul de fotbal deja edificat în parc în baza respectivului contract de concesiune.

CITEȘTE ȘI

Valorosul Parc al Nimănui: poveste cu fotbal, politică, bani, lobby și societate civilă în Parcul Feroviarilor

sursa foto: qbox.ro

Un comentariu

Scrie un comentariu