Închide

S-au lansat și celelalte două licitații din etapa I a proiectului Centurii Metropolitane. Contractele sunt estimate la 380 milioane de euro, respectiv la 241 de milioane de euro

ActualitateAdministrațieTop News by Luminiţa Silea - feb. 23, 2023 0 367

Celelalte două licitații de proiectare și execuție din etap I a proiectului Centurii Metropolitane a Clujului (TR35) au fost lansate de Primăria Cluj-Napoca, a arătat primarul Emil Boc în 23 februarie. Anunțurile urmează să fie publicate în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice, iar ofertare se va face din luna aprilie, după cum a mai spus Emil Boc. Deja municipalitatea are în derulare o primă licitație de 20,7 milioane de euro pentru lărgirea drumului național DN 1, între Cluj-Napoca și amplasamentul unde se va construi Spitalul Regional de Urgență și cu amenajarea accesului spre viitoarea unitate medicală, cu termen limită pentru depunerea ofertelor, 9 martie. Noile contracte scoase la licitație, adică tronsoanele 2 și 3 din Faza I a proiectului Centurii Metropolitane, sunt estimate la peste 380 milioane de euro, respectiv la 241 de milioane de euro. Durata contractelor este de 48 de luni, din care 8 luni sunt prevăzute pentru proiectarea lucrărilor.

Tronsonul 2 cuprinde realizarea centurii pe o lungime de peste 9,6 kilometri (de la nodul 5 din Florești) la kilometrul 24 din proximitatea nodului 10 (DN 1/Calea Turzii), adică un drum cu două benzi pe sens cu spațiu median și acostamente, cu o lățime de 23 de metri (14 metri partea carosabilă, 4 metri bandă mediană, 5 metri acostamente) și de 30 de metri în zona nodurilor rutiere (prin adăugarea benzilor de accelerare/decelerare).

Din acest tronson fac parte și 13,8 kilometri de drumuri de legătură (cea mai mare parte, cu două benzi pe sens) din care drumul de legătură cu DN 1 F din Baciu (7 kilometri), drum nou de acces spre Spitalul Regional de Urgență (4,3 kilometri) sau drumul de legătură între cartierul Mănăștur și Zorilor de peste 2 kilometri, între zona Edgar Quinet și sensul giratoriu de pe strada Frunzișului.

Tronsonul include și 5 noduri rutiere care urmează a fi realizate – nodul 5, 6, 7, 8 și 9. În lungul centurii metropolitane si a drumurilor de legătura nou propuse s-au prevăzut piste pentru biciclete bidirecțională pe lungimea de peste 16 kilometri, piste care nu vor intra în conflict cu traficul auto, accesul putând fi făcut prin intermediul unor rampe dedicate prevăzute în fiecare nod. Pe o parte dintre drumurile de legătură s-au prevăzut rotuare, spatii verzi si piste pentru biciclete. Pe întregul tronson a fost prevăzut sistem de iluminat cu telegestiune și sistem de canalizare pluvială. De asemeena, pe acest tronson, îîn cazul centurii, sunt prevăzute panouri fonoabsorbante (peste 20.200 de metri liniari pe traseul principal și 936 de metri liniari pe drumul de legătură din zona Valea Gârboului, spre Spitalul Regional).
În cazul acestui tronson este necesară scoaterea din Fondul Forestier a unei supafețe de aproape 40 de hectare de pădure, din care 36 de hectare necesită defrișare. Ca măsură de conpensare se va realiza o împădurire pe o surpafață de peste 51 de hectare. Toate sensurile giratorii din cadrul proiectului se vor amenaja din punct de vedere peisagistic cu arbusti si specii de plante rezistente la poluare.
Pe acest tronson sunt prevazute 5 tuneluri, dintre care 3 pe centura metropolitana si 2 pe drumul de legatura B3 Florești-Baciu. Primul tunel va fi amenajat în Făget cu săpătură deschisă pe o lungime de 490 de metri. Tunelul 2 și 3 amplasate în zona Padure Făget / Mănăștur, au lungimi de 370, respectiv 363 de metri și urmează să fie realizate  în sistem de galerie cu sprijiniri, prin forare subterană, folosind metoda vieneză, cu scut sau alte metode mai noi. Tunelul 4 si 5 sunt amplasate pe  drumul de legătură Florești Baciu– zona Pădure Hoia, au lungimi de 450, respectiv 310 m și vor fi realizate tot prin forare subteană. Tot pe acest tronson sunt amplasate 37 structuri în lungime totală de peste 8,6 metri liniari.
În cazul acestui tronson, perioada fixată pentru proiectare și execuție este de 48 de luni din care 8 luni pentru proiectare și 40 de luni execuția (mai bine de 3 ani de zile). În cazul execuției, lucrarea poate fi împărțită în sectoare, însă cu respectarea perioadei de execuție.

Tronsonul 3 cuprinde peste 14 kilometri de centură propiu zisă (între nodul 10 Calea Turzii) până la nodul 18 (conectarea cu centura Vâlcele-Apahida). În cadrul acestui tronson vor fi realizați și peste 3,1 kilometri de drumuri de legătură (drum de legătură cu noul Carier Sopor dar și drum de legătură DN 1 – Calea Turzii), nouă noduri rutiere, 14, 3 kilometri de piste de biciclete, un centru de întreținere și coodonare, un centru pentru servicii și 2 parcări de scurtă durată dar și 57 de bucăți de structuri de peste 5800 de metri liniari.

Primul tronson din Centura Metropolitană care s-a scos la licitație: 20,7 milioane de euro/2,15 kilometri/bandă suplimentară între nodul N și amplasamentul Spitalului de Urgență din Florești/pasaj subteran pentru pietoni și bicicliști în zona Metro
Primăria a lansat licitația pentru proiectarea și execuția primei etape din Centura Metropolitană: modernizarea și lărgirea DN 1 la Florești și legătura cu viitorul Spital Regional de Urgență

 

 
Bandă mediană:4.00m,  
Acostamente:2 x 2,50 m =5.00m, cu aceeași 
structură rutieră ca și cea de pe partea carosabilă 
În zona nodurilor rutiere, lățimea platformei drumului este de 30,00 m, prin 
adăugarea unui benzi de 3,50m la lățimea fiecărui sens de circulație, pentru 
accelerare și decelerare. 
Pentru drumurile de legătură B3 si parțial din B8 de la km 0+000 până la km 
1+303 se vor realiza drumuri cu lățimea aferentă unui drum de clasă tehnică III
drumuri naționale cu două benzi de circulație (o bandă/sens), cu 
următoarele caracteristici: 
lățime platformă10,00 m 
lățime parte carosabilă7,00 m 
acostamente 2 x 1,50 3,00 m. 
Drumul de legătură B4.2 are profil de stradă de categorie tehnică II cu lățimea 
străzii este de 28.00 m, din care  
parte carosabilă 2x2x3.5m=14.00m 
Zona mediană 2m 
spațiu verde 2×1.50m 
Pistă bicicliști 1×3.00m partea dreaptă 
trotuar 2x3m  
Drumul de legătură B4.3 are profil de stradă de categorie tehnică III cu 
lățimea străzii de 10.00m, alcătuită din: 
parte carosabilă 2×3.50m 
trotuar2×1.50m  
De la km 1+302,93 până la sfârșitul traseului drumul are profil de stradă de 
categorie tehnică II Conform categoriei tehnice a străzii II, lățimea drumului în 
secțiune transversală are dimensiunea de 30m, alcătuit din următoarele: 
Parte carosabilă: 2x2x3.5m=14m 
Zona mediană 2m, cu structura de SR carosabil 
Spațiu verde 2×1.5m 
Pistă biciclete 2×2.50m pe partea dreaptă 
Trotuar 2x3m 
 
Pe acest tronson în lungul centurii metropolitane sunt prevazute 5 noduri rutiere 
denivelate dupa cum urmeaza: 
Noduri rutiere DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I – Lotul 2 
Număr 
Nod 
Amplasa
re 
localitate 
Scurta Descriere 
Poz km. 
Tip girație 
Număr 
Brațe 
 
Nod 5 
Florești 3 
Dr. leg. B 3
Florești Nord- Baciu 
14+847.
34 
superioară 
4 
Nod 6 
Cluj
Napoca 1 
B-dul 1 Decembrie+ 
str.Frasinului+ Acces magazin 
Cora 
18+019.
55 
inferioară 
5 
 
 
Nod 7 
Cluj
Napoca 2 
Dr. leg. B4.2 (Acces 2 
S.R.U.+Str. Bucium ) 
18+839.
87 
inferioară 
4 
 
 
Nod 8 
Cluj
Napoca 3 
Str. Basarabia, cartier 
Mănăștur 
20+730.
00 
inferioară 
3 
 
 
Nod 9 
Cluj
Napoca 4 
Dr. leg B 8 Str.Frunzisului, 
varianta Zorilor Mănăștur 
23+326.
13 
inferioară 
3 
 
 
In lungul centurii metropolitane si a drumurilor de legătura nou propuse s-au 
prevăzut piste pentru biciclete bidirecțională pe lungimea de 16,042 km  
Pistele pentru biciclete in lungul drumului centurii metropolitane sunt 
prevăzute a nu avea nici o intersecție la nivel cu mijloacele de transport auto, 
Declivitatea maximă (panta longitudinală maximă) a pistelor pentru biciclete s
a limitat la 4,5%. Accesul spre pista de biciclete se poate face prin rampe 
dedicate prevazute in fiecare nod din cadrul TR35  Tronsonul 2. 
Pe drumurile de legătura B4.2, B4.3 si parțial pe drumul B8, care au profil de strada, 
s-au prevăzut trotuare, spatii verzi si piste pentru biciclete. 
Pe întregul tronsonul s-a prevăzut Sistem de iluminat cu telegestiune și Sistem 
de canalizare pluvială. 
Pe centura metropolitană sunt prevazute panouri fonoabsorbante in lungime 
20.239 ml iar pe drumul de legatura B4.2 sunt prevăzute 936 ml panouri. 
In cadrul proiectului este necesară scoaterea definitivă din Fondul Forestier Național 
a unei suprafete de 39,9003 hectare, din care 36,0868 hectare necesită defrișare, 
iar ca si masura de compensare se va realiza impadurire pe o suprafata de 51,8 
hectare. 
Toate sensurile giratorii din cadrul proiectului se vor amenaja din punct de vedere 
peisagistic cu arbusti si specii de plante rezistente la poluare. 
Pe acest Tronson sunt prevazute 5 tuneluri, dintre care 3 pe centura 
metropolitana si 2 pe drumul de legatura B3 Florești-Baciu, dupa cum urmeaza: 
Tunelul 1 amplasat pe TR35– zona Pădure Făget / Sf. Ion , la poz km 
19+684.97, L= 490 m . Acesta se va realiza în sistem cut&cover. 
Tunelul 2 și 3 amplasate pe TR35 in zona Padure Făget / Mănăștur –fir 
dreapta la poz km 21+119.37, L= 370 m, respectiv fir stânga la poz km 
21+120.22, L= 363 m, se vor realiza în sistem de galerie cu sprijiniri, 
prin forare subterană, folosind metoda vieneză, cu scut sau alte 
 
metode mai noi. Aceste tuneluri se vor realiza în mod separat, câte un 
tunel pentru fiecare fir de circulație. 
Tunelul 4 si 5, amplasate pe B3 drum de legătură Florești Baciu– zona 
Pădure Hoia , poz km 1+592, L=450m, si poz km 4+330, L=310 m 
realizate în sistem de galerie cu sprijiniri, prin forare subterană, 
folosind metoda vieneză, cu scut sau alte metode mai noi. 
Pe acest tronson sunt amplasate 37 Structuri in lungime totala de 8.649,3 ml. 

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

author photo two

Luminiţa Silea

Este reporter la ActualdeCluj.ro din aprilie 2014. A lucrat la cotidianul Ziua de Cluj de la lansarea sa, în 2004, până în aprilie 2014. A absolvit Facultatea de Jurnalism a universității "Babeș-Bolyai" în 2004 şi are două diplome de master - în Administraţie Publică la aceeaşi universitate şi în Comunicare şi Relaţii Publice la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Bucureşti.