Închide

Pelerinaj la Mănăstirea Nicula acum 100 de ani, cu 50.000 de oameni. Ce legende circulau mai demult despre icoana făcătoare de minuni

Istorie by Actual de Cluj - aug. 16, 2023 0 153

Pelerinajele de Sf. Maria la Mănăstirea Nicula au o tradiție îndelungată. Despre acest fenomen de masă, cu mii de oameni care se adună pe 15 august pe dealul de la mănăstire, au scris ziarele din Ardeal încă din secolul al XIX-lea.

Pelerinii erau anunțați din timp și acum 100 de ani despre adunarea la marea sărbătoare, arată gherlainfo.ro.

Ziarul „Curierul creștin” de la mijlocul lui august 1923, publicat la Gherla, informa credinicioșii despre cele ce urmau să se întâmple.

Pelerinaj la Mănăstirea Nicula. Aducem la cunoştinţa clerului şi poporului credincios, că la sărbătoarea Adormirei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (s. Măria Mare), Hramul s. Mănăstiri de la Nicula, vom servi Ia aceea Mănăstire sfânta Liturghie arhierească şi vom cuvânta poporului credincios.Onorat Frăţiile Voastre, vestind aceasta credincioşilor, să-i îndemnaţi ca să alerge cât mai număroşi în pelerinaj la s. Măria mare la Mănăstirea Niculei, pentru a se putea împărtăşi de harurile Atotputernicului în acest sfânt loc de închinare, pentru rugăciunile Preacuratei Vergure Măria.

Gherla, la 31 Iulie 1923

Credincioșii au fost anunțați și de ziarul „Unirea poporului„, care apărea Blaj, despre pelerinaj.

Slujbă mare la NicuIa – Mănăstirea Nicula de lângă Gherla este, din vremuri vechi, un vestit lăcaş de închinare pentru credincioşii din părţile Someşului. Sute şi mii de oameni aleargă acolo în fiecare an ca să-şi înalţe sufletele în rugăciuni evlavioase către Preacurata Fecioară Măria, ocrotitoarea celor obijduiţi.
La Hramul din acest an slujba în sfânta mănăstire de la Nicula va face-o iarăşi Preasfinţia Sa episcopul Iuliu al Gherlii, încunjurat de cler mult. Şi vor fi acolo prilejuri bune ca cei întristaţi cu inimile să afle uşurare, iar cei tari să se mai întărească în râvna spre celea sfinte. Îndemnăm deci cu toată căldura pe cititorii noştri din acele părţi ca la  sărbătoarea Adormiriii Preasfântei Născătoare de Dumnezeu, la 15 August, să meargă cât mai mulţi la lăcaşul de mângâiere şi de întărire creştinească de la Nicula!

O mică cronică a adunării din acel an de la Nicula a publicat, după eveniment, ziarul Unirea, de la Blaj.

La Sfântă Măria mare s-a făcut un grandios peregrinaj la mănăstirea Nicula. Cu mai multe zile înainte curgeau creştinii în procesiuni din toate părţile Ia acel loc de  închinare. Nicicând nu s-a văzut la Nicula atâţia creştini cucernici. În ziua praznicului au fost la 50.000 oameni.1934 nicula pelerini manastire

Înalt Prea Sfinţitul Iuliu al Gherlei, înconjurat de numeros cler, a servit sf. Liturghie într-un pavilon înalt, lângă biserica mănăstirii. Credincioşii aşezaţi pe dealurile împrejmuitoare dădeau iluzia unui amfiteatru; erau o masă de capete.

1934 nicula manastire iuliu hossu

A predicat P. S. Sa despre credinţa cea adevărată, înfierând rătăcirea acelora, care necinstesc pe Maica Domnului şi Crucea fiului său.

ziarul Unirea, 8 septembrie 1923

Însă una dintre cele mai vechi cronici ale unui pelerinaj la Nicula o găsim într-un ziar din anul 1888, Gazeta Transilvaniei, tipărit la Brașov.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare