Închide

Cum a testat Ceaușescu primul calculator complet tranzistorizat din România, creat la Cluj, și ce mesaj a lăsat constructorilor

Istorie by Actual de Cluj - iun. 10, 2022 0 519

Nu multă lume știe că în ”Silicon Valley”-ul României au fost construite printre primele calculatoare din România, mari cât un dulap sau mai multe – iar unul dintre acestea, primul complet tranzistorizat din România, a fost DACICC-1, testat chiar de Nicolae Ceaușescu.

În 1965 Ceaușescu a vizitat Clujul, între altele a inspectat cartierul Gheorgheni, atunci în construcție, a făcut o vizită la Muzeul de Istorie, dar și la Institutul de Calcul din Cluj, atunci ”Institutul de calcul economic al Filialei din Cluj a Academiei”. Acesta fusese înființat în urmă cu 12 ani și crease între timp ceea ce urma să devină primul calculator românesc, Mașina Aritmetică de Calcul a Academiei, în 1958, despre care se cunosc foarte puține, dar ulterior și calculatoarele DACICC-1 și, după o vreme, DACICC-200. ”Întâmpinat de acad. Tiberiu Popoviciu, de colectivul institutului, secretarul general al C.C al P.C.R. este invitat să viziteze principalele sectoare de cercetare. Se dau explicaţii asupra activităţii multilaterale desfăşurate aici, asupra rezultatelor obţinute, contribuţii importante la dezvoltarea şcolii româneşti de analiză numerică, în discuţii se relevă cu pregnanţă preocuparea susţinută a colectivului pentru îmbinarea armonioasă a cercetării teoretice cu aplicaţiile practice”, relatează un reportaj din ziarul Scânteia. ”Tovarăşul Nicolae Ceauşescu este invitat să vadă maşina electronică de calcul DACICC-1, proiectată şi realizată de colectivul institutului, care este prima maşină electronică de calcul complet tranzistorizată realizată în ţară. Cercetătorii lucrau la rezolvarea unor probleme din activitatea Combinatului siderurgic din Galaţi privind optimizarea debitării profilelor de laminate liniare. Conducătorul acestor cercetări informează că maşina respectivă a servit la rezolvarea a numeroase probleme ridicate de activitatea unor întreprinderi şi instituţii, ca şi de cercetări fundamentale”.

Înainte să plece Ceaușescu scrie în cartea de onoare a institutului: ”Felicităm călduros întregul colectiv al institutului pentru activitatea sa rodnică, pentru realizarea maşinii de calcul „DACICC“, şi-i urăm noi succese in cercetare, în aplicarea matematicii în producţie, în interesul dezvoltării economiei noastre naţionale“.

În același an, într-un articol din publicația Munca, directorul Tiberiu Popoviciu explica: ”una dintre realizările importante ale colectivului nostru de matematicieni şi ingineri este darea în folosinţă a maşinii electronice DACICC-1, realizată la institut, pe baza unui proiect propriu. Maşina DACICC-1 a fost realizată în întregime cu materiale fabricate în ţara noastră, şi aceasta este un mare succes. Ea este înzestrată cu o memorie pe inele de ferită, care-i asigură o viteză de 2 000 operaţii pe secundă. Este o maşină electronică tranzistorizată. Programul pe baza căruia se efectuează calculele se introduce în maşină pe benzi perforate, iar rezultatele se scriu automat cu o maşină electrică de scris conectată la maşina de calcul. Maşina DACICC-1 ocupă un spaţiu mic şi poate lucra mai multe zile, fără întrerupere, fără a se defecta şi fără a face greşeli de calcul”.

La ce era folosit calculatorul produs la Cluj? Popoviciu exemplifică: ”dintre problemele la ale căror rezolvare maşina DACICC-1 a fost deosebit de utilă, vom aminti cîteva. La cererea Ministerului Industriei Alimentare, pe baza datelor furnizate de către Institutul de cercetări alimentare, s-au efectuat calcule pentru întocmirea unui program optim de recoltare a sfeclei de zahăr. O problemă matematică complicată propusă de către ÎNCERC este aceea a proiectării fundaţiei la unele silozuri de cereale. Pentru soluţionarea problemei, maşina a rezolvat două sisteme de ecuaţii liniare cu cîte 19 şi 23 necunoscute. Această lucrare, pe care un calculator ar fi rezolvat-o manual în câţiva ani, maşina a terminat-o în circa patru ore. Pentru C.S.A.P.C. Cluj maşina a rezolvat mai multe sisteme de cîteva zeci de ecuaţii care intervin la proiectarea invelitoarelor subţiri. Un exemplu interesant de rezolvare a problemei centralizării anumitor operaţii de evidenţă a fost tratat de maşină la cererea Băncii de Stat a R.P.R. ”

DACICC-1 fusese realizat în 1963, numele vine de la Dispozitiv Automat de Calcul al Institutului de Calcul Cluj. A fost conceput și realizat imediat după construcția experimentului MARICA. ”a fost un calculator de generația 1 (cu tuburi electronice), dar cu trăsături moderne, “revoluționare” pentru acea perioadă, ce țin de generația a doua: a avut în componență tranzistoare (utilizate pentru prima dată la un calculator în România – la partea logică), și inele de ferită (utilizate tot pentru prima dată la un calculator românesc – atât la memoria internă, cât și la unele părți din logică).[1] Totodată a avut o bibliotecă de funcţii matematice, și viteză mare de calcul pentru acea perioadă: frecvență de tact 100 KHz, permițând 2000 de adunări/secundă”, după cum arată Institutul de Calcul Cluj în istoria sa, adăugând că se poate spune că acesta a fost primul calculator românesc cu tranzistoare, fără a fi complet tranzistorizat așa cum relatează articolul din Scânteia, și primul cu memorie internă.

Citește și:

MARICA şi DACICC. Cum s-au născut primele calculatoare ale Clujului

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare