Închide

Un clujean care își transporta soția însărcinată cu mașina, cu 103 km/h în localitate, obține anularea în instanță a amenzii, Judecătoria apreciază că a fost o ”stare de necesitate”

ActualitateTop News by Actual de Cluj - dec. 04, 2023 0 205

Un șofer din Cluj care a fost amendat pentru viteză excesivă în localitate a contestat în instanță amenda, aceasta din urmă i-a dat dreptate: soția sa însărcinată urma să nască, avea contracții iar situația s-a considerat a fi una de necesitate de către instanță, care a dispus deci
Șoferul a făcut plângere contravențională în 19 mai și a cerut în principal anularea a procesului-verbal de constatare a contravenţiei încheiat în 9 mai 2023 iar  în subsidirar, înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu avertismentul, precum și restituirea sumei achitate cu titlu de amendă. De asemenea, a solicitat obligarea intimatului – Inspectoratul Județean de Poliție Cluj – la plata cheltuielilor de judecată. În motivarea plângerii contravenționale, petentul a susținut, în esență, nelegalitatea procesului-verbal contestat, apreciind că lipsesc mențiunile privind datele de identificare ale aparatului radar, care fac imposibilă verificarea legalității cinemomentrului utilizat, fapt ce atrage nulitatea absolută a procesului-verbal contestat. Cu privire la netemeinicie, a invocat principiul ”in dubio pro reo” – lipsa probelor favorizează presupusul făptaș – susținând că a fost nevoit să depășească viteza legală, având în vedere că soția sa avea contracții și era pusă în pericol, atât viața mamei, cât și a copilului, sens în care a făcut trimitere la actul  medical depus. Raportat la situația specială medicală a soției pe care o transporta la spital pentru a naște, petentul a invocat existența unui caz fortuit, care lipsește fapta contravențională de trăsătura esențială a vinovăției.
În fapt, petentul a fost amendat cu 1.305 lei, echivalentul a 9 puncte-amendă, şi i-a fost reţinut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe o durată de 90 de zile, după ce în 10 septembrie anul trecut în jurul orei 22.40 pe DN1C în Răscruci a condus în localitate cu viteza de 103 km/h.
Procesul-verbal a fost întocmit în lipsa petentului, iar la mențiuni s-a consemnat: ”în momentul opririi susnumitul ne-a declarat verbal că se grăbește în Cluj-Napoca, la o clinică medicală, întrucât soția sa însărcinată are contracții și urmează să nască. I-am adus la cunoștință ocntravenția săvârșită și sancțiunea ce urmează să o primească în lipsă”.
Instanţa Judecătoriei Gherla a constatat că petentul nu a contestat starea de fapt reţinută, arătând că a săvârşit sub imperiul cazului fortuit, deoarece se grăbea să o conducă la spital pe soţia sa, însărcinată care era pe punctul de a naşte. Instanţa reţine că această apărare se circumscrie mai degrabă stării de necesitate. Conform art. 1 din O.G. nr. 2/2001, constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege. În continuare, potrivit art. 11 din O.G. nr. 2/2001, caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită. Conform legii, este în stare de necesitate persoana care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol imediat și care nu putea fi înlăturat altfel viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat.
Pentru ca această cauză justificativă să fie incidentă în cauză, este necesară îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de textul legal, printre care cerința ca fapta contravențională comisă în stare de necesitate să fie unica modalitate de înlăturare a pericolului.
”În speță, se reține că modalitatea aleasă de petent pentru înlăturarea pericolului privind sănătatea mamei și a copilului nenăscut, respectiv de a se deplasa cu viteză ridicată pentru a-și transporta soția însărcinată la Clinica (…) este justificată”, a apreciat instanța. Din biletul de ieșire din spital depus la dosar reiese că femeia a suferit o intervenție medicală constând în cezariană de urgență la miezul nopții, deci la mai puțin de două ore de la data săvârșirii faptei. ”Totodată, instanța apreciază că exista o urgență, iar transportarea persoanei însărcinate, cu travaliul declanșat, la unitatea medicală la care s-a efectuat intervenția poate fi considerată unica modalitate de înlăturare a pericolului. În consecință, instanța reține că situația petentului se circumscrie unei stări de necesitate”, a arătat instanța, care a dispus anularea procesului-verbal.
Foto arhivă

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare