Închide

Sentința prin care un șofer a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare după ce a omorât doi copii de 5 ani și 11 luni intrând cu mașina pe contrasens într-o porțiune de drum drept, atacată cu apel

Actualitate by Actual de Cluj - sept. 21, 2022 0 84

Sentința prin care un șofer a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare după ce a omorât doi copii de 5 ani și 11 luni intrând cu mașina pe contrasens într-o porțiune de drum drept a fost atacată cu apel de părțile vătămate, ieri.

Sentința a fost dată vineri de către Judecătoria Huedin și a fost atacată la Curtea de Apel ieri de cinci dintre cele nu mai puțin de șapte părți vătămate din proces. Procesul a avut nu mai puțin de 15 înfățișări la Judecătorie. Inculpatul se numește Constantin Bobleagă. Iată sentința dată vineri:

Constată că prin încheierea de şedinţă din data de 5 septembrie 2022 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1-3 Cod penal şi vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2-4 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal în infracțiunile de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1-3 Cod penal şi vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2-3 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 396 alin. 2 Cod proc.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod proc.pen., condamnă pe inculpatul B.C.

În baza art. 67 Cod pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară dreptul de a conduce autovehicule, tramvaie şi tractoare agricole sau forestiere, prev. de art. 66 alin. 1 lit. i) Cod pen., pe o durată de 5 ani.

În baza art.65 alin.1 Cod pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a conduce autovehicule, tramvaie şi tractoare agricole sau forestiere, prev. de art.66 alin.1 lit.i) Cod pen.

În baza art. 396 alin. 2 Cod proc.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod proc.pen., condamnă pe inculpatul B.C. la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2-3 Cod penal.

În temeiul art. 38 alin.2 Cod penal constată ca faptele care fac obiectul prezentei cauze au fost săvârşite în condiţiile concursului formal de infracţiuni şi în temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 9 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 3 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

Raportat la art. 45 alin.1 Cod penal, în baza art. 67 Cod pen., interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară dreptul de a conduce autovehicule, tramvaie şi tractoare agricole sau forestiere, prev. de art. 66 alin. 1 lit. i) Cod pen., pe o durată de 5 ani. Raportat la art. 45 alin.1 şi 5 Cod penal, în baza art.65 alin.1 Cod pen., interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a conduce autovehicule, tramvaie şi tractoare agricole sau forestiere, prev. de art.66 alin.1 lit.i) Cod pen.

În temeiul art. 91 Cod pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispoziţiilor art. 92 Cod pen. În baza art. 68 alin. 1 lit. b) Cod pen. pedeapsa complementară aplicată mai sus se execută începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 3 Cod pen. pedeapsa accesorie aplicată mai sus se execută în caz de revocare sau anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod pen., impune inculpatului să execute, pe durata termenului de supraveghere, obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program/e care va/vor fi stabilit/e de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti sau în cadrul Fundaţiei pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare.

Conform art. 91 alin. 4 Cod pen. rap. la art. 404 alin. 2 Cod proc.pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse: – revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie, urmând a se aplica regulile stării de recidivă sau de pluralitate intermediară, pedeapsa rezultantă fiind executată în regim de detenţie; – posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere a pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă, urmând a se aplica regulile stării de pluralitate intermediară, pedeapsa rezultantă fiind executată în regim de detenţie; – revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse.

În temeiul art. 114 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti va fi comunicat un exemplar şi către organul de poliţie competent să analizeze incidenţa anulării permisului de conducere al inculpatului. În temeiul art. 94 alin. 1 Cod pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c) – e) Cod pen. se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În temeiul art. 576 alin. 1 Cod proc.pen., un exemplar al prezentei hotărâri se va comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

II. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 şi 25 Cod proc.pen., rap. la art. 1357 şi urm. Cod civil, coroborat cu O.G. nr. 13/2011 admite ac?iunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către partea civilă SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA şi obligă partea responsabilă civilmente A.I.E.L., FOSTĂ R&Q I.M.L., prin corespondent în România – C.C.S. S.A. la plata sumei de 22.612,56 lei reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate victimei D.D.M., la care se adaugă dobândă legală penalizatoare începând cu data următoare externării (23.10.2019) şi până la achitarea integrală a debitului.

În baza art. 397 alin. 1, art. 19 şi 25 Cod proc.pen., rap. la art. 1357 şi urm. Cod civil, coroborat cu O.G. nr. 13/2011 şi Legea nr. 132/2017 admite în parte acţiunea civilă exercitată de părţile civile D.D.M., D.N.(în nume propriu) şi D.N. s – decedat, continuată de moştenitorii D.M., D.N., D.I. şi T.A. şi, în consecinţă obligă partea responsabilă civilmente A.I.E.L., FOSTĂ R&Q I.M.L., prin corespondent în România – C.C.S. S.A. să plătească: Părţii civile D.D.M., următoarele sume: -11.866,76 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare de la data de 27.04.2019 şi până la plata efectivă a debitului, pentru prejudiciul produs prin infracţiunea de vătămare corprorală din culpă; – 50.000 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR de la data plăţii) cu titlu de daune morale, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la plata efectivă a debitului, pentru prejudiciul produs prin infracţiunea de vătămare corprorală din culpă; – 200.000 euro (echivalentul în lei la cursul B.N.R. de la data plăţii) cu titlu de daune morale, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la plata efectivă a debitului, pentru prejudiciul produs prin infracţiunea de ucidere din culpă. – penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi, calculate asupra sumelor acordate cu titlu de daune materiale şi morale, începând cu a 11-a zi de la data rămânerii definitive a hotărârii. Părţii civile D.N., următoarele sume: – 17.856,86 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare de la data de 27.04.2019 şi până la plata efectivă a debitului, – 200.000 euro (echivalentul în lei la cursul B.N.R. de la data plăţii) cu titlu de daune morale, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la plata efectivă a debitului; – penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi, calculate asupra sumelor acordate cu titlu de daune materiale şi morale, începând cu a 11-a zi de la data rămânerii definitive a hotărârii. Părţilor civile D.M., D.N., D.I. şi T.A. în calitate de moştenitori ai părţii civile defuncte D.N. senior, următoarele sume: – 400 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare de la data de 27.04.2019 şi până la plata efectivă a debitului, -50.000 euro (echivalentul în lei la cursul B.N.R. de la data plăţii) cu titlu de daune morale, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la plata efectivă a debitului; – penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi, calculate asupra sumelor acordate cu titlu de daune materiale şi morale, începând cu a 11-a zi de la data rămânerii definitive a hotărârii. III. În temeiul art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 Cod proc.pen. obligă inculpatul B.C. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 6.000 de lei (din care suma de 3.000 lei cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale). În temeiul art. 398 raportat la art. 276 alin.1 Cod proc.pen. obligă partea responsabilă civilmente A.I.E.L. prin corespondent în România – CAROM C.C.S. S.A. să plătească: părţii civile D.N. cheltuieli de judecată în cuantum de 3671 lei reprezentând onorariu avocaţial, cheltuieli de deplasare la instanţă şi taxe poştale; părţii civile D.D.M. suma de 3000 lei reprezentând onorariu avocaţial şi părţilor civile D.M., D.N., D.I. şi T.A. în calitate de moştenitori ai părţii civile defuncte Dura Nicolae Senior, suma de 1500 lei reprezentând onorariu avocaţial. Conform art. 274 alin. 1 Cod proc.pen. onorariul parţial al apărătorului din oficiu, av. Moldovan Simion – pentru inculpat, desemnat conform delegaţiei nr. 25 din 4.05.2021 în cuantum de 400 de lei va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei.

În baza art. 7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 16 septembrie 2022.

Citește și:

Un șofer care a omorât doi copii de 5 ani și 11 luni pe cel mai periculos drum din Cluj după ce a intrat pe contrasens într-o porțiune de drum drept, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare

Nici un comentariu

Scrie un comentariu