Închide

Rectorii celor mai mari universități din țară cer 6% din PIB pentru educație. Care sunt cerințele complete

Educaţie by Actual de Cluj - nov. 14, 2015 0 190

Rectorii celor mai mari universități din țară, între care și „Babeș-Bolyai” din Cluj, cer cel puțin 6% din PIB pentru educație, dar și ca cercetătorii din universități să aibă statut de personal didactic.

Rectorii celor mai mari universități din țară, reuniți în Consorțiul Universitaria, au semnat ieri o nouă rezoluție pentru educație, la sediul universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Semnatari sunt Ioan-Aurel Pop (Universitatea Babeş-Bolyai), Mircea Dumitru (Universitatea Bucureşti), Vasile Işan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza), Pavel Năstase (Academia de Studii Economice) şi Marilen Pirtea (Universitatea de Vest din Timișoara).

Între altele, în rezoluția semnată ieri aceștia subliniază că învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică au un rol decisiv în dezvoltarea economico-socială a ţării, prin reconstrucţia instituţională, diferenţierea universităţilor, promovarea excelenţei individuale, stimularea performanţelor academice şi întărirea principiilor fundamentale ale autonomiei instituţionale şi ale competiţiei efective a ideilor.

În acest sens, semnatarii documentului au considerat că se impun următoarele lunii directoare:

1. Alocarea a minim 6% din PIB pentru educaţie și crearea premiselor implementării unei finanțări instituționale multianuale, pe bază de contract.
2. Restructurarea finanţării publice a învăţământului superior în sensul echilibrării criteriilor sociale cu cele de performanță academică și trecerea de la Studentul Echivalent Unitar la finanțarea ciclurilor de studii universitare de licență și masterat prin intermediul granturilor de studii.
3. Finanţarea cercetării ştiinţifice în universități cu minim 1% din PIB și adoptarea unui statut a personalului de cercetare-dezvoltare similar cu cel al personalului didactic.
4. Publicarea anuală a unui raport în care să fie prezentată situația totală a finanțării instituționale, fundamentată și detaliată (atât în contractul instituțional, cât și în cel complementar).
5. Ierarhizarea pe categorii a instituţiilor de învăţământ superior din România şi finanţarea în funcţie de aceste categorii. Consorţiul Universitaria va propune criterii de clasificare a universităţilor din România şi va înainta propunerile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
6. Necesitatea dezvoltării unor programe de licenţă cu dublă specializare, dar și revizuirea listei programelor de licenţă pentru reducerea numărului de specializări.
7. Internaţionalizarea curriculum-ului și introducerea de noi programe de studiu cu predare în limbi de circulație internațională, în condițiile adaptării legislației pentru a se putea realiza programe de studii cu diplome comune, diplome duble și multiple.
8. Simplificarea procedurilor privind angajarea, asocierea și invitarea personalului didactic și monitorizarea angajărilor pe durată determinată a personalului didactic și de cercetare.
9. Limitarea autonomiei universitare să fie determinată de circumstanțe excepționale, stabilite exclusiv prin lege, nu prin acte administrative.
10. Stabilirea unor criterii distincte de finanțare a instituțiilor de interes național, precum Grădinile Botanice, Parcurile și rezervațiile dendrologice și celelalte colecții ale universităților.
11. Adaptarea formării profesionale continue și complementare a psihologilor, psihopedagogilor și asistenților sociali pentru evaluarea și intervenția persoanelor diagnosticate cu Tulburări din Spectrul Autist.

Din Consorţiul Universitaria fac parte Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare