Închide

Proiectul urbanistic al șoselei rapide de-al lungul căii ferate, în zona fostelor platforme industriale din Cluj unde deja se pregătesc dezvoltări imobiliare importante pentru oraș, este în consultare publică. Acesta vine cu reglementări pentru modernizarea circulației rutiere, dar și cu plusuri pentru transportul public sau pentru pietoni și bicicliști

ActualitateAdministrațieTop NewsUrbanism by Actual de Cluj - oct. 18, 2022 1 1085

Propunerea preliminară PUZ – CULOAR DE MOBILITATE NORD – POD OAȘULUI – RĂSĂRITULUI – STRĂZILE RĂSĂRITULUI – CÂMPUL PÂINII – POD IRA, CLUJ-NAPOCA a fost lansată în consultare publică. Observații sau propuneri se pot face până în 31 octombrie, după care proiectul ar urma să fie dezbătut în Comisia de urbanism a Primăriei. Miza proiectului este de realizarea unui coridor de mobilitate de-a lungul căii ferate, de la podul Oașului-Răsăritului la podul IRA, pe o lungime de aproximativ 5 kilometri, prin modernizarea străzilor Răsăritului, Câmpul Pîinii, a racordurilor acestora cu arterele secundare, concomitent cu reabilitarea pasajelor existente sau crearea unora noi dar și cu relocarea rețelelor edilitare în subteran.

Conceptul urbanistic pentru amenajarea zonei a fost prezentat și în cadrul unei dezbateri publice organizată în luna mai în cadrul Centrului de Inovare și Imaginație Civică al Primăriei (Detalii: Ce au cerut clujenii de la noul bulevard cu patru benzi dorit în Cluj, de-a lungul căii ferate, o stradă, după cum a spus primarul Boc, de talia B-dului 21 Decembrie 1989). Primarul Emil Boc arăta atunci că noul coridor de trafic plănuit în Cluj va fi unul de talia bulevardului 21 Decembrie 1989 (arteră cu 4 benzi). Arhitectul Arnold Makalic, din echipa de proiectare, a subliniat public șansa orașului de a avea chiar și două bulevarde, dacă traseul va fi prelungit spre gară, peste Someș, rezultând un parcurs total de 5 kilometri.

Având în vedere că e un proiect complex și ambițios, implementarea sa se va face etapizat, în funcție de fondurile pe care municipalitatea le va identifica, după cum au estimat proiectanții la prezentarea publică de anul acesta.

 

Traseul viitoarei artere, propuse cu patru benzi, trasee velo și pietonale, pornește din zona Podul Oașului-Răsăritului, pe Răsăritului, Câmpul Pâinii, până la Podul Ira, o zonă aflată în spatele orașului, neîntreținută, plină de mizerie care are potențial să fie transformată în așa fel încât să aducă beneficii traficului din oraș, rațelei publice de transport în comun dar și zonelor adiacente, integrând atât locuințe existente dar și viitoarele dezvoltări pregătite pe platformele industriale.

De studiul de fezabilitate, Planu Urbanistic Zonal, documentația pentru autorizarea lucrărilor de construcții și proiectul tehnic, detalii de execuție și asistența tehnică din partea proiectantului pentru culoarul de mobilitate Nord se ocupă NV Construct cu biroul Mossfern și alți subcontractanți. Contractul a fost atribuit de Primărie  pentru 3.052.250 lei, a fost semnat în  iulie 2021 si are un termen de 12 luni.

Pentru PUZ, proiectanții de la Mossfern au lucrat și cu biroul de peisagistică Ana Horhat și au realizat și un studiu de trafic.

PUZ-ul este în strânsă legătură cu proiecte publice și private pentru dezvoltare urbanistică a zonei – podul Oașului-Răsăritului, revitalizarea Parcului Farmec, a parcului Armătura, realizarea podului Porțelanului, trenul metropolitan, metroul, regenerarea zonei Expo Transilvania, reamenajarea pieței 1 Mai dar și restructurarea platformei Carbochim-Unirea, a platformei Clujana (intersecția străzilor Tăbăcarilor-Fabricii-Câmpina), a platformei Sanex.

Prin proiectul urmanistic se reglementează o zonă de peste 22,7 hectare, una unde există numeroase disfuncții, unde nu s-au făcut urbanizări corecte iar în absența lor, arealul dispune doar pe segmente parțiale de echipare edilitară corespunzătoare și implicit o folosință adecvată. Segmente importante din arealul de interenție sunt deranjate de prezența unor magistrale de apă, termoficare, cămine, și echipamente conexe, propunerea fiind de modernizare și trecere în subteran.

Mizele PUZ-ului:
• conectare integrată zonală și generală prin asigurarea condițiilor cadru a mobilității urbane – ca și condiție decisivă a dezvoltării urbane durabile;
• asigurarea condițiilor de circulație în regim structurat, fluent, continuu, optimizat;
• decongestionare;
• conectarea zonelor dezvoltate în urma unor investiții recente sau preconizate în viitor (Podul Oașului-Răsăritului, Parcul Feroviarilor, Parcul Armătura, reconversia platformei Carbochim, Piața 1Mai, platforma Clujana și zona podului Porțelanului, Mărăști Est-Expo Transilvania, zona străzilor Ghioceilor-Beiușului-Plevnei-Câmpul Pâinii, Nod IRA, Ocolitoare Nod 15-Parcul Est-arealul Băilor Someșeni);
• integrarea rețelei stradale având ca și rezultat indirect decongestionarea și implicit fluentizarea arterelor supraaglomerate:
▪ strada Paris, zona Abator, strada Aurel Vlaicu, strada Fabricii de Zahăr,
▪ descărcarea zonei centrale de trafic tranzitoriu (Sopor/ Someșeni/ Mărăști – Baciu),
▪ descongestionarea traficului aglomerat în zonele de locuire;
• conectarea pe direcția nord-sud
▪ strada Oașului – strada Traian,
▪ strada Porțelanului – strada Paris,
▪ strada Fabricii de Zahăr (segmentele cuprins între: Bdul Muncii-str. Ialomiței-str. Aurel
Vlaicu),
▪ strada Beiușului (Bdul Muncii-Nod IRA);
• asigurarea condițiilor primare de urbanizare printr-o rețea de artere pentru reconversia zonelor industriale (zonele Carbochim, Clujana, Fabricii de Zahăr median, Sanex, indirect CUG);
• asigurarea condițiilor legării în sistem a transportului public (incluzând și transferul intermodal)
▪ CTP (autobuz urban/ metropolitan, troleibuz, tramvai),
▪ feroviar (tren, tren scurt/ lung parcurs, tren metropolitan Gilău-Bonțida),
▪ metrou preconizat;
• urbanizarea spațiului public prin reconversia peisajului urban industrial pe seama conceptelor contemporane de estetică urbană și climat
▪ reducerea surselor existente de poluare (praf, noxe, zgomot, deșeuri în zone largi neamenajate, floră invazivă) și optimizarea surselor din viitor (noxe, aglomerare
canalizări, hidrocarburi, zgomot etc);
▪ amenajări dedicate funcțiunilor urbane pe categorii de trafic (pietonal, velo + standuri biciclete, auto, stații încărcare vehicule electrice, parcare/ garare, transport public cu toate facilitățile aferente, pasaje, poduri, traversări);
▪ plantații de aliniament, spații verzi, terenuri de joacă, loisir, grădină pentru plimbat câini;
▪ soluționarea rețelelor edilitare integrate în subteran / peisaj urban (distribuții, utilaje de câmp, hub-uri, PT, stații de reglare), colectare ape meteorice, asigurarea condițiilor optime de exploatare și mentenanță;
▪ dotare cu mobilier urban, iluminat public și management de trafic prin sisteme inteligente, implementare tehnologii smart city;
▪ deservire optimizată a tuturor proprietăților limitrofe;
▪ susținere a coerenței urbanistice și arhitecturale a cvartalelor adiacente;
▪ reconfigurarea distribuției către rețeaua de străzi prin implementarea prevederilor PUG;
• reglementări urbanistice dedicate CMN, detaliate în Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal „Culoar de Mobiliate Nord – pod Oașului – Răsăritului – străzile Răsăritului – Câmpul Pâinii – pod IRA”.

Potrivit studiului de trafic, există străzi cu capacitate de trafic depășită (Paris, Aurel Vlaicu) dar și artere cu o rezervă de capacitate sub 25% (Fabricii, Traian Vuia, Fabricii de Zahăr). Simulările de trafic realizate arată că situația, fără acest proiect, se va înrăutăți semnificativ. Mai mult, din perspectiva accesibilității, prin proiect se realizează o coerență a traseelor rutiere care în acest moment sunt întrerupte pe ambele părți a căii ferate, străzile secundare adiacente primind o conectivitate mai mare în cadrul sistemului de transport, fiind dechise circulației la ambele capete. Prin implementarea proiectului propus, atractivitatea de transport public va crește atât prin propunerea unui nou traseu de o lungime aproximativă de 15 km, cât și prin realizarea a 12 noi stații.

„Din punct de vedere al numărului benzilor de circulaţie ale părţii carosabile, cele două artere se încadrează în:
CMN Nord – Categoria II – asigură legăturile interzonale, transportul în comun, şi tranzitul prin localitate preluând un volum de trafic estimat la 50% din capacitatea maximă a arterei la momentul punerii în funcțiune. În modelul considerat, pentru orizontul de timp 2030 volumul de trafic se estimează că va crește la limita pragului critic de 75%. Față de punctele de destinație ale proiectului: Pod Oașului-Răsăritului și Pasaj IRA / Strada Traian Vuia conectivitatea este mult îmbunătățită, fiind
reduși timpii de călătorie, prin intermediul străzii de categoria II. Introducerea unor trasee de transport public crește eficiența de deplasare a persoanelor și accesibilitatea la TP. Rezolvarea intersecțiilor cu străzile laterale doar prin relații de dreapta. Reducerea la minim a spațiilor de parcare paralele cu axul străzii, acestea fiind propuse pe strada Câmpul Pâinii doar pe segmentul aflat între intersecțiile cu străzile Garoafelor și Fabricii de Zahăr, în corelare cu alt plan urbanistic zonal aprobat în zonă, respectiv în dreptul platformei Sanex care urmează a fi restructurată inclusiv cu spații comerciale la parter.
CMN Sud Categoria III – asigură accesele şi legăturile locale. Zonele rezidențiale de la sud de CF, vor fi mai bine conectate între ele prin intermediul noii artere dar și cu sistemul major de circulație, reducându-se timpii de călătorie. Prin proiectarea unei artere de categoria III, se reduce nevoia de a călătorii deci practic se reduce mobilitatea, datorită limitării capacității de circulație prin numărul de benzi (1 banda pe sens) dar și prin numărul mare al intersecțiilor cu străzile laterale (cca. 20).
Noile secțiuni proiectate pentru CMN Nord și CMN Sud care se suprapun parțial peste traseul actual al străzilor Câmpu Pâinii, respectiv Răsăritului, modifică peisajul stradal actual, fiind îndreptate spre o viziune care încurajează modurile sustenabile de transport: TP, pietonal și velo și îmbunătățirea siguranței circulației pentru toate modurile de călătorie, fluenţa circulaţiei de vehicule, pietoni şi biciclişti cu consum minim de energie şi timp, în condiţii de siguranţă şi confort.
Se asigură conectarea CMN – CMN Nord strada Câmpul Pâinii (caracter de mobilitate) și CMN Sud strada Răsăritului (caracter de accesibilitate), prin intermediul străzii Parcul Feroviarilor printr-un sens giratoriu și mai departe prin intermediul Pod Oașului la străzile Oașului, Gării și Traian. Este importantă realizarea într-o etapă ulterioară a podului de peste Someș la nord de calea ferată pentru continuarea culoarului de mobilitatea spre vest (Baciu), având în vedere inclusiv restructurările masive ale platformei Carbochim-Unirea, Clujana, Sanex. Capacitatea coridorului exprimată în persoane/ oră evidențiază impactul substanțial în
satisfacerea cerințelor utilizatorului referitoare la mobilitate/ accesibilitate prin realizarea celor două străzi cu circulație multimodală: pietonală, velo și auto și conectivitate multimodală cu transportul public și CF. Creșterea de capacitate a coridorului exprimată în număr de utilizatori (pasageri, pietoni, cicliști – persoane per oră) față de situația existentă de la 5.600 p/h la 10.000 p/h în cazul implementării CMN este aproape dublă. Impactul favorabil asupra mediului este exprimat prin emisiile GES. Comparând nivelul emisiilor echivalent CO2 pe cele două sectoare însumate (S1 + S2) ale coridorului analizat, rezultă că prin implementatea proiectului CMN la orizontul de timp 2030, acestea sunt de 41.161 tone față de varianta fără proiect calculate de 45.599 tone”, arată concluziile studiului de tarfic din memoriul PUZ.

La capitolul vegetație, proiectanții arată că arealul de intervenție este lipsit de arbori sistematic plantați ca și de vegetație de aliniament sau amenajări de grădini urbane. „Sunt relativ puține segmente unde suprafețele verzi cu vegetație spontană sunt îngrijite (taluzurile podului IRA, taluzul căii ferate – segment Clujana și strada Răsăritului_latura sudică, grădina pentru plimbat câini zona Anina, strada Câmpul Pâinii între străzile Bulgarilor – Mărgăritarilor), amenajările verzi ordonate care se disting: segmentul vestic al străzii Răsăritului, latura nordică sau segmente din jurul pasajului străzii Fabricii”, arată proiectanții. Prin PUZ se propun Corecții de vegetație, plantații de aliniament, introducerea unor noi tipuri de arbori, crearea de culoare verzi care conectează Someșul și Canalul Morii la celelalte proiecte ale orașului.

 

În perioada 11 octombrie – 31 octombrie 2022  publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

PRINCIPALELE MĂSURI PROPUSE în interiorul zonei de reglementare (peste 22,7 hetcare): 
Strada Răsăritului
Având caracterul definit de accesibilitate, ca arteră de gradul III, strada Răsăritului se propune a fi continuizată în dreptul segmentelor lipsite de urbanizare (între Canalul Morii și strada Henri Barbusse, între străzile Anina și Cernei, în dreptul terenului M.A.p.N. până la piața agroalimentară IRA) și conectată integrat zonal prin organizarea mobilității și spațiului public astfel:
 Sens giratoriu străzile Parcul Feroviarilor-Răsăritului-Câmpul Pâinii km 0+000
Podul prevăzut cu două benzi carosabile pe sens, aflat în execuție la sud de calea ferată, se racordează la strada Răsăritului prin intermediul străzii Parcul Feroviarilor, cu o bandă carosabilă pe sens, conform proiectului de pod.
Planul reglementează amplasarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Parcul Feroviarilor – Răsăritului – subtraversarea podului de cale ferată, pentru a fluidiza circulația cu o bandă carosabilă pe sens.
Subtraversara podului feroviar existent peste râul Someșul Mic se reglementează de la est spre vest astfel: trotuar estic de gardă – 1,00m + carosabil cu o bandă pe sens – 7,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar accesibilizare mal vestic/ legătură pietonală Parcul Feroviarilor – Parcul Armătura – 2,00m.
Pe malul estic al râului Someșul Mic, în paralel cu mobilitățile sustenabile (pietonal, velo) adiacente sensului giratoriu propus, înspre sud, se amenajează o suprafață verde plantată cu arbori de aliniament care să prelungească coridorul verde de-a lungul râului dinspre Parcul Feroviarilor înspre Parcul Armătura.

 RS1_Profil strada Răsăritului km 0+000 (Someș) – km 1+100 (strada Henri Barbusse)
Se implementează profilul: trotuar sudic – 3,00m + pistă velo cu o bandă pe sens – 3,00m + spațiu protecție bicicliști/ suprafață verde – 0,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m.
Subtraversarea podului feroviar existent peste strada Paris se reglementează de la est spre vest astfel: trotuar estic accesibilitate viitoare stație de tren metropolitan Piața 1 Mai – 2,00m + carosabil cu o bandă pe sens – 7,00m + trotuar vestic – 2,00m + pistă velo cu o bandă pe sens – 3,00m.
Subtraversarea existentă a podului feroviar peste brațul vestic al Canalului Morii se păstrează ca traseu pietonal, facilitând accesibilitatea la stațiile de transport public propuse la est de Canalul Morii, atât pe strada Răsăritului cât și pe strada Câmpul Pâinii.
 RS3_Profil strada Răsăritului km 1+100 (strada Henri Barbusse) – km 1+550 (racordare propusă cu strada Anina)
Se implementează profilul: trotuar sudic – 2,50m + pistă velo cu o bandă pe sens – 3,00m + spațiu protecție – 1,00m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m.
Spațiul public adiacent pasajului Fabricii la intersecția cu strada Răsăritului și dezvoltat spre est până în dreptul intersecției cu strada Anina dispune de potențialul de a fi regenerat sub forma unor grădini urbane de-a lungul Culoarului de Mobilitate Nord. Acest aspect devine un deziderat al prezentului proiect odată cu eliminarea garajelor din peisajul urban.
Se reglementează inserția sub Strada Răsăritului a două parcări subterane publice care să deservească aceste zone rezidențiale (asigurând aproximativ 185 locuri de parcare între străzile Fabricii și Anina, respectiv aproximativ 44 locuri de parcare între strada Fabricii și limita vestică a zonei de locuire colectivă – UTR Lc_A) și realizarea a două zone cu suprafețe verzi și permeabile (de aproximativ 6474mp între străzile Fabricii și Anina, respectiv aproximativ 1407mp între strada Fabricii și limita vestică a zonei de locuire colectivă – UTR Lc_A), amenajate ca spații publice pietonale, locuri de joacă și de petrecere a timpului liber, grădină pentru plimbat câini etc.
Formula optimă a amplasării parcărilor reglementate sub structura rutieră presupune laturi bine ventilate și protecție față de intemperii, respectiv o ecranare fonică prin vegetație față de zona de locuire (fără necesități costisitoare precum sisteme de detecție și stingere incendiu, ventilare sau desfumare, doar dotarea cu iluminat nocturn minimal.

 RS4_Profil strada Răsăritului km 1+550 (racordare propusă cu strada Anina) – km 1+800 (aleea Cernei)
Se implementează profilul: plantație arbori – suprafață verde/ accese – 1,70-2,60m + trotuar sudic – 2,00m + pistă velo cu o bandă pe sens – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ accese auto – zonă permeabilă – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m. Subtraversarea podului feroviar peste brațul estic dezafectat al Canalului Morii se reglementează ca traseu pietonal, adiacent vechiului curs de apă, facilitând accesibilitatea la stația de transport public propusă pe strada Răsăritului, la vest de aleea Cernei.
 RS2_Profil strada Răsăritului km 1+800 (aleea Cernei) – km 2+900 (Piața Agroalimentară IRA)
Se implementează profilul: trotuar sudic – 2,00m + pistă velo cu o bandă pe sens – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ accese auto – zonă permeabilă – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate –1,00m.
 Sens giratoriu Piață Agroalimentară IRA – străzile Răsăritului – Dâmboviței km 2+900 – km 3+000
Prin prezenta documentație se reglementează amplasarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Răsăritului – Dâmboviței, deviând spre vest capătul estic al străzii Dâmboviței.
Sensul giratoriu va fluidiza traficului rutier și va facilita legătura cu podul IRA.
Privind accesul în parcajul public propus prin proiectul „Regenerare urbană a zonei verzi Expo – Transilvania; amenajare și extindere parc Aurel Vlaicu, amenajare străzi adiacente după conceptul Walkable and smart – city și construire parking” se va realiza o bandă de stocare în corelare cu acest proiect.
Subtraversarea podului feroviar în dreptul km 2+950, existentă ca traseu carosabil, se reglementează ca traseu pietonal care să faciliteze legătura N-S.
Traseele pietonale și velo reglementate prin prezenta documentație, se vor corela cu documentațiile SF/ PUZ aferente proiectului de tren metropolitan, respectiv metrou („Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan Componenta 1. Magistrala I de Metrou”), facilitând accesul la stația de tren intenționată în dreptul nodului IRA, respectiv la accesul subteran al stației de metrou „Viitorului”.
Prezentul plan nu reglementează trenul metropolitan, ci se recomandă modalități de racordare, corelarea realizându-se în urma consultării publice a documentațiilor SF/ PUZ aferente proiectului de tren metropolitan.

Strada Câmpul Pâinii
Având caracterul definit de mobilitate, ca arteră de gradul II, strada Câmpul Pâinii se propune a fi continuizată în dreptul segmentelor lipsite de urbanizare (între Canalul Morii și strada Henri Barbusse, între străzile Anina și Cernei, în dreptul terenului M.A.p.N. până la piața agroalimentară IRA) și conectată integrat zonal și general prin organizarea mobilității și spațiului public astfel:
 Profil strada Câmpul Pâinii km 0+000 (Someș) – km 0+300
Se implementează profilul: trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m + carosabil cu o bandă sens unic direcția vest-est – 4,00m + trotuar de gardă – 1,00m + zonă rezervată pentru un viitor pod rutier la nord de calea ferată/ zonă amenajată temporar verde fără a fi zonă verde (trotuar sudic – 1,00m + spațiu protecție – 0,60m + carosabil cu două benzi pe sens – 14,00m + spațiu protecție – 0,60m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar nordic – 1,50m) – 19,20m + trotuar de gardă – 1,00m + carosabil cu o bandă sens unic direcția est-vest – 4,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic – 3,00m.
 CP1_Profil strada Câmpul Pâinii km 0+300 – km 0+500; km 0+650 – km 1+150 (str. Bulgarilor) Se implementează profilul: trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m + carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic – 3,00m.
 Sens giratoriu Piața 1 Mai – străzile Câmpul Pâinii – Parisului – Porțelanului km 0+500 – km 0+650
Planu reglementează amplasarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Câmpul Pâinii –Parisului – Porțelanului, pentru a fluidiza circulația carosabilă cu două benzi carosabile pe sens în cazul străzilor Câmpul Pâinii și Porțelanului, respectiv cu o bandă carosabilă pe sens în cazul străzii Paris.
Reconfigurarea spațiului public al Pieței 1 Mai face obiectul unei investiții ulterioare, care se va racorda la sensul giratoriu reglementat prin prezenta documentație.
Traseele pietonale și velo reglementate prin prezenta documentație, inclusiv cele ce subtraversează calea ferată în dreptul străzii Paris, se vor corela cu documentațiile SF/PUZ aferente proiectului de tren metropolitan, facilitând accesul la stația intenționată în dreptul Pieței 1 Mai.
Planul nu reglementează trenul metropolitan, ci se recomandă modalități de racordare, corelarea realizându-se în urma consultării publice a documentațiilor SF/ PUZ aferente proiectului de tren metropolitan

 Sens giratoriu străzile Câmpul Pâinii – Fabricii km 1+150 – km 1+300

Planul reglementează amplasarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Câmpul Pâinii– Fabricii, la vest de strada Fabricii, pentru a fluidiza circulația carosabilă în corelare cu sensul unic existent S -> N pe strada Bulgarilor, respectiv introducerea sensului unic pe strada Griviței în direcția N -> S și strada Arad în direcția S -> N.

 CP3_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+300 – km 1+400 (str. Bulgarilor)
Se implementează profilul: trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m + carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic– 3,00m + zid de prijin/ spațiu gardă – 1,00m + carosabil fundătură – 1,00m + trotuar nordic– 1,50m.
 CP4_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+400 (str. Bulgarilor) – km 1+650 (str. Arad)
Se implementează profilul: trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m + carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +trotuar nordic – 2,00m + plantație arbori – zonă verde/ accese – 1,50-5,00m.
 CP5_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+650 (str. Arad) – km 1+800 (str. Mărgăritarilor)

Se implementează profilul: trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m +carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic – 2,00m.
 CP6_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+800 – km 1+850, km 2+200 (racord str. Fabricii de Zahăr) – km 3+000 (Sanex)
Se implementează profilul: trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m + carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic – 3,00m.
 CP7_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+850 – km 2+100 Se implementează profilul: trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m +carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +trotuar nordic – 3,00m + plantație arbori – zonă verde/ accese – 4,70-5,90m.
 CP8_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+250 – km 3+300
Se implementează profilul: trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m +carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde –1,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic – 3,00m.
 CP9_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+850 – km 2+100
Se implementează profilul: trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m + carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde –1,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic – 2,00m.
 Pasaj strada Fabricii de Zahăr km 2+150
Planul reglementează realizarea unui pasaj în dreptul străzii Fabricii de Zahăr, subtraversând calea ferată și Culoarul de Mobilitate Nord (străzile Câmpul Pâinii și
Răsăritului) și asigurând fluidizarea traficului rutier, respectiv continuitatea traseelor pietonale și velo. Profilul pasajului subteran se reglementează astfel: latură estică dedicată pietonilor și bicicliștilor denivelat față de carosabil – 3,00 + spațiu de protecție – 0,55m +carosabil cu două benzi pe sens – 7,90m + spațiu de protecție – 0,55m.
Traseele pietonale și velo reglementate prin prezenta documentație, inclusiv cele ce subtraversează calea ferată prin pasajul Fabricii de Zahăr, se vor corela cu documentațiile SF/ PUZ aferente proiectului de tren metropolitan, facilitând accesul la stația intenționată în dreptul străzii Fabricii de Zahăr.
Planul nu reglementează trenul metropolitan, ci se recomandă modalități de racordare, corelarea realizându-se în urma consultării publice a documentațiilor SF/ PUZ aferente proiectului de tren metropolitan.

 Sens giratoriu Sanex – străzile Câmpul Pâinii – Beiușului km 3+000 – km 3+250
Planul reglementează amplasarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Câmpul Pâinii – Beiușului, pentru fluidizarea traficului rutier și a facilita legătura cu podul IRA, respectiv pentru a facilita accesibilitatea viitoarei reconversii a platformei Sanex.
Traseele pietonale și velo reglementate prin prezenta documentație, se vor corela cu documentațiile SF/ PUZ aferente proiectului de tren metropolitan, respectiv metrou(„Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan Componenta 1. Magistrala I de Metrou”), facilitând accesul la stația de tren intenționată în dreptul nodului IRA, respectiv la accesul subteran al stației de metrou „Viitorului”.
Planul nu reglementează trenul metropolitan, ci se recomandă modalități de racordare, corelarea realizându-se în urma consultării publice a documentațiilor SF/ PUZ aferente proiectului de tren metropolitan.

 Sens giratoriu IRA – străzile Câmpul Pâinii – Tulgheșului – Turnu Roșu, adiacent pârâului Becaș
Planul, în zonele nord – vest, sud – vest, sud – est ale nodului IRA, propune fluidizarea traficului rutier prin amplasarea mai multor sensuri giratorii (se reglementează: sens giratoriu Sanex – străzile Câmpul Pâinii – Beiușului km 3+100 – km 3+250, sens giratoriu Piață Agroalimentară IRA – străzile Răsăritului – Dâmboviței km 2+900 – km 3+000; se păstrează sens giratoriu străzile Calea Someșeni – Meșter Manole km 3+400). În schimb, în zona nord – est, conformarea morfologică urbană existentă nu permite configurarea unui sens giratoriu la intersecția culoarului cu străzile Ghimeșului – Tulgheșului.
Ca atare, se reglementează realizarea unui sens giratoriu la următoarea racordare nord – estică a culoarului, pe malul vestic al pârâului Becaș, respectiv la intersecția străzilor Turnu Roșu și Tulgheșului, facilitând subtraversarea podului IRA la nord de calea ferată cu câte 2 benzi auto pe sens conform prevederilor PUG, respectiv continuarea Culoarului de Mobilitate Nord înspre est conform prevederilor PUG-ului aflat în vigoare. În urma analizelor urbanistice și morfologice rezultă că cea mai potrivită soluționare a buclei imperios necesare conectării culoarului de podul IRA în zona nord – estică constă în sensul giratoriu Turnu Roșu, facilitând o nouă legătura cu artera principală Traian Vuia prin intermediul străzilor Turnu Roșu și Aiudului.
Având în vedere reciclările de fond construit și investițiile de amploare care se anunță în cazul acestui țesut urban, considerăm oportună reconfigurarea rețelei stradale locale în contextul racordării la Culoarul de Mobilitate Nord. Astfel s-ar elimina și riscul iminent înscris în intersecția străzilor Tulgheșului – Traian Vuia (IRA), unde datorită declivităților existente se raportează un număr flagrant de accidente rutiere.
Se va avea în vedere subtraversarea podului feroviar de peste pârâul Becaș ca traseu pietonal.

Racordarea Culoarului de Mobilitate Nord cu străzile adiacente se realizează prin implementarea
următoarelor profile:
 bretea strada Parcul Feroviarilor: trotuar vestic – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,50m + trotuar estic – 1,20m;
 strada Blănarilor: trotuar vestic – 1,75m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + trotuar estic – 1,60m;
 strada Ecaterina Varga: trotuar vestic – 2,60m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,00m + trotuar estic – 2,20m (păstrează suprafețele verzi existente);
 strada Călimănești: trotuar vestic – 2,10m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + trotuar estic – 2,35m;
 strada Zizinului: trotuar vestic – 2,40m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,00m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 2,30m;
 strada Olănești: trotuar vestic – 2,70m (păstrează suprafețele verzi existente) + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + trotuar estic – 2,00m;
 strada Paris: trotuar vestic – 2,75m + carosabil propus ca dedicat transportul public și velo pe direcția N -> S – 3,25m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,25m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 3,00m; implementând un climat circulațional bazat pe modurile sustenabile de transport: pietonal, public și velo, se descurajează creșterea valorilor de trafic pe strada Paris odată cu darea în folosință a podului Porțelanului, respectiv ulterior finalizării restructurării platformei Carbochim-Unirea; ca alternativă se remarcă importanța realizării unui sens giratoriu la intersecția străzilor Oașului – Căii Ferate, în dreptul podului Oașului –
Răsăritului aflat în execuție;
 strada Livezii: trotuar vestic – 2,70m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + spațiu protecție bicicliști/ suprafață verde – 0,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar estic – 2,40m;
 strada Roșiori: trotuar vestic – 2,30m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția N -> S – 3,50m + trotuar estic – 2,55m (păstrează suprafețele verzi existente);
 strada Gherasim Domide: trotuar vestic – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,00m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 1,50m;
 strada Ioan Viteazul: trotuar vestic – 1,50m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + trotuar estic – 2,00m;
 strada Henri Barbusse: trotuar vestic – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,30m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 3,50m;
 strada Căruțașilor: devine alee de deservire a incintei de blocuri, respectiv la capătul nordic devine acces dublu auto în parcarea propusă deschisă sub strada Răsăritului;
 strada Anina: trotuar vestic – 3,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar estic – 3,00m;
 strada Cernei: trotuar vestic – 1,20m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S-> N – 3,50m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 1,60m;
 strada Fabricii de Zahăr sud: adiacent pasajului subteran care subtraversează calea ferată se dispune trotuar de 2,00m spre vest și est, racordat la cotele de călcare din împrejurimi;
 strada Tribunu Vlăduțiu: parcarea cu abonament dintre străzile Fabricii de Zahăr și Tribunu Vlăduțiu se relocează spre est în dreptul aleii Abrudului, adiacent trotuarului alipit de pasajul subteran fiind propusă spre amenajare o suprafață verde cu arbori de aliniament; se racordează carosabilul cu o bandă pe sens – 6,50m și trotuarul estic – 2,00m la strada Răsăritului (linia/ liniile transportului public urmând să parcurgă străzile Parcul Feroviarilor – Răsăritului – Tribunu Vlăduțiu – Dâmboviței – Aurel Vlaicu – Traian Vuia – Aiudului – Turnu Roșu – Câmpul Pâinii – Parcul Feroviarilor);
 strada Dejului: trotuar vestic – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S-> N – 3,00m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 1,30m;
 bretea depou CTP -> strada Aurel Vlaicu: trotuar vestic – 2,00m + pistă velo cu o bandă pe sens – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar estic – 2,00m + acces în depoul CTP;
 strada Bulgarilor: trotuar vestic – 1,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,50m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic 1,70m;
 strada Griviței: trotuar vestic – 1,50m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + trotuar estic 1,50m;
 strada Arad: trotuar vestic – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,50m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + trotuar estic 2,20m;
 strada Mărgăritarilor: trotuar vestic – 2,00m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar estic – 2,40m (păstrează suprafețele verzi existente);
 strada Garoafelor: trotuar vestic – 1,40m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + spațiu protecție bicicliști/ suprafață verde – 0,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar estic – 1,00m;
 strada Ghioceilor: trotuar vestic – 1,40m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +trotuar estic – 1,40m;
 strada Fabricii de Zahăr nord: adiacent pasajului subteran, strada Câmpul Pâinii se racordează la strada Fabricii de Zahăr; trotuar vestic de 1,50m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția N -> S – 3,00m + pasaj subteran + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,00m + bandă velo cu sens unic de circulație paralel cu cel auto – 1,50m + trotuar estic de 1,50m;
 strada Viorelelor: trotuar vestic – 1,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar estic – 1,50m;
 strada Bulgarilor: trotuar vestic – 3,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 7,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar estic – 3,00m + plantație arbori – suprafață verde/ accese – 4,00m;
 strada Timișului: trotuar vestic – 1,10m + bandă velo – 1,20m + carosabil cu o bandă pe sens –6,00m + trotuar estic – 1,30m;
 strada Blajului: trotuar vestic – 1,90m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar estic – 2,50m;
 strada Ghimeșului: trotuar vestic – 3,00m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 3,00-5,00m;
 strada Tulgheșului: trotuar sudic – 2,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar estic –2,00m;
 strada Turnu Roșu: trotuar vestic – 2,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 7,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde – 1,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar estic– 2,00m.
Aspecte conexe:
 conectarea CMN nord – strada Câmpul Pâinii (caracter de mobilitate) la podul OașuluiRăsăritului care conform versiunii proiectului de execuție presupune prelungirea traseului până în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Gării și Oașului, pentru a se ajunge de abia apoi pe strada Căii Ferate (la Gară), punctul terminal conform notei conceptuale și caietului de sarcini; de văzut posibilitatea de a realiza un sens giratoriu la intersecția străzilor Oașului – Căii Ferate,
în dreptul podului aflat în execuție;
 importanța realizării într-o etapă ulterioară a podului de peste Someș la nord de calea ferată pentru continuarea culoarului de mobilitatea spre vest (Baciu), având în vedere inclusiv restructurările posibile ale platformelor Carbochim-Unirea, Clujana, Sanex.

 

sursă foto: simulări Mossfern/primariaclujnapoca.ro/Memoriu PUZ

Un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare