Închide

Primăria pregătește culoarele verzi-albastre de-a lungul pâraielor din oraș. Licitație de peste 7,7 milioane lei pentru curatarea rigolelor și decolmatarea cursurilor de apa din Cluj-Napoca

ActualitateAdministrațieTop News by Actual de Cluj - dec. 03, 2021 0 1057

Primăria a scos la licitație un contract pe 4 ani pentru curățarea rigolelor pluviale de pe străzile din oraș dar și pentru decolmatarea cursurilor de apă din Cluj-Napoca. Contractul este estimat la peste 7,7 milioane lei iar ofertele se pot depune până în 28 decembrie. Vizate sunt pâraiele Calvaria, Țiganilor, Popilor, Becaș, Murători, Zăpodie, Valea Chintăului, Nadăș, Valea Seacă și Lomb dar și a Canalului Morii. Administrația și-a asumat direcția strategică fixată de specialiștii Băncii Mondiale de a dezvolta circuite ciclistice și pietonale de-a lungul cursurilor de apă din Cluj-Napoca. Deja proiectanții contractați prin concurs de soluții pentru proiectul Parcului Est au extins zona verde de-a lungul pârâului Becaș și au cerut administrației să se implice pentru a decolmata această zonă dar și pentru a cere de la investitorii imobiliari cu proiecte în zonă o atitudine similară pentru dezvoltarea unui circuit velo și pietonal integrat.

 

Contractul scos la licitație de municipalitate implică un acord cadru pe 4 ani pentru „servicii de curățare, întreținere și decolmatare a rigolelor de colectare a apelor pluviale și a cursurilor de apă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca”. Valoarea estimată este de peste 7, 7 milioane lei iar data limită pentru depunerea ofertelor este ziua de 28 decembrie.

Lucrările constau în curățarea, întreținerea, decomalatarea pâraielor Calvaria, Țiganilor, Popilor, Becaș, Murători, Zăpodie, Valea Chintăului, Canalul Morii, Nadăș, Valea Seacă și Lomb. De asemenea, sunt incluse lucrări de curățare de depuneri aluvionare și întreținere cu utilaje specifice a rigolelor de colectare a apelor pluviale, inclusiv a rigolelor transversale și longitudinale existente pe raza municipiului Cluj-Napoca. Activitatea se va desfășura punctual, numai acolo unde situația o impune, prin predarea de către beneficiar a fiecărui amplasament ce necesită a fi curățat.

 

 

(extras caiet de sarcini – SEAP)

Criteriul de adjudecare al contractului o reprezintă prețul ofertei (80%) dar și componenta tehnică și anume vechimea utilajelor (20%). Prin caietul de sarcini, ofertanții nu pot avea utilaje mai vechi de 10 ani. „Punctaj maxim 20 puncte, pentru cele 11 utilaje solicitate. Algoritm de calcul: vechimea maxima a utilajelor va fi de 10 ani. Anul 1-2021, anul 2-2020,… anul 10 -2012 a) pentru utilaje cuprinse Între 0-1 ani, fabricate în anul 2021, se alocă 20 puncte /utilaj b) pentru utilaje cuprinse între 2-5 ani, fabricate în anii 2020, 2019, 2018, 2017, se alocă 12 puncte /utilaj c) pentru utilaje cuprinse între 6-9 ani, fabricate în anii 2016, 2015, 2014, 2013, se alocă 6 puncte /utilaj d) pentru utilaje cu vechimea de 10 ani, se considera îndeplinită cerinta, dar nu se acordă puncte. Punctajul se calculează astfel: Pu=P1+P2+…P11/N, Pu-punctaj total; P1,P2…P11-punctaj utilaj; N-nr. utilaje P final=Po(Factor de evaluare 1)+Pu(Factor de evaluare 2)”, se arată în anunțul de licitație.

Ofertanții trebuie să prezinte lista contractelor prestate în ultimii 3 ani dar și să facă dovada că a dus la bun sfârșit, în ultimii 3 ani, servicii similare celor prevăzute în caietul de sarcini (curațare, decolmatare cursuri de apă). Prin servicii duse la bun sfârșit se va întelege servicii receptionate total/parțial-cu condiția ca acestea să fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent.

Mobilitatea din strategiile orașului, Zonei Metropolitane  și județului Cluj pregătite în acest moment de Banca Mondială și de Civitta pentru perioada 2021-2030 preluată deja și susținută de Primăria din Cluj înseamnă proiecte majore de infrastructură(centura metropolitană, metroul, trenul metropolitan, drumul expres Turda – Dej) dar și  investiții în amenajarea de culoare verzi albastre pe Someș și pe pâraiele din Cluj-Napoca. Multe dintre aceste cursuri de apă sunt colmatate și murdare. Recent, proiectanții care lucrează la proiectul celui mai mare parc din Cluj, Parcul Est, au cerut administrației să se implice pentru a decolmata și întreține pârul Becaș, unde au extins zona verde din parc cu un traseu pietonal și ciclistic. Ei au mai solicitat Primăriei să ceară și de la investitorii imobiliari cu proiecte în zonă o atitudine similară de grijă față de cursul de apă pentru dezvoltarea unui circuit velo și pietonal integrat. Deja specialiștii de la Facultatea de Arhitectură au recomandat municipalității  realizarea de P.U.Z.-uri pentru reglementarea zonelor de protecţie şi integrare urbană a cursurilor de apă din Cluj-Napoca: Pârâul Nadăş, Pârâul Chinteni, Pârâul Calvaria, Pârâul Popii, Pârâul Ţiganilor I, Pârâul Ţiganilor II, Pârâul Becaş dar și un concurs de soluții pentru realizarea unui P.U.Z.-Masterplan pentru culoarul Canalului Morii.

Vezi și: Viitorul strategic al mobilității în Cluj: tren metropolitan combinat cu bicicleta și culoare velo și pietonale de-a lungul cursurilor de apă

Ce probleme ale Clujului trebuie rezolvate prin concursuri de soluții

Activiștii cer Primăriei să pună în practică vorbele mari despre calitate vieții și să se bată pentru mai multe spații și promenade publice în proiectele imobiliare pe care le aprobă

Mai mult, clujenii reclamă în fircare an că, după o ploaie serioasă, apa băltește pe majoritatea arterelor din oraș și pune probleme traficului auto și pietonal. Doar 10% din străzile din Cluj-Napoca au sistem separat care să preia apele pluviale. În rest, precipitațiile sunt preluate de sistemul de canalizare menajeră din oraș, aflat în administrarea Companiei de Apă Someș. O să fie mai bine? Dacă nu plouă serios și mult, da. Sistemul de canalizare se întreține periodic (o dată pe an), însă atunci când sunt probleme specifice (guri de scurgere înfundate) se intervine punctual. Aluviunile și relieful orașului fac ca, la debite mari, străzile să se inunde. ”Așa va fi tot timpul, până nu se oprește ploaia și se reglează debitele”, explică directorul Companiei de Apă Șomeș, Călin Neamțu.

Detalii: Orașul e sub apă la fiecare ploaie serioasă. Compania de Apă: ”Așa va fi tot timpul!”

Nici un comentariu

Scrie un comentariu