Închide

Poliţia recrutează la Cluj; câte locuri libere sunt la Şcoala de Poliţie, care sunt cerinţele şi cum poţi lucra la SRI

Actualitate by Actual de Cluj - apr. 22, 2014 0 2460

Peste o sută de locuri sunt vacante la şcoala de poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca, unde recrutările au început în urmă cu câteva zile.

Poliția Română informează că, din 14 aprilie până în 2 iunie, desfăşoară recrutarea pentru admiterea în instituțiile de învățământ proprii și subordonate Ministerului Afacerilor Interne, dar și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

„Meseria de polițist presupune provocări în fiecare zi, respect în societate și oportunitatea de a ajuta oamenii cinstiți”, arată reprezentanţii Poliţiei. „Poliția Română oferă serviciu public în folosul comunității, munca de polițist implicând apropierea de oameni și înțelegerea acestora. Polițistul român trebuie să dea dovadă de inteligență, înțelepciune, dar și de fermitate în aplicarea legii și stăpânire de sine. Meseria de polițist este un mod de a gândi, de a trăi”.

scoaladepolitie

Iată locurile alocate instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne:

  • Academia de Poliție ‘ Alexandru Ioan Cuza’ București:

 

Specializarea ‘Drept’, 40 de locuri;

Specializarea ‘Ordine și Siguranță Publică’, 255 de locuri. dintre care 15 locuri pentru minorități (7 pentru rromi, 5 pentru maghiari și 3 pentru alte minorități);

 

  • școala de Agenți de Poliție ‘ Vasile Lascăr’ Câmpina, 500 de locuri, dintre care 10 locuri pentru rromi și 5 locuri pentru alte minorități;

 

  • școala de Agenți de poliție ‘Septimiu Mureșan’ Cluj-Napoca, 125 de locuri, dintre care 3 locuri pentru rromi și 2 locuri pentru alte minorități;

 

  • locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării:

Învățământ superior — studii universitare de licență:

— Academia Forțelor Terestre ‘Nicolae Bălcescu’ din Sibiu, 50 de locuri;

— Academia Navală ‘ Mircea cel Bătrân’ din Constanța, 4 locuri;

— Academia Tehnică Militară din București, 70 de locuri;

— Institutul Medico — Militar din București, 15 locuri;

— Academia Națională de Informații ‘Mihai Viteazul’ din București, 10 locuri.

Învățământ postliceal (maiștri militari):

— școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ‘Basarab I.’ din Pitești, 35 de locuri;

— școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ‘Amiral Ion Murgescu’ din Constanța, 2 locuri.

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’ București, Facultatea de Poliție, în școlile de Agenți de Poliție ‘Vasile Lascăr’ Câmpina și ‘Septimiu Mureșan’ Cluj-Napoca, precum și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidații trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România,  să cunoască limba română scrisă și vorbită, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie declarați apți din punct de vedere medical, fizic și psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale MAI, să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs – dar nu mai mult de 27 ani, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea şi să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani. De asemenea aceştia trebuie să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege

Există şi cerinţe de ordin fizic: nu poţi participa la concurs dacă nu ai înălţimea de cel puţin 1,7 metri în cazul bărbaţilor şi 1,65 metri în cazul femeilor. Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție și Direcției Generale de Poliție din Bucureşti până în 2 iunie. Pentru școlile de agenți de poliție, înscrierea se poate face până în 14 august.

Pentru înscriere, candidații se vor prezenta cu actul de identitate, ocazie cu care le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală și pentru obținerea foii matricole de la liceul absolvit.

  • Nici un comentariu

    Scrie un comentariu