Închide

Cum a recunoscut primăria că a încălcat legea și a favorizat Regia Domeniului Public la o licitație

AdministrațieTop News by Luminiţa Silea - dec. 10, 2014 0 939

Miza este un contract de peste 1,6 milioane de euro pe doi ani pentru întreținerea rețelei de bike-sharing pe care primăria urmează să o realizeze din bani europeni. Licitația a fost lansată la finalul lunii martie anul acesta și nici acum nu este finalizată. Primăria a dat contractul propriei regii și a fost prinsă cu mâța în sac de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Apoi a recunoscut că s-a pripit și a declarat neconformă oferta Regiei Autonome a Domeniului Public (RADP), stabilind un alt câștigător. Regia a atacat primăria în instanță.

„Noi am fost declarațí câștigători de primărie, apoi am fost descalificați. De aceea ne-am dus în instanță pentru că va veni Curtea de Conturi și ne va cere socoteală. Am atacat decizia CNSC prin ni s-a respins contestația noului rezultat stabilit de primărie, adică atribuirea contractului către Wind Tehnologies”, a explicat directorul RADP, Ion Pantelimon.

Ovidiu Câmpean, președinte de rezervă al comisiei de licitație a explicat că RADP a fost descalificată la licitație după ce comisia de licitația a luat act de decizia CNSC (prin care s-a dispuns descalificare ofetei care a câștigat inițial licitația, cea a RADP – n.red.) și a respectat-o. „Termen în procesul cu RADP avem în 15 decembrie. Ne vom reprezenta cât putem de bine”, a declarat Câmpean.

Comisia de licitație a primăriei a încălcat legea

Vorbim de o decizie din luna august prin care CNSC a atras atenția că primăria clujeană a permis RADP să-și modifice oferta pe parcursul procedurii de atribuire, deși ar fi trebuit din start să îi descalifice pentru că au avut o propunere tehnică copy-paste la caietul de sarcini care nu a permis verificarea corespondenței acesteia cu specificațiile cerute de primărie. Și incompletă. Comisia de licitația a primăriei a cerut clarificări RADP în mod eronat și cu încălcarea prevederlor legalepresupunând că va oferta serviciile solicitate, deși din oferta acesteia nu putea să deducă în mode concret care sunt serviciile ofertate. „Printre atribuțiile comisiei de evaluare sunt și cele de verificare a îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire și a propunerilor tehnice prezentate din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini, așa cum este prevăzut șa art. 72, alin. (2), litera b) și f) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. Consiliul constată că această verificare nu s-a făcut cu rigurozitatea impusă de legislația în domeniu. (…)Autoritatea contractantă nu a evaluat această ofertă (Cea a RADP – n.red.) cu respectarea prevederilor legale și a documentației de atribuire”, se arată în decizia CNSC din 11 septembrie 2014.

Comisia de licitația a permis RADP să-și modifice oferta tehnică

Consiliul constată că membrii comisiei de evaluare nu au ținut cont de cerințele obligatorii solicitate prin propria fișă de date a achiziției”, mai arată CNSC. Practic, printr-o serie de solicitări de clarificări, comisia de licitația a primăriei a permis RADP să-și modifice propunerea tehnică inițială, în sensul adăugirii serviciilor omise. În speță este vorba despre o modificare a propunerii tehnice, modificare care nici în acest moment nu corespunde documentației de atribuire deoarece lipsesc în continuare procedurile de muncă, tehnologii de realizare servicii proprii îm scopul dovedirii conformității propunerii de prestare a serviciilor cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și nici nu s-a făcut dovada corespondenței propriei propuneri tehnice a RADP cu specificațiile prevăzute în caietul de sarcini. Potrivit prevederilor legale, autoritatea contractantă avea obligația ca potrivit art. 78 din HG nr. 925/2006 să solicite doar clarificări și completări formale sau confirmări necesare evaluării ofertelor și nu elaborarea unei oferte conform cerințelor caietului de sarcini, aceasta aducând în mod evident un avantaj RADP și implicit încălcarea principiilor tratamentului egal, al nediscriminării și transparenței expres reglementate de OUG 34/2006”, mai susține CNSC.

RADP nu atacă decizia prin care e descalificată

La licitația pentru înreținerea rețelei de bike-sharing au participat trei ofertanți: Regia Autonomă a Domeniului Public (deținută de Consiliul Local), Wind Technologies (asociat unic și administrator Carmen Maria Pozna) și Sport Arena. Ultima societate a fost descalificată. Contractul a fost atribuit RADP pe criteriul prețului cel mai scăzut, peste 6,2 milioane de lei, în 23 iulie. Wind Techologies a avut o ofertă de peste 7,2 milioane de lei. Președintele comisiei de licitație a fost Adrian Răulea cel care conduce Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte din cadrul primăriei. Acesta nu a putut fi contactat pentru a oferi lănuriri cu privire la criticile aduse de CNSC.

În luna august Wind Technologies contesta rezultatul stabilit de primăria Cluj pe motiv că oferta RADP declarată necâștigătoare nu respecta caietul de sarcini și trebuia descalificată. CNSC admite contestația și dispune anularea rezultatului licitației și reevaluarea ofertelor, cu descalificarea ofestei RADP. Primăria recunoaște că a greșit (i-a act de decizia CNSC și o respectă, decizie prin care se penalizează tocmai modul în care comisia de licitație a evaluat oferta regiei primăriei) și în 30 septembrie stabilește un nou câștigător la licitația pentru întreținerea sistemului de biciclete, adică Wind Technologies. RADP contestă noul rezultat al licitației și nu primește câștig de cauză, așa că atacată în instanță decizia din 11 noiembrie. Nu și pe cea anterioară prin care CNSC a dispus descalificarea acesteia. RADP a motivat că nu i s-a comunicat respectiva decizie și de aceea nu a atacat-o.

Lanțul slăbiciunilor rețelei de bike-sharing

Având în vedere procesul de pe rolul instanțelor, contractul pentru întreținerea rețelei de biciclete nu a fost semnat. Acesta a fost lansat, potrivit informațiilor furnizate de primăriei, ca să completeze și să facă funcțional un alt proiect al primăriei care urma să fie implementat, însă care are întârzieri de contracte și suplimentări de milioane de lei. Și erori în caietul de sarcini. Vezi aici problemele. Vorbim de proiectul de bike-sharing care este unul cu finanţare europeană, în valoare totală de 14 milioane de lei. De acesta se ocupă firma Viacor Engineering, prin licitație. Aceasta a încheiat cu primăria un contract de 11,9 milioane de lei care implică realizarea efectivă a reţelei de închirie biciclete pe traseul Florești-Cluj-Napoca-Apahida. După finalizarea rețelei clujenii urmează să primească carduri de la primărie pe baza buletinului, card cu care pot circula cu bicicleta prin oraș iar apoi o pot lăsa în oricare dintre rastelurile din rețea. Proiectul trebuia finalizat în august 2013. Apoi în aprilie 2014. Următorul termen s-a decalat pentru 2015. Potrivit informațiilor Actualdecluj.ro, Wind Technologies lucrează în cadrul proiectului de bike-sharing. 

Nu e prima licitație a primăriei clujene în care comisia  e penalizată că nu respectă prevederile legale

CNSC a penalizat recent o altă licitație derulată de primăria clujeană, cea de 30 de milioane de euro pentru salubrizarea orașului, mai precis faptul că comisia de licitație a primăriei condusă de directorul tehnic Virgil Poruția a favorizat ofertanții pe parcursul derulării procedurii permițând modificare ofertelor. La licitația în cauză au participat șase ofertanți. Trei au fost descalificați de comisia de licitație a primăriei. Alți doi trebuiau descalificați, inclusiv câștigătorul, după cum a stabilit CNSC. Primarul Emil Boc a declarat public că nu e vina funcționarilor ci a legislației interpretabile, de acea nu a dispus luarea niciunei măsuri împotriva funcționarilor din comisia de licitație. Vezi aici problemele. Mai mult deciziile CNSC din cadrul licitației au fost cotestate de primărie în instanță.

 

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

author photo two

Luminiţa Silea

Este reporter la ActualdeCluj.ro din aprilie 2014. A lucrat la cotidianul Ziua de Cluj de la lansarea sa, în 2004, până în aprilie 2014. A absolvit Facultatea de Jurnalism a universității "Babeș-Bolyai" în 2004 şi are două diplome de master - în Administraţie Publică la aceeaşi universitate şi în Comunicare şi Relaţii Publice la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Bucureşti.

Articole similare