Închide

Concurs pentru 1500 posturi în învățământ, în Cluj: doar 77 sunt pe durată nedeterminată

Educaţie by Actual de Cluj - iul. 09, 2020 0 131

Aproape 1.500 de posturi pentru cadrele didactice sunt scoase la concurs la Cluj în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice din școli. Doar 77, însă, sunt posturi pe durată nedeterminată.

Dosarele de înscriere se depun de azi până în 16 iulie, electronic sau fizic la cele șapte centre de concurs din județ, iar proba scrisă e programată în 29 iulie. Primele rezultate vor fi afișate în 4 august, iar cele finale, după contestații – în 11 august.

Centrele de concurs:

Nr.

centru

Centrul de înscriere/concurs

Posturi/catedre arondate

1.

Şcoala Gimnazială

Octavian Goga”

Cluj-Napoca

 • Învăţământ primar:

învăţători (linia română/linia maghiară /linia germană /linia rromani)

2.

Şcoala Gimnazială

Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca

 • Învăţământ preşcolar:

educatoare (linia română/linia maghiară/linia germană /linia rromani)

3.

Școala Profesională Specială”SAMUS” Cluj-Napoca

 • Învățământ special:

educatoare/educator; învăţător-educator; învăţător itinerant și de sprijin; profesor- educator; profesor itinerant și de sprijin; profesor psihopedagog; psihopedagogie specială; profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială

 • Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică; psihologie;

 • Profesor în centre logopedice.

4.

Liceul Tehnologic Nr.1 Cluj-Napoca

 • Fizică

 • Chimie;

 • Biologie;

 • Disciplinele tehnologice (toate specializările):

mecanică; electrotehnică; electromecanică; electronică şi automatizări; telecomunicaţii; textile/tricotaje și confecții textile, finisaj textil; construcţii şi lucrări publice/construcții; instalaţii pentru construcţii; chimie industrială; protecţia mediului; industrie alimentară; agricultură/horticultură; zootehnie; prelucrarea lemnului; economie; educaţie antreprenorială; economie aplicată; economic, administrativ comerţ şi sevicii; economic, administrativ, poştă; alimentaţie publică şi turism; transporturi rutiere; media poligrafie/tehnici poligrafice; estetică şi îngrijirea corpului omenesc; educaţie tehnologică; alimentaţie publică/ alimentaţie publică.

 • Pregătire şi instruire practică: toate specializările;

 • Activităţi de pre-profesionalizare;

 • Cercurile din domeniul tehnico-ştiinţific de la Palatul şi cluburile copiilor.

5.

Liceul Teoretic”Lucian Blaga” Cluj-Napoca

 • Geografie;

 • Istorie;

 • Filosofie; logică, argumentare și comunicare;

 • Gândire critică și drepturile copilului – educație interculturală – educație pentru cetățenie democratică – educație financiară – studii sociale;

 • Arte:

Arte plastice/vizuale-artistice (toate specializările);

Educaţie muzical-artistică; educaţie muzicală specializată (toate specializările); arta actorului/teatru; coregrafie.

6.

Şcoala Gimnazială

Ion Agârbiceanu”

Cluj-Napoca

 • Aria curriculară limbă şi comunicare:

limba română; limba latină; limba maghiară-maternă; limba engleză; limba franceză; limba germană; limba germană-maternă; limba italiană; limba rromani- maternă; limba spaniolă;

 • Religii/discipline teologice de specialitate(toate cultele)

 • Matematică;

 • Informatică/Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.

7.

Şcoala Gimnazială

Iuliu Haţieganu”

Cluj-Napoca

 • Educaţie fizică şi sport; pregătire sportivă de specialitate

( toate specializările);

 • Kinetoterapie.

 • Nici un comentariu

  Scrie un comentariu

  Articole similare