Închide

Agenția de Integritate: Lucan, în conflict de interese la Institutul de Transplant Renal

ActualitateTop News by Actual de Cluj - feb. 13, 2018 0 755

A constatat și Agenția Națională pentru Integritate că medicul Mihai Lucan, cercetat penal pentru devalizarea unui spital din Cluj după ce l-ar fi căpușat prin propria clinică privată, s-a aflat în conflict de interese.

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de către medicul MIhai Lucan, șeful până anul trecut al Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj după ce clinica sa privată, Lukmed SRL, s-a aflat în relații contractuale cu ICUTR între iunie 2012 și decembrie 2016. „În perioada 26 iunie 2012 – 30 decembrie 2016, Lukmed SRL., societatea comercială la care acesta împreună cu soția au calitatea de asociați, iar fiul său calitatea de administrator, s-a aflat în relații contactuale cu Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, în sensul încheierii unui contract de prestări servicii medicale și a patru acte adiționale pentru prelungirea duratei acestuia”, arată ANI. Astfel, juridic, Lucan a încălcat legea 95/2006 potrivit căreia „constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză”.

ANI arată că Lucan ar fi încălcat și alte două articole din actul normativ, referitoare la șefii de secție și respectiv la membrii Consiliilor de Admnistrație: „dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice” și art. 187, alin. (13) din același act normativ potrivit căruia „dispoziţiile art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică şi membrilor consiliului de administraţie”.

Citește și:

Motivarea instanței în cazul chirurgului Lucan: acuzația de delapidare se verifică integral

BREAKING Arest la domiciliu pentru Lucan

Nici un comentariu

Scrie un comentariu