Propunerea legislativă doreşte completarea şi modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Astfel, la articolul potrivit căruia prin fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigări, ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe se adaugă un nou articol, cu următorul cuprins: se asimilează fumatului inhalarea voluntară a emisiei rezultate în urma utilizării unui produs din tutun încălzit şi a vaporilor emişi de o ţigaretă electronică, astfel cum acestea au fost definite în două noi alineate care completează Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Potrivit noilor alineate, se defineşte produsul din tutun încălzit – un produs nou din tutun care este încălzit pentru a produce o emisie care conţine nicotină şi alte substanţe chimice, care este apoi inhalată de utilizator(i) şi care, în funcţie de caracteristicile sale, este un produs din tutun care nu arde sau un produs din tutun pentru fumat. De asemenea, „ţigareta electronică” înseamnă un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care pot conţine nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor.

Ţigaretele electronice pot fi de unică folosinţă sau pot fi reumplute prin intermediul unui flacon de reumplere sau rezervor sau pot fi reîncărcate cu cartuşe de unică folosinţă, mai prevede proiectul.

Iniţiatorii consideră că definiţia fumatului trebuie adaptată, pentru a include şi inhalarea acestor emisii şi a vaporilor rezultaţi din ţigaretele electronice, în contextul în care Comisia Europeană a emis în 29 iunie 2022 Directiva Delegată 2022/2100 de modificare a Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în ceea ce priveşte retragerea anumitor exceptări care vizează produsele din tutun încălzit.

„Practic, produsele din tutun încălzit nu mai sunt exceptate de la interdicţia introducerii aromelor şi nici de la obligaţia mesajelor de informare şi a avertismentelor la care sunt supuse ţigaretele. Conform textului Directivei Delegate, „statele membre adoptă şi publică, cel târziu până la 23 iulie 2023, actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte”. De asemenea, „statele membre aplică aceste dispoziţii începând cu 23 octombrie 2023″”, argumentează iniţiatorii în expunerea de motive.

De asemenea, adaugă parlamentarii, este cunoscut faptul că şi produsele din tutun încălzit şi ţigaretele electronice au prins avânt şi sunt din ce în ce mai populare, mai ales în rândul tinerilor.

„Astfel, legislaţia actuală trebuie să fie adaptată la modificările care apar în cadrul societăţii, grăbite de evoluţia tehnologiei. Ţinând cont de faptul că se consumă atât produse cu tutun încălzit şi ţigaretele electronice în spaţii publice, mai ales în cele închise, precum restaurante, baruri, chiar şi şcoli, este necesară o intervenţie pentru a pune capăt acestei practici. Nu există niciun motiv care să permită consumul ţigaretelor electronice şi produselor din tutun încălzit în spaţiile în care este deja interzis fumatul ţigaretelor, al ţigaretelor de foi (trabucurilor), al cigarillos şi al pipelor”, subliniază iniţiatorii.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost depusă la Senat pentru dezbatere.

sursă foto: www.doc.ro