Închide

S-a decalat termenul pentru plata taxelor și impozitelor locale, cu acordare de reducere

ActualitateAdministrație by Actual de Cluj - mart. 24, 2016 0 1956

Guvernul a prelungit o parte din termenele pentru plata impozitelor locale, cu acordare bonificației stabilite de Consiliile Locale, dar și pentru depunerea unor declarații legate de clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice. 

Potirivt unui comunicat remis ieri de Guvern, a fost prelungit cu trei luni, respectiv până la 30 iunie 2016, termenul până la care contribuabilii pot plăti impozitul/taxa pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport și pot beneficia astfel de bonificația stabilită de către consiliile locale pentru plata integrală a  acestor obligații.

„Măsura este inclusă într-o Ordonanța de Urgență aprobată în ședința de astăzi a Guvernului, prin care au fost aduse unele modificări Codului Fiscal. Potrivit actului normativ, pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, respectiv impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport se prelungește de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016″, se arată în comunicatul Guvernului.

A fost prelungit cu două luni, de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016, și termenul până la care persoanele fizice și juridice care dețin mijloace de transport radiate din circulație până la 31 decembrie 2015, au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităților locale.

„O altă modificare vizează prelungirea cu două luni, de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016, a termenului până la care persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială pot depune declarația privind destinația clădirii. Tot cu două luni, până la 31 mai 2016 se prelungește și termenul până la care persoanele juridice pot depune declarația privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora. Ordonanța de Urgență va intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial”, mai specifica Guvernul.

Cozi și nervi la Cluj. Primăria a făcut precizări

Clujenii s-au plâns în ultimele săptămâni cu privire la cozile create la Direcția Taxe și Impozite din primăria clujeană și la imposibilitatea de a depune toate actele pentru clădirile deținute în propritate în termenul de 31 martie, în așa fel încât să beneficieze și de reducerea de 10% acordată de primăria clujeană.

La începutul săptămânii, primăria a cerut înțelegere de la cetățeni, invocând faptul că Codul Fiscal este cel care a generat problemele și că primăria doar îl aplică.

Printr-un comunicat, administrația locală a făcut o serie de precizări, mai ales că în 21 martie, Codul Fiscal fusese deja amendat printr-o Hotărâre a Guvernului care a amendat normele metodologice de aplicare a codului în materia impozitelor și taxelor locale.

Clarificări

1) Scutirea de la plata impozitului pentru clădirea, terenul sau mijlocul de transport deținute în coproprietate, și inclusiv în cazul soților, se aplică doar pentru cota parte de proprietate deținută de beneficiarul scutirii și nu pentru întreg bunul.

Prin urmare în cazul coproprietății devălmașe a soților, scutirea de la plata impozitului se va aplica doar pentru o cotă ideală de 50 % aferentă soțului beneficiar al unei scutiri instituită de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal pentru:

 • clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare
 • terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 • terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război
 • clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate
  terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 (revoluționarii), cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului

„Având în vedere această modificare legislativă, le vor fi comunicate tuturor contribuabililor identificați mai sus, decizii de impunere pentru cota de proprietate pentru care nu beneficiază de scutire.
Raportat la perioada de timp scurtă rămasă până la data de 31 martie 2016, și la perioada necesară emiterii și expedierii/primirii prin poștă a deciziilor de impunere, pentru a putea beneficia de bonificația de 10 % la plata integrală a impozitului, respectiv pentru evitarea calculării de majorări de întârziere în cazul neplății după data de 31.03.2016, contribuabilii în cauză se pot prezenta începând cu data de 22.03.2016 la ghişeele Direcţiei Economice a Primăriei Cluj-Napoca, în vederea achitării cu bonificaţie a impozitului datorat”, anunța primăria.

Acum noul termen de plată cu acordarea de bonificație a fost prelungit până la 30 iunie.

Administrația locală a mai făcut câteva prezicări cu privire la  calcularea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016:

a. persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la 31 martie 2016 (noul termn este 31 mai 2016). Depun declaraţii și persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă la adresa cărora nu se desfășoară nicio activitate economică;

b. declaraţiile depuse de persoanele menționate la lit. a) vor fi însoţite, după caz, de:
-raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;

-procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani;

-actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;

c. nu se depun documentele prevăzute la lit. b) în cazul clădirilor cu destinație mixtă:
-dacă la adresa clădirii nu se desfășoară nicio activitate economică;
-dacă la adresa clădirii se desfășoară activitate economică, suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct și cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică;

d. persoanele juridice care deţin în proprietate clădiri au obligaţia să depună declaraţii, până la 31 martie 2016, în care se menţionează destinaţia clădirii, la care pot anexa unul din următoarele documente:

– raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie 2015;

-procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 3 ani;
– actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 3 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;

e. în cazul în care persoanele juridice nu depun declarația menționată la lit. d), se aplică prevederile art. 493 din Codul fiscal (Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere…… b) nedepunerea declarațiilor de impunere (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%..) iar clădirile vor fi considerate ca având destinație nerezidențială, iar valoarea impozabilă a acestora va fi ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal.

„Prin urmare obligativitarea depunerii declarației fiscale cu privire la destinația clădirii aflate în proprietate o au toate persoanele juridice și doar persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale sau mixte, însă nu și persoanele fizice ce dețin doar clădiri rezidentiale (utilizate pentru locuit)”, a mai prezicat primăria clujeană.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu