Închide

Profi atacă în instanță amenda de o mie de euro primită după ce a interzis accesul în magazin unui clujean nevăzător însoțit de câinele ghid, Curtea de Apel Timișoara respinge cererea. ”Reclamanta, în loc să îşi asume răspunderea pentru fapta reţinută în sarcina sa, încearcă să convingă instanţa de faptul că pârâtul a fost de rea credinţă”

ActualitateTop News by Mihai Prodan - iul. 19, 2022 0 686

Lanțul de magazine Profi a atacat în instanță amenda pentru discriminare obținută după ce angajații unui magazin din Cluj au refuzat accesul unui nevăzător însoțit de câinele ghid. Procesul s-a judecat la Curtea de Apel Timișoara, care a respins cererea petentei.

Decizia instanței a fost acordată în 23 iunie iar în motivarea acesteia se arată că cererea de anulare a actului administrativ e nefondată. ”Studiind atent piesele dosarului administrativ care a stat la baza emiterii hotărârii contestate, Curtea constată că acestea sunt concludente în ceea ce priveşte atitudinea faţă de persoana în cauză, aceasta fiind supusă unui tratament diferenţiat injust pe criteriul dizabilităţii sale, fapta de discriminare fiind reţinută prin raportare la dispoziţiile art. 2 alin. 1 din OG 137/2000, în raport de care reprezentanţii magazinului nu au luat măsuri adecvate”, a arătat Curtea de Apel în motivarea deciziei, consultată de actualdecluj.ro. ”Astfel, în situaţia în care, fiind la cumpărături însoţită de câinele ghid în magazinul aparţinând reclamantei, persoanei nevăzătoare i s-a pus în vedere de către agentul de pază să părăsească magazinul întrucât era însoţit de un câine şi, refuzând să părăsească magazinul, deşi i-a adus la cunoştinţă agentului că este însoţit de un câine ghid, a fost solicitată intervenţia unui echipaj de poliţie, reprezentanţii magazinului în cauză au dat dovadă de necunoaşterea prevederilor art. 64 alin. 1 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată supra citate.
Chiar în contextul în care reclamanta a arătat că persoanei în cauză nu i-ar fi fost refuzat accesul în magazin, ci dimpotrivă, i s-a permis continuarea cumpărăturilor după clarificarea situaţiei sale, Curtea constată că alegaţiile reclamantei nu sunt suficiente pentru a denota caracterul pretins nelegal al hotărârii de sancţionare.
Curtea reţine că reclamanta a negat comportamentul discriminatoriu, prevalându-se de necesitatea lămurii statului juridic al câinelui însoţitor, însă susţinerile prezentate se dovedesc a avea un caracter nefondat, Curtea apreciind că simpla sesizare a organelor de poliţie, în condiţiile în care nu s-a dovedit manifestarea unui comportament social reprobabil din partea persoanei nevăzătoare, a fost de natură să o pună pe aceasta într-o postură de natură a-i leza demnitatea, iar împrejurarea că persoana cu dizabilităţi a continuat efectuarea cumpărăturilor în magazinul reclamantei, s-a datorat exclusiv intervenţiei organelor de poliţie, nefiind o consecinţă a atitudinii permisive şi de bună-credinţă a societăţii reclamante, astfel cum încearcă să acrediteze aceasta”.

”În atare situaţie, sancţiunea contravenţională aplicată, constând într-o amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru necunoaşterea de către reclamanta a prevederilor legale, neadaptarea condiţiilor de pătrundere a persoanelor cu dizabilităţi de vedere în incinta magazinului, neinstruirea personalului în acest sens, deși exista această obligaţie, precum şi negarea propriei culpe susţinând faptul că pârâtul este singurul vinovat pentru ca nu s-a legitimat sau nu a legitimat câinele, a constituit o măsură adecvată şi proporţională, fiind corect individualizată în raport cu circumstanţele săvârşirii faptei, iar solicitarea reclamantei de înlocuire a amenzii contraven1ţionale cu avertisment nu poate fi primită, având în vedere importanţa deosebită a valorii sociale ocrotite şi necesitatea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în lumina principiilor instituite de dispoziţiile art. 3 din Legea privind promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, şi, cu precădere, a principiului constând în protecţia şi promovarea interesului persoanei cu handicap.
De altfel, însăşi împrejurarea că reclamanta, în loc să îşi asume răspunderea pentru fapta reţinută în sarcina sa, încearcă să convingă instanţa de faptul că pârâtul a fost de rea credinţă, deși în fapt acesta nu a făcut altceva decât să-şi justifice situaţia în care se afla, aceea a unei persoane nevăzătoare însoţită de un câine ghid, reprezintă un element circumstanţial de natură să întărească concluzia potrivit căreia aceasta nu a conştientizat importanţa valorii sociale ocrotite şi gravitatea încălcării, context în care amenda de 5.000 lei aplicată se dovedeşte a fi o sancţiune proporţională cu gravitatea faptei reţinute de către CNCD, nefiind justificată înlocuirea acesteia cu sancţiunea mai uşoară a avertismentului.
În raport de cele ce preced, Curtea, în urma efectuării examenului de legalitate asupra hotărârii contestate, în raport de criticile reclamantei și de prevederile legale incidente, concluzionează că nu se relevă în privința actului administrativ cauze de nelegalitate, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 1, art. 8 și art. 18 din Lege pentru a se reține o vătămare produsă reclamantei prin emiterea acestuia, motiv pentru care va respinge acțiunea formulată ca nefondată”.

Decizia nu e definitivă, poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare. Aceasta a fost redactată în 15 iulie și comunicată părților în 17 iulie, adică în urmă cu două zile, după cum arată pentru actualdecluj.ro purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Timișoara, Raluca Panaitescu. Până la ora publicării acestei știri nici una dintre părți nu uzase de această cale de atac.

Citește și:

Profi amendat cu o mie de euro de Consiliul pentru Combaterea Discriminării după ce nu a permis accesul unui clujean nevăzător cu câinele ghid în magazin

În Clujul tolerant un nevăzător nu a fost lăsat să intre alături de câinele-ghid într-un magazin al unei rețele naționale. Angajații au chemat Poliția

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

author photo two

Mihai Prodan

Ziarist din 2001. Licențiat în jurnalism din 2004, master în comunicare din 2006. Specializări la Reuters în Londra și Institutul Internațional pentru Jurnalism în Berlin.

Articole similare