Închide

Primul mare proiect Primărie-Universitate, reglementat în teren: S-a pus în dezbatere publică Planul Urbanistic Zonal al campusului științei din Lomb

ActualitateAdministrațieTop NewsUrbanism by Actual de Cluj - dec. 14, 2022 0 886

Propunerea preliminară de 𝗣lan 𝗨rbanistic 𝗭onal pentru ansamblul urban 𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗨𝗦 din Lomb a fost lansată de Primări în consultare publică. În perioada 14 decembrie – 6 ianuarie 2023 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunere. Prin PUZ, echipa KXL  Studio (câștigătorii concursului de soluții organizat de Primărie în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai) a inițiat reglementarea unui suprafețe de 8,5 hectare și modificarea reglementărilor urbanistice în vigoare, în vederea completării funcţiunilor existente cu unele noi, care să susțină caracterul dorit al zonei. : științifice, inovare, de cercetare, universitare/educație, cămine studențești, bază sportivă, piață urbană.
„Documentele pot fi consultate pe site-ul instituției: https://primariaclujnapoca.ro/…/informarea-si…/, la secțiunea 2. Documentații de urbanism supuse consultării publice în etapa elaborării propunerilor.  În perioada 14 decembrie – 6 ianuarie 2023 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la PUZ pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.”, arată Primăria.
Prin propunerea preliminară de PUZ, proiectanții de la KXL Studio „așează” în Lomb noul campus de știință dorit de Primăria Cluj-Napoca și de UBB, propune amplasarea mai multor construcții (cu regim maxim de înălțime 3S+D+P+6E), organizarea rețelei stradale (bandă suplimentată de biciclete pe actualul acces din Lomb, strada Tiberiu Popovizi și strada interioară nouă cu profil de 12 metri, alei etc), a spațiilor verzi, o piațetă dar și o zonă dedicată sportului, concomitent cu investiții în capacitarea rețelelor de utilități din zonă.
„Reglementarea prezentului PUZ propune o actualizare a documentațiilor de urbanism din zonă, în raport cu noile nevoi ale orașului și cu noua sa viziune de dezvoltare integrată, sustenabilă și inovativă.
Categoriile principale de intervenții sunt:
– înființarea unui centru/muzeu de știință gândit ca un laborator viu (living lab) ce pune cetățeanul în mijlocul proceselor de cercetare, inovare și transfer tehnologic din domeniile STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts,Mathematics);
– Implementarea unei piețe urbane;
– Realizarea unei mici baze sportive;
– înființarea unui centru comun de cercetare dezvoltare-inovare al Universității Babeș-Bolyai (UBB), integrat bidirectional cu mediul socio-economic regional în formula open innovation/science;
– realizarea unui nou corp al Facultății de Matematică și Informatică (FMI) a Universității Babeș-Bolyai;
– implementarea unui cămin studențesc;
– completarea funcțiunilor existente cu unele noi
– alte intervenții punctuale – daca e cazul
Prioritățile de intervenție vor fi definite în fazele următoare ale PUZ, după stabilirea reglementărilor necesare implementării principalelor investiții”, arată proiectanții.
„Cartierul Lomb reprezintă la nivelul orașului Cluj-Napoca o zonă periferică în curs de dezvoltare, zona este în curs de urbanizare, densitatea construită fiind scăzută, fiind caracterizată de funcțiunile, specifice unei zone peri-urbane, în care se amestecă locuirea individuală cu activități rurale (agricultură și creșterea animalelor) și cu mici ateliere de producție sau reparații, terenuri virane și noi investiții în cercetare, inovare și industrii creative.
Elementele sale distinctive sunt:
– Resursele de terenuri libere;
– Accesibilitate bună – legătura directă (prin str. Tiberiu Popoviciu) la DJ 109A;
– Accesibilitatea la Aeroportul Internațional Cluj (transport public/ personal) – aprox. 20 km;
– Proximitatea gării Cluj-Napoca și Clujana, ambele la aproximav 5-6 km distanță – la S;
– Vecinătatea unor funcțiuni ce susțin și întăresc caracterul inovator, șțințific și economic al zonei: CREIC – Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative și TEAM -Technology, Evolution, Entrepreneurship and Microenterprises;
– apartentența într-un pol tehnologic și științific în curs de dezvoltare ce deservește zona Metropolitană Cluj-Napoca.Potențial de dezvoltare
Elementele care avantajează dezvoltarea caracterului dorit al zonei și care potențează caracterul de metropolă al orașului Cluj-Napoca prin inovare, cercetare și digitalizare, sunt:
– accesibilitate sporită: proximitate DJ 109A, apropierea de DN1, care conectează zona cu mun.
București și cu restul regiunii de NV a țării, proximitate de A3;
– amplasarea favorabilă în cadrul regiunii de dezoltare nord-vest, fiind străbătut de principalele drumuri
naționale și europene;
– apartenența la unul din cele două localități de rang 1 din regiunea de dezvoltare NV: Cluj-Napoca si
Oradea;
– rezervele de teren liber;
– infrastructură în curs de dezvoltare;
Situarea terenului ce a generat prezenta documentație de tip PUZ în zona Lomb, este inclusă în strategia Municipiului Cluj Napoca pentru o dezvoltare de infrastructură extinsă și puternică pentru educație, cercetare, inovare și transfer tehnologic, face ca potențialul de dezvoltare să fie unul imens. Zona va deveni un pol științific și de inovație, iar investiția propusă nu poate decât să susțină și întărească acest viitor pol
Principalele disfuncții:
Funcțiuni:
– Zonele agricole din intravilan sunt disfuncționale în perspectiva dezvoltării zonei către un centru de
inovare, dezvoltare, educație și știință.
– Lipsa unor dotări minime pentru a putea susține dezvoltarea unui Centru de Știință (Science Campus)
Circulații
– Unele străzi sunt neasfaltate, cu pietriș sau pământ;
– Profilul propus pentru Strada Tiberiu Popoviciu în PUG, nu este respectat în situația existentă pe teren;
– Unele drumuri sunt doar intabulate, dar nerealizate fizic pe teren;
– Lipsa unor conexiuni alternative precum autobuze, tramvai, tren, etc.
– Lipsa unei trame stradale și a unor trasee ce pot susține dezvoltarea clară a zonei.Spații verzi
– Zona reglementată este lipsită de vegetație organizată în grădini sau mici spații publice. Actual,
singurele zone verzi sunt reprezentate de spațiile de aliniament aferente circulațiilor publice.
Echipare edilitară
Parcela care face obiectul prezentei documentații P.U.Z. beneficiază de acces direct la rețele tehnicoedilitare din zonă (apă-canalizare, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații și fibră optică).
Ocuparea terenurilor
Construcțiile existente cu funcțiuni agricole sunt edificate fără un regulament clar, ceea ce conduce la un aspect general dezordonat, de imagine necoerentă.
Terenurile libere de construcții ocupă 80% din zona reglementată.”, arată proiectanții în memoriul tehnic al PUZ-ul.

Vezi și:
FOTO. S-a decis câștigătorul concursului pentru „Campusul de Știință” din Lomb: Echipa bucureșteană KXL Studio preia contractul. Cum arată proiectele premiate?

 

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare