Închide

Primăria plătește soclul statuii Școala Ardeleană din fonduri proprii/Șantierul din centru se prelungește până în 30 aprilie 2024

ActualitateAdministrațieTop News by Actual de Cluj - dec. 04, 2023 0 401

Șantierul de pe strada Kogălniceanu (despre care Primăria susține că este la 98%) va fi prelungit după 31 decembrie, dată limită anunțată de municipalitatea pentru finalizarea lucrărilor, având în vedere că este vorba despre un proiect cu finanțare din fonduri nerambursabile. Consilierii locali vor dezbate la ședința din 4 decembrie un proiect de hotărâre pentru asumarea cheltuielilor necesare terminării lucrărilor după data amintită, noul termen asumat pentru zona Kogălniceanu-Univesității fiind 30 aprilie 2024.

 

Lucrările suplimentare care urmează să fie susținute din bugetul Primăriei din proiectul de modenizare  Kogălniceanu-Univesității, potrivit municipalității, vizează realizarea soclului Statuii Școala Ardeleană dar și lucrările de consolidare de pe starda Bolyai.

Potrivit municipalității șantierul din zona Kogălniceanu – Universității (care cuprinde lucrările de modernizare pe 10 străzi din centrul Clujului) este la 98%. Fiind vorba despre un proiect cu finanțare europeană cu indicatori, obiective și rezultate asumate aceștia trebuie atinși, motiv pentru care restul lucrărilor care se vor mai executa după dată de 31 decembrie vor fi susținute din fonduri publice. Proiectul de modernizare a zonei Kogălniceanu – Iuliu Maniu vizează străzile Mihail Kogălniceanu, Universității, Emmanuel de Martonne, Bolyai Janos, Hermann Oberth, Kovacs Dezso, Gaal Gabor, Baba Novac, Piața Timotei Cipariu – tronsonul Turnul Croitorilor și Iuliu Maniu. Acesta se implementează cu fonduri europene, pe un contract de finanțare semnat în toamna lui 2019 (25 septembrie) de către municipalitatea clujenă.  Contractul de lucrări a fost semnat în 31 mai 2021 de către Primărie. Proiectul trebuie terminat în 28 de luni (din care șantierul dura 20 de luni).

Deja devizul șantierului de pe Kogălniceanu a fost ajustat la o ședință de luna tecută cu aproape 12 milioane de lei, fără TVA. (Detalii: Ultimul termen asumat pentru finalizarea lucrărilor din centrul Clujului, zona Kogălniceanu, este 30 noiembrie/Contractul va fi suplimentat cu aproape 12 milioane lei, fără TVA).

De fapt, oficialii Primăriei (primarul Emil Boc, susținut de viceprimarul Dan Tacea și de managerul de proiect) sunt cei responsabilit pentru decalarea șantierului având în vedere felul defectuos în care au manageriat relațiile cu proiectanții de la Mossfern (cei care au câștigat prin concurs de soluții proiectarea lucrărilor și au fost contractați de Pirmărie în 2029, inclusiv pentru a asista șantierul).

Anul acesta, primarul Emil Boc a intrat într-o dispusă cu proiectanții, după ce, ca urmare a presiunilor publice, a cerut refacerea soclului statuii Școala Ardeleană (pe care l-a avizat spre a fi demolat).

În august, Primăria a notificat proiectanții de la Mossfern asupra rezilierii (unilaterale) a contractului. Primăria a contractat chiar un nou proiectant, societatea Made By a arhitectului Nicu Ștefănuți cu 80.000 de lei. Această societate a făcut și devizul pentru majorarea indicatorilor tehnico economici pentru proiect (pentru ședința din 17 octombrie).

Numai că, în 6 noiembrie, Primăria s-a răzgândit și a anulat notificare prin care rezilia contractul firmei Mossfern. De fapt, biroul arhitectului Arnold Macalik a fost cel care a chemat în judecată municipalitatea, după ce, în loc ca instituția să îi suplimenteze contracutl de proiectare ca urmare a unor lucrări suplimenatre cerute, i-a reziliat contractul (obiectul acțiunii l-a constituit anularea notificării de reziliere din presupusa culpă a reclamantei numărul ….. din 21 august 2023 a contractului de achiziție publică de proiectare numărul ….. din 24 octombrie 2018).

Tribunalul Cluj  a respins ca rămasă fără obiect cererea de chemare în judecată formulată de biroul Mossfern prin care proiectanții au cerut instanțelor să constate că nu au nicio culpă în încetarea contractului cu Primăria pentru proiectare/asistarea lucrărilor de modernizare din zona Kogălniceanu-Universității. Municipalitatea a acceptat să restutuie și  taxa de timbru (19.745 lei) iar arhitectul Arnold Macalik, cel care conduce biroul, va superviza finalizarea șantierului.

Motivarea instanței arată nu doar că Primăria și-a recunoscut vina ci și că managerul de proiect, Gheorghe Șurubaru (după plecarea ca secretar de stat a lui Ovidiu Cîmpean, cel care era inițial managerul de proiect), pe acte, a întârziat reavizarea proiectului (cu soclu) pentru statuia Școala Ardeleană. În plus, a mai preferat să plătească din bani publici un alt arhitect care să asigure asistență tehnică pe perioada șantieurlui, în locul firmei Mossfern.

„În motivare, reclamanta arată, în esență, că în urma obținerii autorizației de construire numărul …. din 27 mai 2020, reclamanta și-a îndeplinit în mod clar obligația de a presta serviciile contractate, respectiv de a obține documentele, avizele și acordurile necesare pentru realizarea fazelor de proiectare ce fac obiectul contractului încheiat între părți. Ulterior acestui moment, reclamanta avea doar obligația de a asigura asistența tehnică, paralel cu execuția contractului. La autorizarea proiectului Primăria Municipiului Cluj-Napoca a postat pe platforma Facebook/pagina de internet proprie știrea autorizării, folosind ca și ilustrare tocmai reprezentarea grafică a grupului statuar în noua ipostază a pietonalizării propuse, imaginea sculpturii semnate de către Romul Ladea integrată în pavajul din dale de labradorit fără platforma inițială. Raportat la integrarea grupului statuar Şcoala Ardeleană, reclamanta arată că prin adresa numărul …… din 23 februarie 2023 se solicită în fapt modificarea proiectului tehnic a autorizației de construire a avizelor obținute și a lucrărilor de proiectare realizate de către reclamantă și acceptate de către pârâtă, deși reclamanta realizase și predase deja lucrările și mai mult, aceste lucrări se aflau deja în procedura de execuție. Din data de 23 februarie 2023 până la primirea notificării de reziliere a contractului toate soluțiile transmise către beneficiar și Comisia Zonală a Monumentelor Istorice 3 erau cu soclu. Reclamanta subliniază că aceste modificări solicitate de către Primăria Cluj-Napoca nu au fost impuse de apariția unor circumstanțe obiective care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care să impună modificarea proiectului sau a contractului. În fapt, în mod unilateral Primăria Municipiului Cluj-Napoca a solicitat ca reclamanta să realizeze un proiect/documentație tehnică nouă diferită, din motive ce nu au fost impuse de circumstanțe obiective ce nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, deși reclamanta își îndeplinise deja această obligație contractuală. Cu toate acestea, reclamanta, pentru a încerca să finalizeze cu bine proiectul, a formulat o propunere plastică pentru conformarea acestui soclu şi a înaintat proiectul în ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice numărul 3 din data de 2 martie 2023, obținând de la această comisie adresa de clarificare numărul ……, prin care se solicită întocmirea unui studiu istoric, motivând că în situația de față patrimoniu protejat este strada și ansamblul urban, și nu grupul statuar care nu este monument protejat conform Listei Monumentelor Istorice. Reclamanta mai învederează, în esență, că a răspuns fără întârziere la fiecare solicitare şi adresă a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, întocmind și înregistrând la adresa beneficiarului formulări de proiect desenat, memorii și anexe cu privire la fundamentarea acestora. Toate aceste proiecte/documente realizate de reclamantă soluționează întocmai cele solicitate, realizând și corelările tehnice cu legislația în vigoare. Reclamanta subliniază faptul că potrivit solicitărilor pârâtei-beneficiare ulterior comunicării de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca a adresei numărul ……. din 23 februarie 2023 a conceput și depus la Direcția Județeană de Cultură 5 documentații succesive privind soluționarea integrării grupului statuar “Şcoala Ardeleană” cu soclu, pentru discutarea lor în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice numărul 3. În cazul ultimei variante propuse de reclamantă, salutată anterior de managerul de proiect dl. G. Ş., aceasta nu a obținut un aviz favorabil strict datorită culpei beneficiarului. Astfel, lipsa unui aviz din partea DJCC privind documentația numărul …. trimisă de reclamantă în 13 iulie 2023 și discutată în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice numărul 3 din 3 august 2023, documentație care cuprindea răspunsul reclamantei la adresa municipiului Cluj-Napoca numărul …… din 10 iulie 2023, respectiv cuprindea soluția de a integra grupul statuar “Şcoala Ardeleană” prin adaptarea la context și proiectul tehnic de execuție numărul …. din 2018 a formulei conținute de proiectul numărul …../1973, aviz favorabil DJCC numărul …./Z/29 iunie 2023, survine în lipsa unei adrese de înaintare din partea beneficiarului, după cum se precizează în nota Direcției Județene de Cultură Cluj numărul ….. din 3 august 2023. Reclamanta arată că, în aceste condiții, este evident nefondată presupusa culpă a sa, imputată de către pârâtă, deoarece nu ar fi realizat demersuri în vederea obținerii unui aviz favorabil”, se arată în motivarea deciziei Tribunalului Cluj.

Primăria a făcut la fel și în cazul copacilor, ba, mai mult, a și plătit ultima factură către Mossfern, după ce a notificat firma în 21 august 2023 asupra rezilierii contractului.

„Raportat la arborii existenți și solicitarea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca în acest sens, reclamanta arată ca aspectele privind amenajarea străzii și arborii existenți ce urmau a fi păstrați erau stabilite în cadrul proiectului inițial, ce obținuse toate avizele necesare și pentru care fusese obținută inclusiv autorizația de construire, proiectul fiind în execuție. Ca urmare a adresei nr……. din 1 august 2023, emisă de pârâtă, mesajul comunicat prin email de către reprezentantul de proiect al reclamantei a fost că problema supusă analizei este mult mai complexă, fiind necesare pentru pregătirea tuturor documentelor cel puțin 15 zile lucrătoare, având în vedere că trebuiau refăcute pozițiile și protecțiile subterane ale arborilor, rețelele de irigare, trebuiau repoziționați 10 stâlpi de iluminat și refăcut sistemul de iluminare electrică, căci traseele inițiale sunt obturate de arbori, fiind totodată revăzute poziționările și fundațiile de mobilier, precum și treptele bisericii Sf. Treime. Cu toate acestea, ca urmare a presiunilor exercitate telefonic de reprezentanții pârâtei, reclamanta a trimis răspunsuri prin email în 2 august 2023, respectiv în 3 august 2023, în memoriul tehnic realizat de reclamantă fiind descrise detaliat modificările necesare ale proiectului avizat și autorizat anterior în corelare cu dispoziția beneficiarului de a păstra pe poziție cei 9 arbori existenți, conform solicitării primăriei. Reclamanta a propus și soluția pentru marcarea în pavaj a vestigiilor medievale ale Turnului Tocilarilor sau Poarta Turzii, descoperite în timpul execuției. Reclamanta mai arată că această solicitare a beneficiarului de modificare a proiectului inițial a fost nouă, nefiind impusă de factorul obiectivi și nefăcând obiectul unui act adițional între părți. Reiterează faptul că varianta ce a fost anterior acceptată de beneficiar și care a obținut toate avizele reprezintă dovada îndeplinirii obligațiilor contractuale de către reclamantă. Cu toate acestea, având în vedere solicitările avansate și interesul finalizării proiectului într-un mod agreat de către toate părțile implicate, reclamanta și-a arătat disponibilitatea de a analiza și identifica rapid soluții tehnice de modificare a proiectului în conformitate cu solicitările, în ciuda faptului că i-a fost solicitată realizarea acestor demersuri într-un timp extrem de scurt, fără a solicita plata suplimentară a acestor demersuri și în ciuda faptului că potrivit contractului încheiat, reclamanta își îndeplinise de mult această obligație. Documentația respectivă a fost înregistrată și la Direcția Județeană de Cultură Cluj numărul …., fiind prezentată în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice numărul 3 din 3 august 2023, fără ca lucrarea să se avizeze și fără ca Direcția Județeană de Cultură Cluj să argumenteze avizul nefavorabil, deși arhitectul șef de proiect a prezentat amplu propunerea de păstrare a celor 9 arbori. În lipsa unui aviz favorabil din partea Direcției Județene de Cultură Cluj nu s-a putut înainta cu finalizarea proiectului tehnic și detaliile de execuție privind reorganizarea străzii Universității solicitate până în data de 8 august 2023. Raportat la notificarea de reziliere unilaterală a contractului, reclamanta arată că prin adresa comunicată de reclamantă pârâtei sub numărul …. din 7 august 2023 a evidențiat pârâtei schimbările obiectului de proiectare în cazul proiectului intitulat “Amenajare urbană str. Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente”, precum și faptul că față de asumările contractuale inițiale respectate ferm și la termen de reclamantă modificările ivite solicitate de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, inclusiv modificarea temei de proiectare au impus pentru reclamantă prestarea unor activități suplimentare, un volum de muncă mult mai ridicat, atât pentru sau privind partea de proiectare, cât și partea de urmărire a execuției lucrărilor. A solicitat ca pe baza celor prezentate beneficiarul să formuleze un punct de vedere privind indexarea onorariilor, iar până în data de 21 august 2023 nu a primit niciun răspuns de la beneficiar, în schimb a primit notificarea de reziliere în discuție, la care reclamanta a comunicat prin adresa cu număr ….., cu număr de înregistrare la Primăria Cluj-Napoca …….. din 24 august 2023 faptul că și-a îndeplinit integral obligațiile contractuale, neavând nicio culpă în acest sens, iar rezoluțiunea unilaterală a contractului nu este prevăzută în contract în acest caz imputat, ca o modalitate de încetare a contractului. A mai indicat și dispozițiile articolului 23 din contract, privind soluționarea pe calea amiabilă și a solicitat revocarea de către pârâtă a notificării de reziliere, cu rezervarea dreptului ca, în caz contrar, aceasta să atace în instanță. Reclamanta arată că ulterior comunicării notificării de reziliere Primăria Municipiului Cluj-Napoca a achitat la data de 14 septembrie 2023 ultima factură emisă de reclamantă, aferentă ultimei tranșe de preț datorate conform contractului de prestări servicii pentru asistență tehnică, apreciind că, prin plata efectuată, chiar după denunțarea contractului pentru presupusa neexecutare, se recunoaște în integralitate executarea de către reclamantă a tuturor obligațiilor contractuale”, a se mai arată în același document.

 

 

 

 

 

Nici un comentariu

Scrie un comentariu