Închide

Primăria a lansat licitația pentru contractul record de consultanță în România dedicat supervizării proiectării și execuției metroului din Cluj

ActualitateAdministrațieTop News by Actual de Cluj - iul. 11, 2022 0 442

Primăria Cluj Napoca a lansat licitația pentru supervizarea magistralei de metrou din municipiu. Contractul este estimat la peste 125 de milioane lei (circa 25,5 milioane euro). Data limită pentru depunerea ofertelor este 8 august. Este vorba despre un contract-record pentru acest tip de servicii, direct proporțional cu valoarea estimată a contractului de proiectare și execuție: 6,66 miliarde lei (1,3 miliarde euro). Serviciile de supervizare înseamnă consultanță pe durata contractului de proiectare și execuție, dar și în perioada de garanție.

Contractul denumit generic”„PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ (STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, CALE DE RULARE, FINISAJE, SISTEME DE INSTALAȚII), AUTOMATIZARE TRAFIC, RACORDARE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA – ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN”, au fost și acestea scoase la licitație de către Primăria Cluj-Napoca în 7 iulie.
Contractul este estimat la peste 125 de milioane lei și un termen de 114 de luni (9 ani și 5 luni).

Criterile de evaluare stabilite în cadrul procedurii vizează prețul ofertei, experiența experților dar și metodologia propusă de viitorii consultanți pentru îndeplinirea contractului. Experții tehnici ai Asocierii SWS Engineering S.p.A., SYSTRA și METRANS Engineering S.R.L (responsabili și cu întocmirea documentatiei tehnico economice incluse în Documentatia de atribuire) vor verifica ofertele tehnice și financiare în calitate de experți cooptați pe lângă comisia de evaluare.

(sursa: SEAP)

„Ofertanţii vor face dovada că în ultimii 5 ani au prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie. În acest sens, ofertanții vor face dovada că în ultimii 5 ani au realizat activități/servicii duse la bun sfârșit de natură similară celui ce face obiectul prezentei proceduri, respectiv având ca obiect: – Servicii de consultanță infrastructură de transport feroviar urban subteran pentru stații, tunele, galerii și alte construcții speciale însumând minimum minim 10 km tunel fir simplu /minim 5 km tunel fir dublu, minim 3 statii, minim 1 depou din cel mult 5 contracte. Prin ”supervizare/consultanta” se intelege activitatea desfășurată în cadrul unei firme/ echipe de consultanță/de supervizare angajată de către Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurată supravegherea/verificarea lucrărilor executate sau a activităților îndeplinite de către Antreprenor, în ceea ce priveste certificarea valorii lucrărilor executate și certificarea conformității calitative și cantitative a acestora cu contractul, documentația de execuție și reglementărilor tehnice și legislative în vigoare.  La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, valoarea contractului (in lei fără TVA), valoarea lserviciilor similare(in lei fără TVA), beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil. În scopul verificării şi evaluării experienţei similare, ofertantii vor prezenta ataşat formularului DUAE, aferent fiecărui contract prezentat pentru îndeplinirea cerinţelor minime privind experienţa similară, câte o Fişă de evaluare pentru experiența similară, detaliată și completată conform cerințelor de mai sus. Fişele menţionate vor fi semnate de reprezentantul autorizat al ofertantului, urmând ca acestea să fie verificate pe baza documentelor justificative prezentate pentru demonstrarea celor declarate”, arată Primăria în anunțul de licitație publicat în SEAP.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 8 august.

Cel mai recent contract pentru supervizarea unui proiect major în infrastructura de transport a fost semnat anul acesta cu Egis pentru lotul 4 al Autostrăzii Ford ( antreprenor UMB), pentru peste 3,8 milioane de euro, după cum arată economedia.ro.

Contractul de proiectare și execuție pentru Magistrala M1 cu 19 stații este și el în licitație, lansată încă din luna mai 2022 tot de către Primăria Cluj-Napoca.  Spre deosebire de contractele pentru metroul din București, licitația pentru linia de metrou de la Cluj-Napoca include toate componentele, de la structura tunelurilor și a stațiilor până la instalații, finisaje și automatizare. Totodată sistemul de siguranță și automatizare a circulației trebuie să permită nivelul de automatizare „GoA4” (driverless) adică rame fără mecanic de tren. Pentru M1 Cluj-Napoca sunt prevăzute și 16 rame noi. Flota de material rulant va fi constituită din trenuri cu trei vagoane, în lungime de 51 m, cu lățimea de 2,65 m, capacitate nominală/maximă 380/540 locuri.

Inițial, termenul pentru depunerea ofertelor era stabilit pentru 9 mai, dar Primăria a prelungit data-limită, întâi până în 24 iunie, apoi noul termen pentru licitație a fost stabilit în 22 august. Durata contractului de proiectare și execuție este de 8 ani.

Primarul Emil Boc a afirmat public că decalarea termenului de licitație s-a făcut la cererea firmelor interesate și din rațiunea de a se evita contestațiile, arâtând că în acest fel firmele pot să își pregătească oferte consistente, credibile și viabile.

„Am cerut și eu această explicație Comisiei de licitații: care e motivul pentru care ați prelungit acest termen? Explicația celor din comisie a fost că foarte multe dintre firmele interesate de participare la licitație au solicitat legal extinderea termenului de depunere a ofertelor pentru a putea depune oferte viabile, credibile, consistente, având în vedere amploarea lucrării. Dacă noi n-am fi aprobat, spune Comisia de licitații, puteau să atace la Consiliul național pentru soluționarea contestațiilor. Astfel, putea fi întârziat termenul general de depunere a ofertelor. Comisia a aprobat extinderea acestui termen, așa încât firmele nu vor mai avea cum să motiveze că n-au avut timp să-și pregătească ofertele”, a declarat primarul Emil Boc, la ZIUA LIVE.

Oficialii Primăriei anunțau la prima decalare a teremenul de licitație că există 15 companii care s-au aratat interesate de proiectarea și execuția metroului din Cluj.

Contractul de proiectare și execuție a metroului are o valoare de 6,66 miliarde de lei (1,3 miliarde euro) și se întinde pe opt ani. Proiectul mizează pe o finanțare de 300 de milioane de euro din PNRR și este asumat de Guvernul României. La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta în proporție de 55%, restul urmând a fi acordat pentru propunerea tehnică. Ofertantul trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri generală pentru ultimele trei exerciții financiare încheiate, respectiv 2019, 2020, 2021, de cel puțin 7.000.000.000 de lei sau echivalent valută.

Traseul liniei de metrou ușor (metro light MTR-L) este următorul:

Secțiunea VEST: Strada Șesul de Sus – Strada Teilor – Liziera pădurii (între Str. Eroilor și Str. Subcetate) – Str. Abatorului – Cazarmă Florești – viitorul Spital Regional de Urgență – Str. Răzoare, cu stațiile: 1. Țara Moților (Teilor), 2. Teilor (Eroilor), 3. Copiilor (Subcetate), 4. Sănătății (Spitalul de Urgență), 5. Prieteniei (Răzoare); Secțiunea CENTRU: Drumul Sfântul Ioan – Str. Primăverii – Calea Mănăștur – Calea Moților – Str. Memorandumului – Piața Unirii – B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Avram Iancu – B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Mărăști cu următoarele stații: 6. Natura Verde (Bucium), 7. Mănăștur (Izlazului), 8. Sfânta Maria (Câmpului), 9. Florilor (Cluj-Arena), 10. Sportului (Mihai Eminescu), 11. Piața Unirii, 12. Piața Avram Iancu, 13. Armonia (Petofi Sandor), 14. Piața Mărăști; Secțiunea EST: Ramura Muncii: Piața Mărăști – Aurel Vlaicu – IRA – Strada Beiușului – Bulevardul Muncii, cu stațiile 15. Transilvania (Siretului), 16. Viitorului (IRA), 17. Muncii; Ramura Sopor: Piața Mărăști – Strada Teodor Mihali – Strada Alexandru Vaida Voevod – Sopor, cu stațiile 18. Cosmos (Alexandru Vaida Voevod), 19. Europa Unită (Becaș) și cu Depoul Sopor.

Pentru primele 9 stații din proiect (lucrări la structură) este asigurată cu o finanțare de 300 de milioane de euro prin PNRR.

 

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare