Închide

Prefectura Cluj: demiterea lui Seplecan din funcția de președinte al Consiliului Județean a fost legală

AdministrațieTop News by Actual de Cluj - ian. 16, 2016 0 308

Prefectura Cluj: demiterea lui Seplecan din funcția de președinte al Consiliului Județean a fost legală.

Instituţia Prefectului Cluj a anunțat ieri că a exercitat controlul de legalitate asupra celor două hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Cluj în şedinţa din 21 decembrie 2015 prin care Mihai Seplecan pierde funcția de președinte al CJ Cluj. „La analiză s-au avut în vedere toate documentele care au stat la baza adoptării hotărârilor, precum şi procesele verbale ale celor două şedinţe”, arată Instituția Prefectului.

Astfel, în ceea ce priveşte HCJ 301/21.12.2015 privind eliberarea din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj a lui Seplecan, instituția a constatat că aceasta a fost adoptată cu respectarea legii administrației publice locale, 215/2001. „Astfel, necesitatea convocării unei şedinţe extraordinare cu acest punct pe ordinea de zi rezultă din motivele invocate de consilierii judeţeni iniţiatori ai proiectului de hotărâre şi se circumscrie prevederilor tezei I din art. 94 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare („ … ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului …”). Motivele invocate pot justifica iniţierea unui astfel de demers, deoarece forul deliberativ este suveran în aprecierea oportunităţii motivelor care fac necesară adoptarea unei astfel de hotărâri, care reflectă, în fapt, voinţa majorităţii, respectiv  a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie,  mandatul de preşedinte al consiliului judeţean putând fi retras în aceleaşi condiţii în care a fost încredinţat, legea referindu-se tocmai la încetarea mandatului înainte de termen. În consecinţă, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 301/2015, într-o şedinţă extraordinară, este motivat şi justificat”, explică Instituția Prefectului.

În ce privește a doua hotărâre de Consiliu Județean analizată, cea prin care locul vacantat de Seplecan a fost ocupat de Marius Mânzat, „am constatat că hotărârea supusă controlului de legalitate este adoptată cu respectarea prevederilor art. 94 alin. 4, art. 43 alin.1 teza II, precum şi ale art.101 alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, necesitatea suplimentării ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj este justificată, în condiţiile în care funcţia s-a vacantat urmare a adoptării HCJ nr.301/21.12.2015. În consecinţă, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 303/2015, într-o şedinţă extraordinară cu convocare de îndată, prin suplimentarea ordinii de zi, este motivat şi justificat”, arată instituția.

Citește și:

Care e motivul pentru care Seplecan e înlăturat? Cine îl înlocuiește?

Nici un comentariu

Scrie un comentariu