Închide

Noua licitație de 140 de milioane lei pentru salubrizarea orașului a rămas în picioare după prima contestație

ActualitateAdministrațieTop News by Actual de Cluj - apr. 07, 2015 1 624

Compania Rosal a cerut, la mai bine de o săptămână de când primăria a relansat licitația pentru concesiunea serviciilor de salubrizare stradală din Cluj-Napoca, suspendarea procedurii. Motivele invocate s-au legat de inadvertențe în documentația de licitație. Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins printr-o decizie din a doua jumătate a lunii martie cererea și a dispus continuarea procedurii. Rosal se ocupă și în prezent de salubizarea străzilor din jumătate de municipiu, în baza unei prelunguri de contact până la finalaizarea noii proceduri. Licitația deschisă lansată de primăriei are ca termen limită de depunere a ofertelor data de 14 aprilie.

„Fiind în cazul unor abateri grave de natură a afecta procedura de atribuire și, inclusiv încheirea contractului, se impune anularea procedurii de atribuire și refacerea acesteia cu respectarea întocmai a prevederilor legale referitor la menționarea în anunțul de participare/concesionare a cuntumului garanțeii de participare (…) Analizând conținutul Anunțului de participare, constatăm că nu se face nicio mențiune cu privire la organizarea pe loturi a licitației și nici cu privire la valoarea estimată pe fiecare loc în parte sau cu privire la garanția de participare pentru fiecare lot în parte. Analizând Fișa de date, constatăm faptul că apare împărțirea pe loturi, iar în Anexa B la aceasta se dau informații despre lot 1, respectiv lot 2, inclusiv informații referitoare la garanția de participare per lot – care lipsește din anunț – și la voloarea estimată fără TVA per lot, care diferă semnificativ de valoarea contractului publicată în anunț. Ne aflăm în situația în care, datele din Fișa de Date sunt modificate față de cele din Anunț, iar împărțirea pe loturi conduce la stabilirea cuntumului garanției de participare și a unor criterii de calificare diferite față de cazul în care nu se făcea împărțirea pe loturi ”, arată Rosal în contestația depusă la CNSC. În consecință a dispus anularea Anunțului de licitației publicat de primăria Cluj-Napoca în 17 februarie anul acesta, dar și a licitației.

CNSC a respins printr-o decizie din 18 martie contestația celor de la Rosal. „Respinge ca nefondată contestaţia formulată de ROSAL GRUP, în contradictoriu cu MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA (PRIMĂRIA) şi dispune continuarea procedurii de atribuire”, se arată în decizie.

În prezent compania Rosal salubrizează jumătate din domeniul public din Cluj-Napoca (sectorul 1) în baza unei decizii a consiliului local de prelungirea a contractului, până la finalizarea noii licitații organizate de primăriei și atribuirea contactelor. La licitației lansată în 2013 de administrația locală și anulată în 2014 printr-o deciziei a intanței, compania Rosal a depus ofertă, însă aceasta a fost descalificată de comisia de licitație a primăriei deoarece nu respecta documentația de licitație. De altfel, Rosal a contesta măsură, însă nu a primti câștig de cauză la CNSC.

Noua licitație deschisă pentru concesionarea serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca a fost lansată în 17 februarie și are ca termen limită pentru depunerea ofertelor data de 14 aprilie. Contractul este licitat pe două loturi, valoarea totală a acestuia fiind de peste 140 de milioane lei.
Criteriul de adjudecare este prețul ofertei (99,9%) și redevența (0,1%).

Firmele trebuie să aibă o cifră medie de afaceri globală pentru ultimii trei ani financiari încheiați de mini 54 milioane de lei pentru lotul 1 și de 50 de milioane lei pentru lotul II. În cazul particpării pe ambele loturi, cifra medie globală de afaceri trebuie să fie de 54 milioane lei.

Ofertantul trebuie să facă dovada ca a prestat în ultimii 3 ani activități de salubrizare stradală, intretinere stradală, deszăpezire în valoare cumulată de minim 26.000.000 pentru lotul 1 și de minim 25.000.000 lei fără TVA pentru lotul 2 – din cel mult 3 contracte. Dacă un ofertant participă la ambele loturi, se va prezenta experiența similară de minim 26.000.000 lei fără TVA.

Echipa minimă de care ofertantul dispune pentru îndeplinirea contractului trebuie fie compusă, pentru fiecare lot în parte, din : o persoană pe control tehnic de calitate; o persoană responsabilă cu protecția mediului; o persoană responsabilă cu protecția muncii; 30 conducători auto; 110 muncitori, 3 șefi echipă, o persoană responsabilă PSI; 3 dispeceri. Pentru cei minim 30 de conducători auto și minim 110 muncitori solicitați este suficientă prezentarea unui angajament de angajare în termen de maxim 1 lună de la data semnării contractului.

Ofertantul va mai face dovada că dispune de minim urmatoarele utilaje/lot: Lot 1: autospecială pt măturat/aspirat mecanizat – rezervor minim 4 mc pt carosabil – min 4 buc, autospecială pt măturat/aspirat mecanizat(de capacitate mică- maxim 1 mc) pt trotuare – min 3 buc; utilaje pentru transportul deșeurilor – autogunoieră capacitate transport între 15 și 18 mc- min 2 buc; autospecială pentru spălatul străzilor capacitate min. 6000 l- min 4 buc; autospecială pentru stropitul străzilor capac. min 6000 l- min 3 buc; utilaje pt deszăpezire echipate cu solnițe capacitate min 5 mc și plug- min 13 buc; utilaje pt deszăpezire echipate cu solnițe și plug de capacitate mică- min 3 buc; autocisternă pt împrăștierea soluției antiderapante lichide capacitate min 6000 l – min 1 buc; autobasculatantă pt transportul zăpezii și gheții capacitate transport min 20 mc- min 4 buc; încărcător frontal min 2 buc; utilajele folosite trebuie dotate cu GPS. Pentru lotul 2 se cer: autospecială pt măturat/aspirat mecanizat – rezervor minim 4 mc pt carosabil – min 4 buc, autospecială pt măturat/aspirat mecanizat(de capacitate mică- maxim 1 mc) pt trotuare – min 3 buc; utilaje pentru transportul deșeurilor – autogunoiera capacitate transport între 15 și 18 mc- min 2 buc; autospecială pentru spălatul străzilor capacitate min. 6000 l- min 4 buc; autospecială pentru stropitul străzilor capacitate min 6000 l- min 3 buc; utilaje pt deszăpezire echipate cu solnițe capacitate min 5 mc și plug- min 13 buc; utilaje pt deszăpezire echipate cu solnite și plug de capacitate mică- min 3 buc; autocisternă pt împrăștierea soluției antiderapante lichide capacitate min 6000 l – min 1 buc; autobasculatantă pt transportul zăpezii și ghetii capacitate transport min 20 mc- min 3 buc; încarcător frontal min 2 buc; utilajele folosite trebuie dotate cu GPS.

sursa foto: www.rosal.ro

Un comentariu

Scrie un comentariu