Închide

Lansarea proiectului ”Dotarea firmei Ized Betainvest cu linie tehnologică nouă de producere căști de protecție” (P)

ActualitateDezvoltare by Actual de Cluj - dec. 22, 2017 0 1548

Firma SC lzed Betainvest SRL este beneficiarul proiectului cu titlul „Dotarea firmei lzed Betainvest SRL cu linie tehnologică nouă de  producere  caști de protecție”, cod SMIS 104820, în valoare totală de 1.515.034,72 lei,  din care finanțare nerambursabilă de 839.548,45 lei, compus din: 751.553 lei – FEADR și 132.627 – buget national. Contractul de finanțare asigură Beneficiarului co-finanțarea proiectului său de investiții  prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea  spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării  economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, program gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Organismul  lntermediar Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 08.12.2017. Proiectul își propune dezvoltarea și diversificarea  activităților economice ale SC lzed Betainvest SRL prin dotarea firmei cu o linie de producție nouă specializată pe producerea de căști de protecție, eficientizarea consumurilor de energie electrică, abur, apă și aer comprimat prin monitorizarea rețelelor de utilități cu ajutorul a 7 echipamente  electronice  specializate pe monitorizarea și consolidarea poziției companiei pe piața muncii prin crearea a 7 noi locuri de muncă stabile și cu calificare competitivă.

Pentru informații suplimentare  ne puteți  contacta la adresa: Municipiul Cluj-Napoca, Strada Traian Vuia nr. 208, Etaj 2, DI. Director Andrea Zanchetta, telefon: 0764987661.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. lnițiativa locală. Dezvoltare regională. www.inforegio.ro 

lnvestim în viitorul tau! Proiect  selectat în cadrul Programului  Operațional  Regional co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

(P)

Nici un comentariu

Scrie un comentariu