Închide

Cum era prezentat, în 1984, primul microcalculator românesc, produs la Cluj

ActualitateTop News by Actual de Cluj - sept. 17, 2023 0 689

Un articol publicat în revista Știință și Tehnică din februarie 1984, semnat de cercetătorul clujean Nicolae Patrubany – coordonatorul colectivului care a scos pe piață primul microcalculator românesc, produs la Cluj, numit PRAE – arată cum se prezenta industria acestor microcalculatoare în România – și în lume. La acea vreme primul microcalculator românesc, produs la Cluj, fusese vândut în doar câteva exemplare, dar urma să intre în producție de masă. În 1986 aceeași revistă arăta că doar liceul de chimie industrială ”Terapia” din Cluj-Napoca fusese dotat cu două calculatoare de tip PRAE, pentru chimie, matematică și nu numai.

Redăm articolul din urmă cu 40 de ani:

După apariţia primului microprocesor am început să ne familiarizăm cu ideea că această minusculă piesă electronică ne pregăteşte an de an surprize de proporţii. Dispozitive şi instalaţii electronice şi neelectronice, care pînă mai deunăzi erau aproape imposibil de realizat, apar peste noapte, fiind simple atît în exploatare, cit şi în întreţinere. Pe baza anchetei ce se organizează anual din iniţiativa revistei TIME titlul de „Om al anului 1982″ a fost acordatpentru prima dată unei maşini, şi anume calculatorului personal. Decizia, unică în felul ei, a fost determinată de apariţia explozivă a acestor mici calculatoare, care datorită multiplelor calităţi lăsau să se întrezărească, încă din start, profundele transformări culturale, economice şi ştiinţifice aleîntregii societăţi. Acesta a fost momentul în care revoluţiaelectronică, lansată în anul 1948 cu descoperirea tranzistorului, continuată prin Introducerea circuitelor integrate înanii ’60 şi amplificată după 1972 prin apariţia microprocesoarelor, a fost comparată, ca pondere, cu revoluţia Industrială declanşată în secolul al XIX-lea, prin descoperirea maşinii cu aburi. După toate aceste afirmaţii apare justificată întrebarea: ce anume înţelegem prin denumirea de calculator personal(Personal Computer sau Home Computer)?

Definirea şi delimitarea acestei familii de calculatoare nu sînt uşoare, datorită varietăţii mari a produselor. O vom încerca totuşi. La sfârșitul anului 1982 existau aproximativ 164 de tipuride calculatoare personale („Personal Computer World”,septembrie 1982), ale căror preţuri se înscriau între 100 şi 10 000 dolari. Gabaritul lor varia, de asemenea, de la mărimea unui caiet pînă la calculatoare voluminoase de birou.

Diferenţa de două ordine de mărime la preţ se poate explica prin următorii factori: memorie Internă mică sau mare;includerea sau neincluderea în preţ a echipamentelor periferice; volumul de software inclus sau nu în preţ.

Interesante par a fi calculatoarele din prima categorie.Dintre ele amintim: Microfon 65 al firmei Tangerine, ZX 81şi ZX Spectrum ale firmei Sinclair şi calculatorul ATOM dela Acorn, toate cu preţuri cuprinse între 100 şi 200 dolari. Constructorii acestor calculatoare realizează preţuri foarte scăzute economisind echipamentul periferic. Suportul de comunicaţie om-calculator este un aparat prezent în majoritatea locuinţelor — televizorul —, folosit ca dispozitiv deafişare. Pentru memorarea datelor şi a programelor se folosesc casete muzicale şi casetofoane obişnuite, care de asemenea sînt foarte răspândite. Memoria internă a acestor calculatoare este de obicei mică, 1,4 kb, ea putînd fi extinsă cu module de memorie de 4, 16, 32 ko, în funcţie de necesităţile utilizatorului.

Cît despre calculatoarele personale costisitoare, performanţele lor se găsesc în spectrul de complexitate al calculatoarelor româneşti M 18 — Coral, cunoscute cititorilor noştri.

Acordarea titlului amintit a stîrnit o puternică emulaţie în rindul specialiştilor din domeniul tehnicii de calcul, astfel că apariţia calculatorului personal românesc a devenit iminentă. în toamna anului 1983 colectivul de cercetare condus de autorul prezentului articol anunţa şi, mai tîrziu, prezenta în public, la sesiunea de la Buşteni a Cercului utilizatorilor de microcalculatoare şi terminale programabile, microcalculatorul PRAE1000, primul microcalculator personal românesc. Acest calculator ar trebui să ajungă în mîinile elevilor, ale studenţilor, pentru a le permite familiarizarea cu tehnica decalcul încă din anii de şcoală. Folosim ocazia pentru a repeta încă o dată o prognoză ce se face auzită din ce în ce mai des: dacă până în secolul XX gradul de civilizaţie al unei naţiuni se putea estima prin numărul ştiutorilor de carte, atunci în secolul XXI această sentinţă se va da pe baza numărului celor ce ştiu cum se foloseşte un calculator. Acest considerent ne-a condus şi în atribuirea numelui noului calculator. PRAE nu este o abreviere, nici un joc de litere, ci este un cuvânt latin [pre] şi înseamnă un început care trebuie continuat. Sperăm să contribuim cu ajutorul calculatorului nostru, în cazul în care el va fi folosit la nivelul posibilităţilor sale, la eforturile întregii ţări de a se încadra în aspra competiţie mondială pentru realizarea unor tehnologii şi a unor produse din ce în ce mai avansate.

Iar acum cîteva detalii tehnice despre PRAE1000. Dimensiunile de gabarit ale calculatorului sînt reduse: cca 29x32x4 cm, iar greutatea cca 0,9 kg. Structura hardware a calculatorului este redată în figura 1. Memoria internă — RAM: 16 ko; ROM: 16 ko.

Unitatea centrală: microprocesor Z80.

Ca dispozitiv de afişare se poate folosi orice televizor, racordul făcîndu-se prin mufa de antenă. Imaginea este full-graphic 256×256 puncte, permiţînd vizualizarea atît a mesajelor alfanumerice (texte, rezultate), cît şi a unor grafice de mare rezoluţie. Ca memorie externă se poate utiliza un casetofon obişnuit. Densitatea de înregistrare este mare: 1 200 baud.

Alte trăsături importante: autotest la trezire — în momentul alimentării se execută testarea memoriei RAM şi ROM, precum şi a părţii de afişare şi a tastaturii; depanare şi întreţinere uşoară — un calculator PRAE funcţional poate detecta locul defecţiunii dintr-un calculator PRAE deranjat, prin simpla lor interconectare cu ajutorul unui cablu special; flexibilitate hardware — fără a modifica hardware-ul se pot realiza diverse arhitecturi, existînd posibilitatea de a imita aproape orice microcalculator realizat cu I 8080 sau Z 80; tastatură ultraplană — cu 40 de taste ce funcţionează prin atingere, garantindu-se un milion tastări per tastă. Interfaţa serie RS 232 — permite racordarea la orice dispozitiv de tehnică de calcul dotat cu această interfaţă standard (maşini de scris, imprimante, plotters, calculatoare ca: M 18, M 118, Coral, I 106…).

PRAE1000 poate fi folosit şi ca terminal inteligent, cuplîndu-l la distanţă prin intermediul reţelei telefonice şi al unui modem, extensie de magistrală — permite racordarea la orice dispozitiv electronic, utilizatorul avînd posibilitatea să-şi construiască interfaţa adecvată; BASIC-PRAE — limbaj de programare rezident, uşor de învăţat, compatibil cu standardul Darmouth. Interpretorul BASIC-PRAE este cel mai puternic interpretor implementat pe microcalculatoarele româneşti. în afara aritmeticii de dublă precizie (10 cifre semificative), acest lucru este demonstrat şi de timpii obţinuţi la rularea programului de text BM—7. în anul 1983 au fost vîndute 3 calculatoare PRAE1000, avînd ca beneficiari I.M.A.S.A. — Sf. Gheorghe şi C.C.P. — Aiud.

Principalii coautori ai acestui calculator sînt: ing. Nicolae Pop Baldi şi matematician Nicuşor Socaciu (hardware şi software), ing. Emil Precup (tastatură), Liviu Derveşteanu (design), ing. Eugen Lupu şi ing. Ion Ciascai (casetă). Conceput şi realizat integral la Г.Т.С., filiala Cluj-Napoca, PRAE1000 continuă tradiţiile de pionierat ale acestei instituţii clujene, alături de calculatorul DACICC, displayurile DAF 1001 şi DAF 1002 şi alte produse similare.

Citește și:

Primul Home Computer românesc s-a fabricat la Cluj

Nici un comentariu

Scrie un comentariu