Închide

Comunele clujene „pompează” nelegal zeci de mii de lei pe lucrări de investiții nerealizate

AdministrațieUncategorized by Luminiţa Silea - feb. 18, 2015 0 1679

Curtea de Conturi a identificat la cele 25 de primării de comune controlate în județul Cluj un prejudiciu de peste 3,3 milioane de lei în urma unor plăți nelegale pentru personalul angajat sau pentru lucrările de investiții. Per total în județ, în mediul rural și urban s-au stabilti plăţi nelegale efectuate din fonduri publice, inclusiv dobânzi și foloase nerealizate, de peste 8,5 milioane lei, din care peste 1,1 milioane lei au fost recuperați în timpul misiunilor de control. Primarii de comune spun că au respectat întrutotul măsurile dispuse pentru a remedia neregulile și că nu este vorba despre greșeli capitale.

Raportul privind finanțele publice locale pe 2013 al Curții de Conturi, făcut public săptămâna trecută, atestă că primăriile comunelor clujene acceptă lucrări suplimentare fără o documentație prealabilă și atragerea răspunderii proiectantului. „Prejudiciile produse prin plăţile nelegale efectuate pentru lucrări de investiţii şi reparaţii curente sunt datorate superficialităţii în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor de serviciu, activității deficitare a diriginţilor de şantier, angajaţi de către ordonatorii de credite pentru avizarea realității executării lucrărilor conform proiectelor, dar şi lipsei de control din partea autorităţilor contractante asupra activităţii acestora. Ordonatorii de credite nu s-au îndreptat împotriva acestor specialişti, în cazul confirmării unor situaţii de lucrări nereale”, se arată în raportul Curții de Conturi. În același raport se mai precizează că primăriile interpretează actele normative care reglementează drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar şi nu le aplică întocmai, ignorând dispoziţiile prevederilor legale în domeniu, apreciere desprinsă în urma constatărilor referitoare la nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor de natură salarială.

Plăți nelegale la Bonțida pentru o firma din dosarul Uioreanu

Potrivit raportului, unul dintre cele mai mari prejudicii a fost identificat la primăria comunei Bonțida care a efectuat plăți nelegale de 497.000 lei către firma Sinai Comimpex pentru executarea clădirii școlii din Răscruci. Plățile s-au făcut pe pentru articole de lucrări neefectuate sau cantități mai mari decât cele din ofertă și realizate. Firma Sinai Cominpex este deținută de Vasile Pogăcean, inculpat în dosarul fostului președinte al Consiliul Județean Horea Uioreanu. Conform Direcției Naționale Anticorupție, în baza unei înțelegeri între Uioreanu și Păfăcean au fost alocate în mod preferențial fonduri de la bugetul județului de peste 1,4 milioane lei comunelor Bonțida și Fizeșul Gherlii care aveau contrate în derulare cu firma Sinai Comimpex. In schimbul acestor alocari bugetare, in perioada aprilie 2013-mai 2014, Vasile Pogacean i-ar fi dat mita lui Horea Uioreanu peste 170.000 lei.

Despre plățile nelegale către Sinai, primarul din Bonțida, Emil Cârhalț spune că nu își amintește exact despre ce control al curții de conturi este vorba.”Am avut foarte multe controle, pe investiíi pe tot felul de lucruri. Dar noi am respectat toate măsurile dispuse Trebuie să văd exact raportul ca să spun despre ce este vorba”, a afirmat primarul.

„Amnistia fiscală” a rezolvat problema plăților nelegale către personal

Una dintre administrațiile locale unde Curtea de Conturi a stabilit un prejudiciu consistent constând în plăți nelegale către personaul din subordine a fost Apahida și anume 955.000 lei. Primarul Grigore Fati a explicat că deja problema a fost rezolvată deoarece în cazul personalului din administrație au fost două amnistii fiscale, una în 2014 și una în 2012, așa că funcționarii nu mai trebuie să dea banii înapot. Mai mult, primarul a spus că există multe cazuri în care oamenii au câștigat sporturi în instanță prin hotărâri judecătorești și că din motivele respective multe primării le-au plătit sume de bani agajaților.

Ce plăți nelegale au făcut comunele din Cluj
Aluniș – 34.000 lei (veniturile bugetului local, încasate în numerar prin casierie,
nedepuse la trezorerie, nu au documente justificative de plată, legal întocmite)

Apahida – 971.000 lei (au fost acordate în perioada 2011 – 2014 personalului sume de bani de natură salarială care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din institutiile bugetare, în sumă brută totală de 955.153 lei, au fost efectuate plăţi nelegale de natura accizelor, aferente consumului de energie utilizat pentru încălzirea spaţiilor în care se desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ, în sumă de 16.446 lei)

Așchileu – 260.000 lei (au fost efectuate plăți nelegale pentru cheltuieli de personal
în perioada 01.04.2011-30.03.2014, reprezentând indemnizaţiede dispozitiv, în procent de 25% din salariul de bază, acordată funcţionarilor publici şi personalului contractual, spor de stabilitate în cuantum de 300 lei/persoană, spor de ecran în procent de 15% din salariul de bază, premii acordate pentru sărbători de Paște și Crăciun, spor de CFP în procent de 25% din salariul brut lunar începând cu anul 2013, care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din instituțiile bugetare, au fost efectuate plăți parțiale pentru obiectivul de investiții ”Construire Grădinița Cristorel”, către SC Rioliv SA Cluj, pentru articole de lucrări neefectuate sau cantități mai mari decât cele din ofertă, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local)

Beliș – 9000 lei (efectuarea de plăți nelegale pe bază de situaţii de lucrări întocmite eronat, pentru lucrări de investiţii, către SC Timat Impex SRL Cluj-Napoca pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă, reprezentând diferențe manoperă mai mari
decât cele din ofertă)

Bobîlna – 6000 lei (au fost efectuate plăţi nelegale către antreprenorul SC Edilproduct B SRL Dej, pentru lucrarea ,,Amenajare teren fotbal în localitatea Răzbuneni – Împrejmuire teren sport în localitatea Răzbuneni comuna Bobâlna”, urmare acceptării la plată a unor lucrări neefectuate)

Bontida – 551.000 lei (au fost acordate personalului propriu al UATC Bonțida, indemnizații de hrană, care exced cadrului legal reglementat privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare, au fost angajate și efectuate cheltuieli materiale, care nu sunt strict legate de activitatea instituţiei şi nu există bază legală pentru efectuarea lor, reprezentând lucrări de tâmplărie PVC efectuate la postul de poliție din comuna Bonțida, au fost efectuate plăți parțiale pentru obiectivul de investiții
”Clădire Școală Generală clasele I-VIII Răscruci”, către SC Sinai Comimpex SRL Iclod, mai mari decât cele cuvenite, pentru articole de lucrări neefectuate sau cantități mai mari decât cele din ofertă și realizate)

Borșa – 94.000 lei (acceptarea la plată şi decontarea necuvenit către SC SCIFCAR SA Cluj-Napoca a unor lucrări neexecutate sau decontate la un preţ superior celui contractat pentru lucrarea de bază; plata nelegală către SC Sag Investment SRL Cluj-Napoca pentru lucrări neexecutate; plăti nelegale efectuate de Şcoala gimnaziala Borşa pentru decontarea sau plata echivalentă a costurilor de transport personalului didactic din unitatea de învăţământ)

Câțcău – 9000 lei (inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii nu a fost efectuată, astfel încât posturile din bilanţul contabil anual nu au fost corelate cu datele înregistrate în contabilitate și puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale, stabilită pe baza inventarului).

Gârbău 60.000 lei (efectuarea de plăţi către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Gârbău – Sînpaul, care nu sunt strict legate de activitatea UATC Gârbău și nici de realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau
furnizarea în comun a unor servicii publice)

Jichișu de Jos – 31.000 lei (au fost efectuate plăți nelegale pentru cheltuieli de personal în anul 2013, reprezentând premii acordate pentru sărbători de Paște și Crăciun şi tichete de masă, care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din instituțiile bugetare)

Mănăstireni – 71.000 lei (facturarea de cheltuieli de bunuri și servicii fără contraprestație către SC Eurodrum Com SRL Cluj-Napoca, reprezentând servicii de proiectare neexecutate, efectuarea de cheltuieli de bunuri și servicii fără contraprestație către SC Topo Het Consult SRL, Râșca, jud. Cluj, reprezentând măsurători topografice și documentații topocadastrale în vederea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de proprietate pentru pășune comunală Mănăstireni, decontate şi neexecutat)

Mârgău – 118.000 lei (plată nelegală reprezentând avans nejustificat prin prestaţii
efectuate de către SC Adilorena Topo SRL Cluj-Napoca şi SC Expert Proiect SRL, plată nelegală către SC Adymax Prodcom Impex SRL ClujNapoca reprezentând lucrări neexecutate)

Mociu – 32.000 lei (au fost efectuate plăți către SC Gentilia Construct SRL
Câmpia Turzii prin supradimensionarea cantităților de lucrări în situațiile de lucrări admise la decontare; au fost acordate personalului propriu al UATC Mociu sume de
bani care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare)

Palatca – 26.000 lei (s-a constatat faptul că în perioada 01.01.2013 – 31.07.2014
s-au acordat salarii de bază în cuantum mai mare decât cel cuvenit conform legii, unui număr de cinci angajați, fapt care a condus la prejudicierea entității)

Petreștii de Jos – 17.000 lei (au fost efectuate plăţi nejustificate către SC Mileso Exim
SRL Turda, reprezentând lucrări decontate suplimentar faţă de cele real executate la obiectivul de investiţii „Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice şi culturale –Cămin cultural Livada)

Râșca – 6000 lei (au fost efectuate plăți nelegale pentru cheltuieli de personal
în anul 2013, reprezentând premii acordate pentru sărbători de Paște și Crăciun, care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din instituțiile bugetare)

Săcuieu – 0 lei prejudiciu

Sic – 14.000 lei (au fost inventariate toate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, astfel încât bilanţul contabil anual nu a fost pus de acord cu situaţia reală a patrimoniului. au fost efectuate plăți către SC SP Trans SRL Gherla, mai
mari decât cele cuvenite)

Sâncaraiu – 64.000 lei (în exerciţiul bugetar al anului 2013 a fost depăşit
consumul de carburant maxim aprobat pentru UATC Sîncraiu, cu cantitatea de 1.150 litri, au fost acceptate la plată și decontate nejustificat situații lucrări actualizate eronat, au fost efectuate plăţi care exced prevederile legale privind procedura de executare a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar devenite executorii).

Sînmartin – 23.000 lei (au fost efectuate plăţi nelegale către SC Mondial MTM
Company SRL Braniştea jud. Bistriţa-Năsăud, reprezentând lucrări neexecutate la acoperişul clădirii în care se află sediul primăriei, precum şi contravaloarea a 250 mc piatră pentru care nu există documente justificative care să ateste recepţia, Au fost efectuate plăți nejustificate către SC Protan SA Sucursala Dej reprezentând neutralizare cadavre animale, în condiţiile în care această sumă trebuia reţinută din avansul acordat conform contractului, până la decontarea integrală a acestuia)

Sînpaul – 42.000 lei (nerespectarea regulamentului operaţiunilor cu numerar,
stabilindu-se un prejudiciu bugetului local în sumă de 20 mii lei ; au fost acordate personalului propriu al UATC Sînpaul sume de bani care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare)

Suatu – 5000 lei (s-au acordat nelegal sume reprezentând compensație
tranzitorie de 5% aplicată asupra salariului de bază, pentru un număr de șase cadre didactice; au fost acordate personalului propriu venituri de natură salarială care exced cadrului legal privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare)

Tritenii de Jos -10.000 lei (În perioada aprilie 2010 – martie 2014, s-au efectuat plăţi
nelegale reprezentând accize aferente consumului de energie (gaz natural) utilizat drept combustibil pentru încălzire de către școală)

Valea Ierii – 58.000 lei (au fost acordate în perioada 2011-2014 personalului
propriu al UATC Valea Ierii sume de bani (indemnizație pentru ținută și indemnizație pentru hrană), care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare)

Vultureni – 825.000 lei (au fost acordate în perioada 2011 – 2014 personalului UATC
Vultureni sume de bani de natură salarială care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare; entitatea a efectuat plăți nelegale datorită acceptării la plată a unor situații de lucrări pentru bunuri nelivrate, lucrări neexecutate sau a unor servicii neprestate; achiziţionarea combustibililor, gestionarea stocurilor şi înregistrarea în conturile de cheltuieli a consumului de carburanţi s-a făcut fără respectarea prevederilor legale; comuna a angajat și efectuat cheltuieli materiale care nu sunt strict legate de activitatea instituţiei şi nu există bază legală pentru efectuarea lor, reprezentând lucrări de reparaţii efectuate la postul de poliție din comuna Vultureni; datorită nerespectării clauzelor contractuale au fost calculate şi efectuate plăţi reprezentând penalităţi și cheltuieli de executare silită, pentru neplata la termen a servicilor executate de furnizori, conform facturilor emise şi acceptate la plată)

sursa foto: comune.ro

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

author photo two

Luminiţa Silea

Este reporter la ActualdeCluj.ro din aprilie 2014. A lucrat la cotidianul Ziua de Cluj de la lansarea sa, în 2004, până în aprilie 2014. A absolvit Facultatea de Jurnalism a universității "Babeș-Bolyai" în 2004 şi are două diplome de master - în Administraţie Publică la aceeaşi universitate şi în Comunicare şi Relaţii Publice la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Bucureşti.
  • Articole similare