”Contractul de finanţare, semnat de Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, şi Directorul General al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, Ion Simu Alexandru, are drept scop ELECTRIFICAREA şi REABILITAREA liniei de cale CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR, pe o lungime totală de 166,7 km, cu fonduri nerambursabile din PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE şi REZILIENŢĂ (PNRR)”, transmite compania, citată de news.ro.

Proiectul de electrificare şi reabilitare a liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR (166,7 km), este structurat în următoarele 4 loturi, fiecare lot având deja constructorul desemnat, în cadrul procedurilor de licitaţie publică pentru proiectare şi execuţie lucrări: Lotul 1 CLUJ NAPOCA – AGHIREŞ, Lotul 2 AGHIREŞ – POIENI, Lotul 3 POIENI – ALEŞD, Lotul 4 ALEşD – FONRTIERĂ

Prin electrificare şi reabilitare a liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR (166,7 km), al doilea mare obiectiv feroviar cu finanţare asigurată în cadrul PNRR, în valoare de 9,36 miliarde lei, CFR SA va contribui în mod direct la realizarea obiectivelor prevăzute în Master Planul General de Transport, prin: asigurarea unei reţele feroviare sustenabile şi eficiente din punct de vedere economic; dezvoltarea unui mod de transport favorabil mediului înconjurător; evitarea accidentelor rutiere prin atragerea transportului de mărfuri de pe rutier pe feroviar; asigurarea coeziunii teritoriale şi sociale;  creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Principalele obiective feroviare ale acestui program sunt: electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor pentru atingerea vitezei maxime de circulaţie de 160 km/h; modernizarea a 33 de poduri feroviare şi 210 podeţe;  reabilitarea a 5 tuneluri feroviare; 75 de treceri la nivel cu calea ferată modernizate; modernizarea staţiilor, haltelor şi a punctelor de oprire; construcţii de clădiri noi pentru călători în staţiile Poieni şi Oradea, dar şi în Hm Ciucea; construcţii de clădiri de exploatare/mentenanţă în staţiile Cluj-Napoca şi Oradea, dar şi în haltele Ciucea, Lacu Crişului şi Butan; modernizarea instalaţiilor de semnalizare/centralizare/telecomunicaţii pe întregul traseu şi montarea de bariere automate la trecerile la nivel; sistemul european de management al traficului (ERMS) pe întregul tronson; lucrări specifice pentru protecţia mediului.

Conform CFR SA, obiectivele generale ale implementării acestui proiect de electrificare şi reabilitare a tronsonului de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor este: reducerea timpului de călătorie şi creşterea vitezei medii de deplasare; îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a traficului feroviar; îmbunătăţirea conectivităţii reţelei feroviare; reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului (traversări de arii protejate, schimbări de categorii de folosinţă a terenului, riscul privind schimbări climatice etc.), cât şi a impactului negativ asupra populaţiei şi asezărilor umane; asigurarea interoperabilităţii prin implementarea STI; în special în ceea ce priveşte: sarcina pe osie (22,5 t), gabarit de încărcare C, lungimea liniilor din staţie, facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă; confortul şi siguranţa pasagerilor, prin montarea sistemelor de sonorizare şi avizare a publicului călător, teleafişaj pentru informare, sisteme de supraveghere video, montare instalaţii de telecomunicaţii digitale, echipamente pentru aplicaţii informatice, instalaţii de radiocomunicaţii şi cablu subteran de fibră optică.

”Linia de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor se află pe Coridorul de Vest al reţelei feroviare TEN-T Core şi beneficiază de cea mai mare finanţare în cadrul PNRR, fiind, de asemenea, inclusă în Planul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030”, precizează compania.

sursă foto:  sursa alegatorul.ro