Închide

Calendar nou pentru centura metropolitană a Clujului

ActualitateAdministrațieTop News by Actual de Cluj - oct. 27, 2021 0 2740

Proiectul TR35 – Drum TransRegio – Centura Metropolitană Cluj, o investiție majoră de infrastructură anunțată pentru regiunea Cluj, se află în etapa finală de elaborare a Studiului de Fezabilitate. Echipa de proiectare a anunțat în 27 octombrie că a fost revizuit graficul de elaborare a proiectului iar termenul de predate a documentației complete pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici va fi luna martie 2022. După asumarea costurilor proiectului prin Hotărâre de Guvern, urmează parcurgerea celorlalte etapele finale de contract – PUZ, DTAC și Exproprieri. Un termen estimativ pentru lansarea licitației de proiectare și execuție pentru Centura Metropolitană Cluj este toamna lui 2022.  Potrivit estimărilor anunțate public, proiectul centurii depășește 800 de milioane de euro și ar urma să fie finanțat și din fonduri europene, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

 

În prezent, proiectul Drumul TR 35 – Centura Metropolitană Cluj este în faza etapei de obținerea a acordului de mediu, procedură care va dura aproximativ 120 de zile.

“Astăzi, 27 octombrie 2021, au fost depuse la Agenţia de Protecţie a Mediului Cluj studiile aferente etapei de obţinere a Acordului de Mediu, respectiv: Raport privind Impactul asupra Mediului, Studiul de Evaluare Adecvata și Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa. Pentru elaborarea studiilor de mediu au contribuit peste 30 de experţi în vederea analizării complete a impactului generat de proiect asupra componentelor de mediu și pentru stabilirea măsurilor adecvate care să reducă considerabil impactul proiectului asupra habitatului uman și elementelor de biodiversitate din zona de influență a Centurii Metropolitane Cluj. Astfel, a fost demarată etapa de avizare a documentaţiilor ce stau la baza obţinerii Acordului de Mediu, etapă care va dura, conform procedurii, aproximativ 120 de zile. Aceasta include analiza studiilor de către experţii ce fac parte din comisiile tehnice dedicate elementelor studiate – habitat uman, biodiversitate vegetală și faună, sol, elemente forestiere, elemente ale fluxului apelor, elemente de impact asupra schimbărilor climatice. Tot în această etapă procedurală se va organiza dezbaterea publică aferentă emiterii Acordului de Mediu”, au anunțat proiectanții de la Explan, într-un comunicat de presă.

Aceștia spun că în următoarele săptămâni vor fi finalizate toate soluţiilor tehnice și vor fi operate modificările solicitate de către CNAIR prin Comisia Tehnică pentru avizarea finală a proiectului în ce privește elementele de siguranţă a circulaţiei –  clasa tehnică a drumurilor, viteza de proiectare, caracteristicile geometrice în plan orizontal și vertical, vizibilitatea rutieră în lungul traseului, profilurile transversale tip, tipuri de parapeți de siguranţă, panouri antifonice, semnalizarea rutieră, amenajarea intersecțiilor și verificarea capacității de circulaţie, sistemul de management integrat al traficului, respectiv soluţiile tehnice de iluminat exterior.

După etapa de obținere a acordulu de mediu și cea de avizare a elementelor de siguranță a circulației, întreaga documentație a Studiului de Fezabilitate va intra în faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la nivelul CNAIR, MTI și interministerial, prin promulgarea Hotărârii de Guvern. După ce costurile vor fi asumate, proiectul mai urmează să parcurgă etapele finale: PUZ, DTAC și Exproprieri, etape care, procedural, vor mai avea nevoie de alte 6 luni, după cum extimează managerul de proiect, Ciprian Comșulea.

„Având în vedere complexitatea proiectului, pe durata elaborării soluţiilor tehnice au intervenit elemente suplimentare, schimbări de soluţii, modificări de traseu care au implicat reluarea etapei de avizare, modificări datorate atât constrângerilor apărute ulterior, cât și solicitărilor instituțiilor și autorităţilor publice. Astfel, graficul de elaborare a proiectului a fost revizuit de către echipa de proiect, iar termenul de predare a documentației complete pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici este luna martie 2022”, au explicat proiectanții de la Explan.

Un termen estimativ pentru lansarea licitației de proiectare și execuție pentru Centura Metropolitană ar fi toamna lui 2022. Potrivit estimărilor proiectul centurii depășește 800 de milioane de euro și ar urma să fie finanțat și din fonduri europene, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul strategic TR35 – Drum TransRegio – Centura Metropolitană Cluj este dezvoltat de asocierea EXPLAN (lider de asociere), CADSIL SRL – TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. Beneficiarul proiectului este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin CNAIR, iar beneficiari indirecți sunt UAT-urile din zona metropolitană Cluj: Cluj-Napoca, Gilău, Florești, Apahida, Baciu, Feleacu.

Realizarea studiilor preliminare pentru proiectul Centurii Metropolitane Cluj este susținută din fonduri locale iar contractul a fost semnat de Primăria Cluj-Napoca în 27 octombrie 2018 cu asocierea amintită, valoarea anunțată a acestuia fiind 17,1 milioane lei, fără TVA.

Date tehnice ale proiectului:
TR 35 Centura Metropolitana Cluj:
42 km de drum național cu 2 benzi pe sens, bandă de acostament și zonă mediană
Viteze de proiectare: 17 km – 80 km/h, respectiv 25 km – 100 km/h
20 noduri rutiere denivelate
96 poduri/pasaje cu lungime max de 1540m
3 tunele din care 1 în soluție săpătură deschisă (cut & cover) în lungime de 490m și 2 în soluție de galerie cu lungime de 370m
20 km de piste pentru bicicliști și micromobilitate
25 de km de panouri antifonice cu amplasare pe părțile laterale și/sau median
Corelarea TR35 cu alte proiecte majore aflate în diferite stadii: PUZ Sopor, Spitalul Regional de Urgenta, Spitalul pediatric monobloc, Tren metropolitan/metrou, Deviere Someș în zona aeroport/Apahida

Drumuri de legatura în portofoliul CNAIR
– 8 drumuri de legatură în lungime de 24 km
– Viteza de proiectare cuprinsă între 50 și 80 km/h
– 2 tuneluri în soluție de galerie în lungime de 450 respectiv 310 m
– Se asigură legătura directă cu toate drumurile naționale din zona metropolitană CLUJ:
A3, DN1, DN1F, DN1N (V.O.C.E.), DN16, DN1C, V.O.C.N.E.
– 21 poduri/pasaje cu lungime max=607m
– 7.5 km piste pentru bicicliști și micromobilitate
– asigurarea prin 2 căi directe a accesului la Spitalul Regional De Urgență și conexiune directă la Spitalul pediatric monobloc.

– proiect de impadurire (peste 80 ha) în raport de 2:1 pentru compensarea suprafetelor forestiere afectate de proiect.

sursa foto cover: Emil Boc Facebook – semnare contract cu Explan, 27 octombrie 2018

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare