Închide

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională demarează un nou proiect european

ActualitateDezvoltare by Actual de Cluj - iun. 06, 2018 0 381

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR), în calitate de promoter al conceptului de inovare, a demarat proiectul “INOVARE – SUCCESUL ORGANIZAȚIILOR”, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020. Proiectul se derulează în perioada Mai 2018 – Mai 2019 și are o valoarea totală de 2.384.177,47 lei, din care cofinanțarea nerambursabilă din Fondul Social European este de 1.986.019,87 lei, iar contribuția din bugetul național este de 350.474,05 lei.

Activitățile de bază ale acestui proiect sunt:

· Formarea profesională a 410 persoane –antreprenori și manageri în IMM-uri.

· Sprijinirea a 47 de IMM-uri care doresc să implementeze în propria organizație Sistemul de Management al Inovării CEN/TS 16555/2013,

· Organizarea a 2 seminarii de conştientizarea şi analiză a nevoii de implementare a standardului privind Sistemul de Management al Inovării (SMI).

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de angajați în poziţii de management şi de antreprenori. Beneficiarii din cadrul proiectului vor primi sprijin în vederea implementării conceptului de inovare ca instrument necesar adaptării afacerilor la schimbare. Proiectul se adresează antreprenorilor și managerilor din nivelele top și middle management din IMM‑uri cu sediul în județul Cluj și care au obiect principal sau secundar de activitate din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate 2015-2020 (SNC) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI).

Rezultate așteptate. Avantaje oferite participanților

Cursuri gratuite oferite antreprenorilor și angajaților din IMM-uri, respectiv persoanelor care asigură managementul IMM-urilor de: Competențe antreprenoriale – 100 cursanți; participanți: antreprenori; Manager de resurse umane – 50 cursanți; participanți: angajați din departamente de resurse umane; Manager de inovare – 160 cursanți; participanți: manager/director general, manager/director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.; Manager de proiect – 100 cursanți; participanți: manager/director general, manager/director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.

Toți absolvenții cursurilor vor dobândi noi competențe profesionale și vor fi certificați ANC, iar participanții la programele de formare în Manager de inovare și Manager de proiect vor beneficia de următoarele avantaje finanțate din proiect: furnizarea Standardului european privind Sistemul de Management al Inovării CEN/TS 16555/2013 (SMI) – tradus în limba română (cost estimat 800 euro/licență); furnizarea unei licențe de Standard românesc SR 13572 din 2016, Sistemul de Management al Inovării (cost estimat 1.000 lei/licență); furnizarea de informații utile și instrumente utile de implementare în IMM a SMI; licență Soft Microsoft Project Management (cost estimat 1.300 euro/licență), care va fi instalată pe un calculator de la sediul IMM-ului; competențe de utilizare a licenței Soft Microsoft Project Management dobândită în timpul cursului, deoarece jumătate din orele de curs sunt furnizate chiar de traineri de la Microsoft.

Sprijinul acordat în vederea demarării implementării sistemului de management al inovării va aduce unui număr de 47 de IMM-uri interesate de implementarea SMI: informarea acestora și nominalizarea angajaţilor care vor fi responsabili de implementare; elaborarea unei strategii de inovare, ca parte a procesului de planificare strategică pe termen lung și implementare a Sistemul de Management al Inovării în propria organizație; consultanță, acordată de către experții în inovare din proiect, pentru demararea procesului de implementare a standardului privind sistemul de management al inovării.

Cele 2 seminarii practice de conştientizarea şi analiză a nevoii de implementare a standardului privind Sistemul de Management al Inovării, inclusiv implementarea conceptului de inovare socială vor fi realizate cu participarea unor speakeri din țară și străinătate, experți în inovare în organizațiile lor, aceștia vor împărtăși participanților experiența lor practică privind metode de aplicare a Sistemului de Management al Inovării, precum și exemple de bună practică.

Prin activitațile pe care le va derula, proiectul va aduce în atenția IMM-urilor principalele beneficii ale implementării Sistemului de Management al Inovării: facilitează planificarea, implementarea, evaluarea și îmbunătățirea procesului de inovare; îmbunătățește competențele angajaților în domeniul inovării; consolidează poziția companiei pe piață; permite o dezvoltare rapidă, un management facil al companiei; crește calitatea serviciilor/produselor furnizate.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu