Închide

USAMV lansează proiectul „Construire centru de transfer tehnologic în nutriție si patologie comparată-COMPAC”

ActualitateEducaţieRecomandarea redacțieiSocial by Actual de Cluj - iul. 09, 2020 0 310

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca implementează un proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, al cărui obiectiv este crearea unui spațiu adecvat unui centru de transfer tehnologic care să creeze și să asigure o relație directă cu mediul economic și cel al cercetării.
Ca urmare a investiei se vor crea o serie de parteneriate intre mediul universitar si mediul privat, iar rezultatele cercetărilor centrului de transfer tehnologic “COMPAC” vor fi puse in aplicare de catre IMM-uri, care vor dezvolta produse competitive pe piață.

 

Comunicat de presă

Lansare proiect Construire centru de transfer tehnologic în nutriție si patologie comparată „COMPAC”

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA, în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiectul cu titlul Construire centru de transfer tehnologic în nutriție si patologie comparată „COMPAC”, COD MySMIS 128795.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatatea de investiții 1.1, Operațiunea A- Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT).

Perioada de implementare a proiectului  este de 44 luni, începând cu data de 01.10.2018 până la data de 31.05.2022, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 20.12.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui spațiu adecvat unui centru de transfer tehnologic care să creeze și să asigure o relație directă cu mediul economic și cel al cercetării. Infrastructura creată va beneficia atât de tehnologia și dotarile necesare cât și de resursa umană specializată, astfel încât va furniza servicii de transfer tehnologic care sunt necesare întreprinderilor de profil contribuind la dezvoltarea economică durabilă în sectorul vizat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S.1: Crearea unei infrastructuri corect dimensionate, pe amplasamentul existent, prin reconversia clădirii existente și extinderea funcțională cu 3 noi clădiri.

O.S.2: Dotarea corespunzătoare a infrastructurii cu 84 de echipamente tehnice necesare pentru ca Centrul de Transfer Tehnologic să fie funcțional.

O.S.3: Asigurarea unui management performant prin asigurarea resursei umane de specialitate și aplicarea unei strategii de marketing eficiente în vederea asigurării contractării serviciilor de transfer tehnologic.

Valoarea totală a proiectului este de 23.148.781,49 lei, reprezentând valoarea totală eligibilă (22.878.651,49 lei) + valoarea neeligibilă inclusiv TVA (270.130,00 lei), din care:

Valoarea totală eligibilă a proiectului (22.878.651,49 lei) se compune din:

  • valoare totală contribuție publică (50,87%): 11.639.096,54 lei, din care:
    • valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 9.893.232,06 lei;
    • valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.745.864,48 lei;
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (49,13%): 11.239.554,95 lei.

Investiția propusă va avea impact atât la nivel local cât și regional prin creșterea semnificativă a competitivității agriculturii și industriei românești, și implicit la creșterea bunăstării populației.

Locația proiectului: proiectul propus se va implementa în comuna Jucu, sat Jucu-Herghelie, jud. Cluj, pe o suprafață de 27.458 mp.

Date de contact beneficiar: Cluj-Napoca, Strada Calea Mănăștur, nr. 3-5, jud. Cluj, cod poștal 400372, România, tel. 0264596384 / 0264593792, e-mail: rector@usamv.ro,  persoană de contact și manager de proiect: Prof. Dr. Cornel Cătoi, tel. 0264596384, int. 119, fax 0264593792, e-mail: cornel.catoi@usamvcluj.ro.

Data: 09.07.2020

Acest text are caracter de Advertorial

Nici un comentariu

Scrie un comentariu