Închide

USAMV Cluj a încheiat contractul de finanțare pentru construirea Centrului de Transfer Tehnologic „CTT-Biotech”

ActualitateEducaţieRecomandarea redacțieiSocial by Actual de Cluj - iul. 09, 2020 0 477

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca implementează un proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, al cărui obiectiv este oferirea de facilități și servicii informaționale și tehnologice către întreprinderile din sectorul suplimentelor alimentare (ex.extracte din plante, probiotice incapsulate, jeleuri fortifiate) prin asigurarea unui spațiu corespunzător prin crearea unui centru de transfer tehnologic care să asigure o relație cât mai directă și rapidă între mediul economic și cel universitar de cercetare. Înființarea și dotarea centrului de transfer tehnologic este justificată din prisma faptului că, la nivel regional activitățile de cercetare, inovare, transfer tehnologic sau antreprenoriat în domeniul de specializare inteligentă – suplimente alimentare, sunt aproape inexistente.
Realizarea centrului de transfer tehnologic, cât și oferirea serviciilor specifice în domeniul suplimentelor alimentare, vor contribui la dezvoltarea unor IMM-uri cu grad ridicat de specializare, care vor fi capabile să livreze și să vândă produse superioare din punct de vedere al calității si cu un grad ridicat de competitivitate pe piață.

Comunicat de presă

Lansare proiect Construire imobil D+P+3E – Centru de transfer tehnologic „CTT-Biotech”

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA, în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiectul cu titlul „Construire imobil D+P+3E – centru de transfer tehnologic „CTT-Biotech””, COD MySMIS 127057.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatatea de investiții 1.1, Operațiunea A- Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT).

Perioada de implementare a proiectului  este de 61 luni, începând cu data de 01.10.2017 până la data de 31.10.2022, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 12.11.2019. Astfel, în această perioadă se va realiza o clădire (D+P+3E) specifică unui centru de transfer tehnologic, cu spații administrative, laboratoare, sali de demonstrație, săli de extracție și prototipare, săli de conferințe și alte spații adiacente (ex. depozitare).

Obiectivul general al proiectului este oferirea de facilități și servicii informaționale și tehnologice către întreprinderile din sectorul suplimentelor alimentare (ex.extracte din plante, probiotice incapsulate, jeleuri fortifiate) prin asigurarea unui spațiu corespunzător pentru un centru de transfer tehnologic, care să asigure o relație cât mai directă și rapidă între mediul economic și cel universitar de cercetare.

Obiective specifice: 

OS 1 – Crearea unei noi unități de transfer tehnologic;

OS 2 – Creșterea numărului de transferuri tehnologice realizate de ITT cu 5 transferuri tehnologice;

OS 3 – Creșterea numărului de servicii de transfer tehnologic cu 5 servicii de transfer tehnologic;

OS 4 – Creșterea numărului mediu de locuri de munca în domeniul tehnologii avansate cu 5 locuri de muncă

OS 5 Creșterea numărului de activități internaționale (afilieri la organizațiile internaționale, tranzacționari la nivel internațional, proiecte derulate în parteneriat la nivel international) cu 4 activități internaționale.

Valoarea totală a proiectului este de 23.861.385,62 lei, reprezentând valoarea totală eligibilă (23.395.388,03 lei) + valoarea neeligibilă inclusiv TVA (465.997,59 lei), din care:

Valoarea totală eligibilă a proiectului (23.395.388,03 lei) se compune din:

  • valoare totală contribuție publică (50,88%): 11.904.434,74 lei, din care:
    • valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 10.118.769,54 lei;
    • valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.785.665,20 lei;
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (49,12%): 11.490.953,29 lei;

Investiția propusă va avea impact atât la nivel local cât și regional prin creșterea semnificativă a calității activităților de cercetare, dezvoltare și inovare

Locația implementării proiectului este: Municipiul Cluj-Napoca, Calea Floreşti, nr. 64, jud. Cluj.

Date de contact beneficiar: Cluj-Napoca, Strada Calea Mănăștur, nr. 3-5, jud. Cluj, cod poștal 400372, România, tel. 0264596384 / 0264593792, e-mail: rector@usamv.ro, persoană de contact și manager de proiect: Dan C. Vodnar, tel. 0264596384, int. 213, fax 0264593792, e-mail: dan.vodnar@usamvcluj.ro.

Data: 09.07.2020

Acest text are caracter de Advertorial

Nici un comentariu

Scrie un comentariu