Închide

(Studiu) Efectele noilor norme de salarizare în sistemul sanitar: jumătate dintre salariații din sectorul public de sănătate, nemulțumiți și foarte nemulțumiți de venitul net total

Sănătate by Actual de Cluj - iul. 29, 2018 0 219

Jumătate dintre salariații din sectorul public de sănătate s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți de venitul net total rezultat în urma aplicării legii salarizării şi numai 19% dintre salariați s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți. Acestea sunt concluziile prezentate de Federația „Solidaritatea Sanitară”, după ce a publicat o cercetare privind impactul aplicării legii salarizării asupra angajaților din Sănătate.

Conform studiului, cel mai mare impact negativ îl înregistrează situația sporurilor: cca. 64% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți de situația sporurilor; doar 16,4% dintre salariați s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți. „De remarcat că cca. 15% dintre respondenți sunt mulțumiți de venitul net total, dar nemulțumiți de scăderea veniturilor aferente sporurilor. Rezultatele confirmă ipoteza noastră anterioară privind impactul aversiunii față de pierdere în generarea nemulțumirii salariaților”, arată autorii analizei. 

Circa 11,5% dintre respondenți au indicat scăderea venitului net salarial total în luna iunie raportat la luna februarie 2018. „În condițiile existenței unei prevederi legale explicite privind dreptul salariaților la compensarea pierderii de venituri nete, considerăm că cea mai mare parte a situațiilor este determinată de aplicarea deficitară a legii la nivel local”, spun autorii studiului.

30% dintre respondenți au indicat că sporurile pentru condiții de muncă nu le-au fost raportate la salariile de bază actuale. Doar 37,46% dintre respondenți au declarat că primesc un spor de 100% (raportat la salariul din luna ianuarie 2018) pentru activitatea desfășurată în zilele nelucrătoare. 

În jur de 80% dintre respondenți au indicat faptul că se simt înșelați de Guvern în privința creșterilor salariale primite, comparativ cu cele promise în mod public. De remarcat și că circa 50% dintre medici au indicat același lucru. „Principala cauză considerăm că o constituie nivelul foarte mare al așteptărilor create de guvernanți în 2017 și la începutul acestui an raportat la drepturile salariale concrete”, punctează autorii analizei. Deși au beneficiat de creșterea salariului de bază la 1 martie 2018 (la nivelul corespunzător anului 2021 din legea salarizării), doar cca. 60% dintre asistenții medicali au indicat o creștere a veniturilor salariale totale nete în luna iunie comparativ cu luna februarie 2018. Cca. 11% dintre asistenții medicali au indicat o scădere a veniturilor salariale totale nete.

„Legea salarizării, așa cum a fost aplicată, a generat un nivel semnificativ de dezordine în sistemul sanitar, din cauza ivirii unor diferențe foarte mari între veniturile nete ale salariaților din diferite unități, fără ca acestea să fie justificate de criterii obiective. Această formă de inechitate participă la amplificare sentimentului de nemulțumire a salariaților determinat atât de creșterea salariilor de bază în ritmuri diferite pentru diferitele categorii de salariați din Sănătate, cât și de problemele amintite privind sporurile”, arată reprezentanţii Federaţiei.

Un număr semnificativ de respondenți au indicat existența unor probleme care sunt eliminate din punct de vedere legal, dar pot fi întâlnite însă în practică. O parte semnificativă a problemelor evidențiate de respondenți ar fi fost generată, de fapt, de interpretare inadecvată a prevederilor legale la nivel local. 

„Având în vedere că o bună parte dintre nemulțumiri este generată de situația sporurilor și ținând cont de forma legii salarizării înainte de modificările efectuate în baza Acordului încheiat cu organizațiile sindicale, putem constata o îmbunătățire considerabilă a situației salarizării în sistemul public de sănătate. Cu toate acestea, rămân în continuare de rezolvat o serie întreagă de probleme generate de forma actuală a legii salarizării, ele fiind responsabile de nivelul ridicat de nemulțumire în rândul salariaților indicat de salariați prin răspunsurile acordate în cadrul cercetării”, concluzionează autorii analizei.

Cercetarea a fost comandată de Federația „Solidaritatea Sanitară”, fiind desfășurată în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea. Aplicarea chestionarelor s-a făcut în perioada 13- 28 iunie 2018, din numărul total de completări fiind reținute spre prelucrare (după eliminarea chestionarelor care nu au fost completate integral) un număr de 680 chestionare.

Studiul integral poate fi consultat AICI

Unde şi cu cât au scăzut salarii (extras din studiul citat)
Scăderea veniturilor nete totale a fost indicată de cca. 11,5% dintre respondenți, respectiv de cca. 22% (în medie; 28% în cazul personalului TESA) dintre salariații aparținând altor categorii profesionale decât medicii și asistentele medicale. Impactul negativ al legii salarizării, în funcție de scăderea venitului net total, în ordine ierarhică, este următorul:
 • Personalul TESA (28%)
 • Personalul auxiliar sanitar (22%)
 • Alt personal medical (20%)
 • Asistentele medicale (11%)
Verificarea calcului estimării s-a făcut prin raportarea la cei cca. 11,5% dintre respondenți care au indicat o scădere a veniturilor salariale nete.
Creșteri ale veniturilor salariale nete totale
Creșterea medie a veniturilor în luna iunie comparativ cu luna februarie:
 • calculată pe medie este de 4,5%;
 • calculul pe mediană indică o creștere de 2,1%.

„Medicii au beneficiat de nivelul cel mai mare de creștere a salariilor (în sensul general al termenului), situația fiind evidențiată în datele obținute în urma cercetării prin intermediul diferenței dintre răspunsurile medicilor și cele aparținând altor categorii de personal. Impactul pozitiv cel mai mare este generat de creșterea salariilor de bază. Spre exemplu, faptul că un  procent semnificativ dintre medici, respectiv 58,62%, au indicat o creștere a veniturilor nete aferente sporurilor în condițiile în care restul categoriilor de personal tinde să indice mai curând scăderea, este explicat prin impactul pe care îl are creșterea salariului de bază (semnificativă) asupra sporurilor. Cu alte cuvinte, deși procentul aferent sporurilor pentru condițiile de muncă a scăzut în medie, venitul net aferent acestor sporuri a crescut. Fenomenul este absent în cazul altor categorii de personal”, arată analiza.
„Cu toate acestea, datele arată că creșterea veniturilor medicilor nu are impactul pozitiv la dimensiunea anticipată de Guvern, situația fiind demonstrată de faptul că 50% dintre medicii care au răspuns întrebărilor noastre au declarat că se simt înșelați de Guvern în privința creșterilor salariale primite comparativ cu cele promise în mod public. Corelarea datelor din prezentul studiu cu cele obținute din cercetările anterioare indică două principale cauze ce generează nemulțumirea medicilor: 1) procentul sporurilor este sub nivelul anterior pentru cca. 80% dintre medici și 2) tariful orar aferent gărzilor este mai mic decât cel aferent salariului de la norma de bază. Acestor cauze obiective li se adaugă alte două generate de context: a) faptul că medicii din unitățile sanitare din subordinea MS au sporurile mai mici decât colegii lor din multe spitale aflate în subordinea consiliilor locale și b) faptul că nivelul diferențelor dintre salariile de bază aferente diferitelor categorii de medici este prea mic raportat la diferențele reale existente în desfășurarea activității (efectul fiind accentuat de reducerea diferențelor pe care le generau anterior sporurile)”, arată studiul.

Impactul este diferit în cazul asistentelor medicale față de cel resimţit în cazul medicilor, scăderea nivelului procentual al sporurilor determinând o scădere a veniturilor nete aferente sporurilor pentru cca. 43% dintre asistentele medicale, aceasta fiind doar parțial recuperată de creșterea salariului de bază. 
Citeşte şi:
https://actualdecluj.ro/protest-la-spitalul-judetean-din-cluj-peste-50-de-asistenti-radiologi-ameninta-cu-demisia-ce-spune-spitalul/
 • Nici un comentariu

  Scrie un comentariu

  Articole similare