Închide

Restaurantele și barurile au obligatia evidențierii bacșișului pe bonul fiscal

Economie by Actual de Cluj - ian. 10, 2023 0 143

Autoritățile au reglementat modul de evidențiere a bacșișului în contabilitatea operatorilor economici și tratamentul fiscal aplicabil acestor sume distribuite către salariați, precizează Direcția Generală Finanțe Cluj-Napoca.

Legea nr.376/2022 a  fost publicată în Monitorul Oficial nr.1255/27.12.2022.

Procedura de evidențiere distinctă pe bonul fiscal a bacșișului este prevăzută doar pentru activitatea de restaurant corespunzătoare codului CAEN 5610 , pentru activitatea corespunzătoare codului CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și se regăsește la art.2^3 care completează dispozițiile O.U.G. nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale.

Operatorii economici vor avea obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației, precum și o rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a bașișului.

Este interzis operatorilor economici să condiţioneze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacşişului.
Dacă se livrează produsele la domiciliul clienţilor, nu este obligatorie menționarea bacșișului pe bonul fiscal. Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din încasarea bacşişului de la client de către operatorul economic nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor, iar distribuirea acestora către salariaţi nu poate fi asimilată unui element de natura cheltuielilor.
De asemenea, bacşişul nu poate fi asimilat, din punct de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii. Sumele astfel încasate se înregistrează în contabilitatea agentului economic şi se distribuie integral salariaţilor, pe baza unei evidenţe nominale a acestora. Operatorii economici stabilesc, printr-un regulament intern, procedura şi modalitatea de distribuire către salariaţi a sumelor provenite din încasarea bacşişului.
Sumele provenite din distribuirea bacșișului sunt impozabile la salariați, ca venituri din alte surse. Impozitul datorat de salariat în cotă de 10%  se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către operatorul economic și se achită la bugetul de stat , potrivit art.115 din Codul Fiscal. Nu se datorează contribuții sociale obligatorii.
Nerespectarea obligației de evidențiere a bacșișului pe bonul fiscal de către operatorii economici, astfel cum este reglementat la art.2^3 din O.U.G. nr.28/1999, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.376/2022, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare