Închide

Primul institut de speologie din România, înființat la Cluj, marchează un secol de activitate

ActualitateIstorie by Actual de Cluj - dec. 14, 2019 2 1058

Primul institut de speologie din lume, înființat la Cluj, care azi poartă numele fondatorului său Emil Racoviță, marchează un secol de activitate.

Cercetătorul Oana Moldovan, coordonatoarea laboratorului de speologie de la institut, relatează cum a fost înființat acesta, la Cluj, în urmă cu 100 de ani:


 

Povestea primului institut de speologie din lume, înființat la Cluj în 1920, este relatată chiar de cel care l-a înființat, savantul Emil Racoviță. Povestea începe în data de 27 iunie 1919, dată la care profesorul Sextil Pușcariu, în numele Consiliului Dirigent al Transilvaniei, care intrase pașnic în posesia Universității din Cluj, îl invită pe Emil Racoviță să preia Catedra de Zoologie. La acea dată Emil Racoviță avea un renume internațional și era singurul care îl depășea ca reputație pe profesorul Apáthy, al cărui institut urma să-l preia. Emil Racoviţă era angajat al Facultății de Științe din Paris din 1900, în calitate de director adjunct al laboratorului „Arago”, funcţia de director fiindu-i încredinţată lui Georges Pruvot. În anul imediat următor, aceiaşi doi savanți au devenit codirectori ai periodicului „Archives de Zoologie expérimentale et générale”, cea mai prestigioasă revistă de specialitate din Europa, înfiinţată în 1872. Racoviță locuia în acel moment la Banyuls-sur-Mer, împreună cu soția și cei patru copii.
Scrisoarea de răspuns a lui Racoviță din 9 iulie 1919 motivează refuzul venirii la Cluj: Profesia mea nu este de a fi «profesor»; nu am ţinut niciodată lecţii de zoologie clasică pentru a pregăti elevi în vederea licenţei sau a altor examene elementare. Specialitatea mea este dirijarea lucrărilor de cercetare, administrarea institutelor de istorie naturală şi explorările oceanografice ori terestre. Astfel de funcţii am îndeplinit până acum şi acestea sunt specializările în care mă simt competent.
Consiliul Dirigent, însă, așa cum povestește Racoviță aceste întâmplări, era alcătuit din oameni de acțiune, care au trimis o nouă scrisoare din partea dr. V. Ghibu, datată 1 septembrie 1919, reformulând invitația pentru „îndrumarea cercetărilor științifice” și nu „obligații profesorale”, ci pentru preluarea conducerii unui institut de cercetări ştiinţifice şi pregătirea unor lucrări originale. Racoviță mărturisește că această propunere împlinea dorințele lui cele mai vii și răspunde, acceptând oferta, printr-o scrisoare datată 27 septembrie 1919.
În noiembrie 1919, după întrevederi cu dr. Vaida-Voevod, creatorul Consiliului Dirigent al Transilvaniei și președintele Consiliului de Miniștri al României Mari, se simte plin de avânt și încredere. Într-o ambianţă de entuziasm realizator şi renovator Racoviță așterne în grabă un proiect de creare a Institutului de Speologie, pentru care primește sprijinul colaboratorului lui René Jeannel din Franța și a unor naturaliști care au făcut istorie în România: Bujor, Cantacuzino, Leon, Mrazec, Voinov, dar mai ales Antipa care avea experiență administrativă și care ajută la redactarea documentului.
Acest proiect, sub forma unui memoriu, este remis autorităților decizionale în data de 14 decembrie 1919 și până în 17 decembrie 1919 documentul primește toate aprobările și semnăturile necesare. Racoviță subliniază și că Regele Ferdinand I este favorabil înființării acestui institut și dorește să-i fie acordate toate facilitățile. Documentul redactat de Racoviță nu era o creație cu totul nouă, ci doar recunoașterea oficială a unei întreprinderi științifice care funcționa deja cu mulți colaboratori, cu colecții importante și cu un volum care ajunsese la cel de-al 5-lea număr. Întreprinderea se numea „Biospeologica” și începuse din 1905 cu primul colaborator al lui Racoviță, René Jeannel, și cu prima campanie de prospecțiuni în peșterile din Pirinei. Astfel, materialul și publicațiile care aparțineau „Biospeologica” și care cuprindea lista peșterilor prospectate, putea dispune de o organizație permanentă, sub forma viitorului Institut de Speologie la Cluj.
În 18 decembrie 1919 se încheie, la Cluj, un contract între dr. Valeriu Branişte, şeful Resortului de culte şi instrucţiune publică din Cluj şi dr. Emil Racoviţă, profesor universitar din Paris, referitor la crearea Institutului de Speologie la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj. Dr. Valeriu Branişte declară că, în şedinţa din 17 decembrie 1919, Consiliul dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria a hotărât să creeze, ca serviciu independent al Facultăţii de Ştiinţe la Universitatea din Cluj, un institut de speologie căruia să-i dea caracterul unui institut de cercetări de ştiinţă pură şi aplicată. Acest institut și personalul nu vor avea rolul şi obligaţiile celorlalte servicii destinate învăţământului clasic şi pregătirii licenţelor în ştiinţe. Consiliul dirigent primea în întregime condiţiile puse de profesorul universitar dr. Emil Racoviţă, asigurând prin buget sumele necesare pentru fondarea şi susţinerea institutului, cât şi cele privind retribuirea personalului, care se va angaja.
În şedinţa din 17 decembrie 1919, Consiliul dirigent a votat următoarele:
– un fond permanent de înfiinţare de 100.000 lei, două fonduri extraordinare de instalare, unul de 100.000 lei pentru Emil Racoviță şi altul de 100.000 franci pentru Rene Jeannel şi un credit anual de 50.000 lei
– angajarea pe viaţă, ca director al Institutului de Speologie, a profesorului universitar dr. Emil Racoviţă, precum şi personalul institutului.
– desemnarea dl. dr. Emil Racoviţă să prezinte această hotărâre a Consiliului dirigent spre aprobare atât dlui ministru-preşedinte dr. Alexandru Vaida-Voevod, cât şi dlui ministru de culte, Ioan Borcea din Bucureşti.
– numirea dr. Emil Racoviţă, profesor universitar, locuitor la Paris, pe postul de director al Institutului de Speologie la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj.
Acest contract, împreună cu un memoriu detaliat al plăților și condițiilor de inființare a Institutului de Speologie a fost apoi votat de Adunarea deputaţilor, în şedinţa de la 26 februarie 1920, şi adoptat cu majoritate de una sută şaptezeci şi opt voturi, contra cinci. Semnatar din partea Adunării deputaților este președintele acesteia, în persoana lui Nicolae Iorga.

 

2 comentarii

  1. Era bine ca să scrieți și în titlu că este primul institut de Speologie din lume, ca și în text, nicidecum că e primul institut de Speologie din România…..

  2. Titlul corect este: Primul institut de speologie din lume, înființat la Cluj, marchează un secol de activitate (Romania facand parte din lume)

Scrie un comentariu