Închide

Primăria din Turda angajează 6 consilieri; vezi ce condiţii trebuie să îndeplineşti

AdministrațieDin județ by Actual de Cluj - apr. 26, 2014 0 357

Primăria din Turda anunţă că vrea să angajeze şase consilieri şi programează concursul pentru ocuparea posturilor la sfârşitul lunii.

 

Instituţia caută un consilier principal la serviciul financiar, alţi doi consilieri – un debutant şi un asistent – la serviciul „Dezvoltare publică şi investiţii”, alţi doi consilieri la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru şi în fine un altul la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.

 

Concursul e programat în 28 mai, la ora 11, iar interviul va fi susţinut în 29 mai, la ora 9. Iată mai jos cerinţele pentru fiecare primaria turda:

•    consilier I/principal la Serviciul financiar, buget – 1 post, durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare    – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice
– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor
– cunoştinţe operare PC

•    consilier I/debutant la Serviciul dezvoltare publică şi investiţii – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare    – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă
– cunoştinţe operare PC

•    consilier I/asistent la Serviciul dezvoltare publică şi investiţii – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare     – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ingineria instalaţiilor
– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor
– cunoştinţe operare PC

•    consilier I/principal la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare     – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti
– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor
– cunoştinţe operare PC

•    consilier I/asistent la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare     – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul inginerie civilă
– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor
– cunoştinţe operare PC

•    consilier I/debutant la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare    – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– cunoştinţe operare PC

Acte necesare la dosar:
    formularul de înscriere
    copia actului de identitate;
    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
    cazierul judiciar
    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Turda, oână în 14 mai.  Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane al instituţiei.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare