„Începând din 8 noiembrie 2023 platforma informatică din sistemul de asigurări de sănătate (PIAS) funcționează cu mari deficiențe, oficial în regim offline. În ultimele zile ratele de erori au ajuns să depășească în mod constant 90%, după cum puteți vedea în poza alăturată, ceea ce îngreunează mult activitatea din cabinetele medicale:

– nu se poate verifica pentru pacienți calitatea de asigurat,

– nu se pot emite rețete online,

– nu se pot valida serviciile medicale acordate,

– nu se pot folosi uneori cardurile de sănătate,

– nu se poate trimite raportarea activității lunii ianuarie,

– nu se pot actualiza informațiile din lista de pacienți.

Din această cauză timpii de așteptare în cabinetele medicale sunt crescuți.  Rețetele offline eliberate pe două sau trei luni nu se pot elibera fracționat din farmacii. Pacienții la care nu se poate verifica starea de asigurat sunt nevoiți să meargă la sediul CAS Cluj pentru a obține adeverință de asigurat”, potrivit unui mesaj publicat joi, 9 februarie, de Patronatul Medicilor de Familie din Cluj pe pagina de Facebook.

Organizația a arătat că nu este normal ca furnizorii de servicii medicale să fie obligați prin contract să utilizeze platforma informatică a CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, însă aceasta să fie mereu nefuncțională. „În ultimii 10 ani au fost constant perioade în care PIAS a funcționat cu erori chiar dacă CNAS nu a recunoscut întotdeauna oficial acest lucru. Din păcate și după 10 ani de sincope ale PIAS, din partea CNAS nu vedem nicio măsură eficientă de remediere permanentă a problemelor.
PIAS trebuie să fie funcțională la capacitate maximă în timpul zilei, în timpul orelor de program ale furnizorilor de servicii medicale. Nu este normal ca din cauza unui sistem informatic incorect elaborat și mult subdimensionat medicii să valideze noaptea serviciile medicale acordate în timpul zilei”, a mai arătat organziația profesională a medicilor din Cluj.
Anul trecut, când au apărut erori similare, în vară, CNAS arăta că platforma se va îmbunătăți și invita furnizorii de servicii medicale ca, până la remedierea deficiențelor să utilizeze alte aplicații pentru verificarea calității de asigurat.
„SIUI este de mulţi ani un sistem informatic subdimensionat, construit la nivelul anului 2008. Creşterea exponenţială a volumului de date medicale procesate, mai ales în prima parte a lunii când furnizorii de servicii medicale transmit raportările lunare, sunt cauze care conduc la disfuncţionalităţi ale sistemului, aşa cum se întâmplă şi în aceste zile. CNAS a făcut toate demersurile necesare pentru accesarea finanţării europene necesare pentru redimensionarea sistemului şi îmbunătăţirea funcţionării aplicaţiilor sale. Până la implementarea proiectelor de redimensionare şi retehnologizare a întregii platforme informatice, sistemul de stocare şi prelucrare a datelor va fi lărgit astfel încât să putem îmbunătăţi timpii de operare la nivelul utilizatorilor finali. Conform prevederilor legale recomandăm furnizorilor de servicii medicale ca, până la remedierea disfuncţionalităţilor, să înregistreze serviciile prestate în modul off-line”, transmitea Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în iulie 2023.
Foto:  Erori platformă CNAS/sursa Patronatul Medicilor de Familie din Cluj/Facebook