Închide

Panourile luminoase dintr-o intersecție din Cluj, reclamate la Primărie. Regulamentul local prevede amenzi pentru panourile luminoase care deranjează traficul

ActualitateAdministrațieTop News by Actual de Cluj - oct. 09, 2020 1 1264

Tot mai multe panouri luminoase LED pe care rulează reclame au fost montate pe imobile private din oraș. Clujenii spun că ele sunt deranjante pe timp de noapte atât pentru șoferi cât și pentru pietoni pentru luminozitatea intensă și pentru modul rapid în care se schimbă. Mai multe astfel de panouri de pe clădiri dintr-o intersecție aflată aproape de centrul orașului au fost reclamate la Primărie, fiind catalogate ca deranjante pentru trafic. Este vorba despre panourile de pe o casă de la intersecția Traian cu Daniil Bărceanu, unde funcționează o firmă de asigurări.

„Mai sunt persoane deranjate de acest gen de panouri? Ele devin tot mai numeroase pe zi ce trece. Știu că legislație încă n-avem pe tema asta, dar totuși, unde e spiritul civic și bunul simț? Proprietarii casei de la intersecția străzilor Traian și Daniil Bărceanu au montat trei panouri mari LED în ferestre, pe care deruleză non-stop reclame obositoare, cu schimbări rapide de luminozitate. E foarte greu să nu-ți pierzi mințile așteptând la semafoarele din intersecție, în calitate de șofer sau pieton. Se pot întâmpla inclusiv accidente.Pe peretele fostei fabrici de pâine, aflată chiar peste drum, se poate vedea licăritul de la distanță mare și se pot ghici toate schimbările de cadre, fără a vedea direct panourile. Atât de puternică e lumina”, a sesizat pe Facebook și pe grupul Clujul Civic, Mihai Cuibus.

Acesta a mers mai departe și a sesizat situația deranjantă pentru traficul auto și Primăriei Clujene. Reprezentanții instituției urmează să analizeze cererea și să furnizeze un răspuns.

Potrivit Regulamentului Primăriei privind privind organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în cazul panourilor montate pe fațadele clădirilor din oraș nu se fac referiri la luminozitate. În schimb, în cazul panourilor luminoase montate pe sol se precizează că ele trebuie să respecte condiţiile tehnice referitoare la luminozitate şi frecvenţa succedării imaginilor derulate pentru a nu exista riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, fiind necesare un aviz de la poliţia rutieră.

În cazul celorlalte panouri luminoase, regulamentul arată că în zona protejată panourile luminoase se pot amplasa cu avizul Comisiei de estetică urbană, exclusiv pe calcanele clădirilor, pe suprafețele nevitrate ale fațadelor clădirilor, cu excepția suprafețelor nevitrate dintre golurile de ferestre și uși, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor.

Regulamentul mai spune că amplasarea de panouri luminoase pe clădiri se autorizează de municipalitate numai în baza unei expertize tehnice.

În schimb, la capitolul sancțiuni se arată că „folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal” constituie o abatere pentru care poate fi aplicată o amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

„Art. 27

 1. Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulaţia rutieră şi/sau pietonală, ori accesul pietonal şi/sau al autovehiculelor de intervenţie pe proprietăţi cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
 2. Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie să respecte condiţiile tehnice referitoare la luminozitate şi frecvenţa succedării imaginilor derulate pentru a nu exista riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, fiind necesare un aviz de la poliţia rutieră şi respectarea condiţiilor tehnice astfel încânt sistemul de prindere să nu constituie surse de accident.
 3. Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiecţia la sol a acestora să fie în totalitate în interiorul proprietăţii pe care au fost autorizate.
 4. Pot fi amplasate panouri publicitare luminoase exclusiv pe calcanele clădirilor în ZPL, pe suprafețele nevitrate ale fațadelor clădirilor în ZPL, cu excepția suprafețelor nevitrate dintre golurile de ferestre și uși, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor și numai cu avizul Comisiei de estetică urbană.
 5. Amplasarea panourilor publicitare luminoase pe clădiri se autorizează numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi, precum şi a documentaţiei tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate“, „siguranţă în exploatare“ şi „securitate la incendiu“, prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.
 6. Verificarea construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute la alin. (5) se realizează prin reexpertizare tehnică, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acţiunilor factorilor de risc naturali/ antropici asupra construcţiei/elementului constructiv care susţine structura publicitară.
 7. Panourile publicitare luminoase amplasate pe calcanele clădirilor nu vor depăşi limitele acestora.

Art.28

 1. Pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea legii şi a prezentului regulament.
 2. Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţă maximă de 2,20 mp se amplasează la o distanţă de cel puţin 25,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).
 3. Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 36,00 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 40,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).
 4. Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
„CAP. VII Sancțiuni

Art.43
Constituie contravenții și se sancționează cu amendă următoarele fapte săvârșite de persoane fizice sau juridice, în conformitate cu art. 49 din Legea nr. 185/2013, cu modificările și completările ulterioare:
a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum şi montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie, fără autorizaţie de construire-amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
b) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor şi dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament -amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
c) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal-amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.
d) nerespectarea obligaţiei de a readuce amplasamentul şi mediul înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului-amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.
e) nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea mijloacelor de publicitate şi afişarea permanentă a unor mesaje în cadru – amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
f) amplasarea de afişe publice, a anunţurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora-amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.”

*sursa – Regulament www.primariaclujnapoca.ro

Un comentariu

Scrie un comentariu

 • Articole similare