Închide

La patru ani de la concursul de soluții, proiectul pentru reamenajarea Cetățuii va fi prezentat în comisia de Urbansim. Propunerile proiectanților: Acces nelimitat prin ganguri, demolarea parcării de pe platoul cetății, terase doar în zone special alocate

ActualitateTop News by Kristina Reştea - mai 28, 2023 0 828

Planul Urbanistic Zonal de  amenajare a Cetățuii, proiect rezultat în urma unui concurs de soluții din 2019, va fi prezentat în ședința din 30 mai a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU). În urma intervențiilor de reamenajare, Cetățuia ar trebui să devină un loc predilect pentru evenimente în aer liber, folosit din plin de locuitori și vizitatori, totodată păstrând caracterul peisager al versantului sudic, atmosfera naturală a promontoriul stâncos și împădurit.  Proiectul prevede că este obligatorie restaurarea accesului nelimitat prin gangurile celor trei porți ale cetății, iar platoul cetății se va aduce obligatoriu la o formă apropiată de forma istorică originală prin demolarea actualei parcări de autoturisme.

Documentația, publicată pe site-ul primăriei, se referă la Ansamblul Urban Cetățuia și este inițiativa administrației publice locale – Primăria Municipiului Cluj Napoca conform temei de concurs de soluții Amenajarea ansamblului urban Cetățuia organizat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca împreună cu Ordinul Arhitecților din Romania în cursul anului 2019.

Proiectul a fost întocmit de METAPOLIS Architects, Atelier MASS, Studio de peisaj ANA HORHAT.

Pe baza planului și odată cu aprobarea acestuia, se va trece la întocmirea fazelor subsecvente planificării urbanistice, în vederea implementării măsurilor propuse, se precizează în documentație.

Tema concursului Amenajarea ansamblului urban Cetățuia formulează principalele scopuri și obiective ale intervenției asupra ansamblului: Integrarea Cetățuii în rândul spațiilor publice de mare interes din oraș, urmând ca întreaga zonă să devină un spațiu public de o foarte bună calitate, un loc predilect pentru evenimente în aer liber, un loc reprezentativ cu un puternic caracter identitar pentru întregul oraș și folosit din plin de locuitori și vizitatori, totodată păstrând caracterul peisager al versantului sudic, atmosfera naturală a promontoriul stâncos și împădurit.  

Vă prezentăm, în cele ce urmează, câteva dintre elementele prevăzute în documentație:

Obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUZ:

a. Reabilitarea obiectivului de patrimoniu Ansamblul Urban „Cetățuia Cluj-Napoca”

– a.1. Restaurarea subcomponentei „1. Fortificația cu val de pământ propriu zisă” a ansamblului monument istoric „Cetățuia Cluj-Napoca”

– a.2. Reabilitarea lucrărilor de stabilizare a versantului și reabilitarea amenajărilor aferente subcomponentei „2. Versantul sudic” a ansamblului monument istoric „Cetățuia Cluj-Napoca”

– a.3. Reabilitarea subcomponentei „3. Parcul-platou la nord și la vest de fortificație” a ansamblului monument istoric „Cetățuia Cluj-Napoca”

b. Realizarea unui traseu ciclo-pietonal peisager de coamă pe versantul nordic al Someșului, de la ansamblului monument istoric „Cetățuia Cluj-Napoca” până la Strada Gruia

c. Reorganizarea accesului auto perimetral ansamblului monument istoric „Cetățuia Cluj-Napoca”

d. Reorganizarea transportului public perimetral ansamblului monument istoric „Cetățuia Cluj-Napoca”

Fortificația de tip Vauban Cetățuia – monument de categorie A Principalele propuneri legate de volumele construite existente au ca scop punerea în valoare a ansamblului Cetățuii,, care a suferit numeroase intervenții, în mod special în perioada anilor 70 odată cu construcția hotelului Belvedere. În această perioadă a fost realizat un acces carosabil prin secționarea bastionului Nord-Est și crearea unei parcări în centrul cetății pe o direcție fără legătură cu geometria fortificației. Mai recent, în anii 90, când a fost amplasat Monumentul Eroilor Neamului, s-a modificat substanțial bastionului Sud-Estic. Prin prezentul PUZ, în cadrul UTR_Va se permit doar utilizări culturale și de alimentație publică, se încurajează activitățile temporare pe platou precum evenimente, târguri, manifestări culturale, expoziții, festival de film, teatru, etc, cu durată limitată. Se interzice permanentizarea sub orice formă a activităților comerciale și de alimentație publică în spațiul public.

Amplasarea teraselor se face doar în zonele special alocate, ele vor fi formate doar din mobilier de șezut (mese și scaune) și umbrele de soare monocolore. Prezența arheologului pe toată durata șantierului este obligatorie.

Principalele reglementări pentru complexul monumentului Cetățuia sunt:

1. Se impune refacerea geometriei inițiale a valului de pământ 

o Refacerea valului de pământ în sectorul Sud-Vestic, în apropierea porții Vest care a fost demolat în anii 70 pentru a asigura acces la nivel pentru Hotelul Belvedere dinspre strada Șerpuitoare

o Completarea geometriei în zonele de alunecări de teren și corectarea microreliefului rezultat din lipsa de întreținere o Curățarea vegetației invazive de pe taluzurile exterioare și interioare pe laturile Vest și Nord, selectarea arborilor maturi de pe latura Est.

o Înlăturarea gardurilor vii și a vegetației medii de pe valul de pământ pentru a asigura vizibilitate o Refacerea traseului de gardă pe coama valului de pământ și care să permită parcurgerea întregii fortificații

o Recrearea acceselor în diagonală dintre promenada de gardă, platoul cetății și șanțurile defensive o Marcarea coridorului îngust de acces în cetate pe latura estică

2. Se impune refacerea geometriei inițiale a bastioanelor 

o Refacerea bastionului Nord-Est, prin mutarea și reducerea gabaritului accesului principal pe platoul cetății și completarea cu pământ pentru aducerea la o formă apropiată de cea inițială. Noul acces se va face urmând geometria restaurată a bastionului nord-vest, pornind dinspre strada Cetății.

o Refacerea bastionului Sud-Est prin înlăturarea amenajărilor realizate în anii 90 adiacente Monumentului Eroilor Neamului (scări, parapeți).

o Deschiderea de conuri de perspectivă către principalele perspective pe care bastioanele le oferă prin selecția vegetației o Amplasarea de piese informative pentru turiștii și clujenii care vizitează frecvent ansamblul, însă nu cunosc istoria și înfățișarea vechii Cetățui (machete, etc)

3. Porțile de acces – se impune conservarea / restaurarea tuturor corpurilor de clădire păstrate conform reglementărilor în vigoare pentru monumente de clasa A

o Este obligatoriu  accesul liber, neîngrădit, în cetate prin intermediul celor 3 porți fără posibilitatea de a fi închise o Este obligatorie armonizarea limbajului arhitectural pentru construcțiile păstrate în cetate: Poarta Vest, Poarta Est, Poarta Nord, precum și corpul Pulberăriei și a depozitul de cereale. Toate clădirile păstrate originale ale fortificației habsburgice vor fi restaurate conform acelorași procedee și soluții arhitecturale.

o Este obligatorie restaurarea Porții Estice aflată în proprietatea municipiului și activarea cu funcțiuni sanitare publice care să atragă vizitatori. Crearea în acest corp de clădire și a unor grupuri sanitare care să deservească zona sudică a cetății.

o Este obligatorie demolarea lucrărilor neautorizate realizate la Poarta Vest, a parcării, a împrejmuirilor, deschiderea gangului, aducerea la formă inițială și racordarea la cota de nivel a șanțului de pe latura vestică

o Este obligatorie demolarea amenajărilor din jurul Porții Nord (trotuar de garda cu scări), deschiderea gangului pentru acces nelimitat

4. Clădiri păstrate – se impune conservarea / restaurarea tuturor corpurilor de clădire păstrate conform reglementărilor în vigoare pentru monumente de clasa A

o Este obligatorie armonizarea limbajului arhitectural pentru construcțiile păstrate în cetate. Toate clădirile păstrate originale ale fortificației habsburgice vor fi restaurate conform acelorași procedee și soluții arhitecturale.

o Actualmente alături de porțile de intrare, se păstrează în incinta cetății 2 corpuri de clădire din vechea cetate: clădirea vechii pulberării și depozitul de cereale. Depozitul de cereale a fost recent renovat conform autorizației de construire XXX iar în interior funcționează un birou de arhitectură.

o Pentru corpul pulberăriei aflat în stare avansată de degradare este obligatorie restaurarea și punerea în valoare a diferitelor elemente originale (goluri, ancadramente, arce de descărcare, etc). Se permit doar activități culturale și de alimentație publică deschise către spațiul public, se vor putea amplasa terase sezoniere asociate acestor funcțiuni.

Platoul cetății. Platoul cetății se va aduce obligatoriu la o formă apropiată de forma istorică originală prin demolarea actualei parcări de autoturisme.  Se vor înlătura diferențele de nivel și a parcării asfaltate astăzi precum și a vegetației nepotrivite care obturează relațiile vizuale între elementele fortificației: porți, bastioane, val de pământ.  Se popune crearea unui platou pietonal multifuncțional cu suprafețe minerale și insule de vegetație înaltă, asemănătoare atmosferei istorice din fortificația barocă.

În clădirile perimetrale platoului se permit doar activități culturale și de alimentație publică deschise către spațiul public, iar pe suprafața pietonală a platoului se vor putea amplasa terase sezoniere cu mese și umbrele de soare asociate acestor funcțiuni. Se interzice permanentizarea sub orice formă a teraselor sezoniere și a funcțiunilor comerciale în spațiul public, amplasarea corturilor sau a altor structuri de acest fel. o Încurajarea activităților temporare pe platou precum evenimente, târguri, manifestări culturale, expoziții, festival de film, teatru, etc. Aceste evenimente vor avea o perioadă limitată de desfășurare și vor funcționa pe baza regulamentului local de urbanism. Limitarea accesului auto doar in scop de aprovizionare și accese de serviciu pentru clădirile prezente pe platoul cetății. Este obligatorie restaurarea accesului nelimitat fără posibilitate de închidere prin gangurile celor trei porți ale cetății

La nivelul funcțiunilor Dealul Cetățuii, deși atractiv datorită punctelor de observație asupra orașului, este lipsit de dotări de interes public, menționează documentația. Sunt două funcțiuni de alimentație publică care funcționează in spații dezvoltate parazitar, Rotonda și Pergola, dar la nivelul platoului dotările lipsesc în totalitate. Astăzi, hotelul Belvedere nu propune servicii interesante publicului și are relații perimetrale indiferente fată de spațiul public. Lipsa grupurilor sanitare este de asemeni problematică. Nu există spații special amenajate dedicate cetății cu un important potențial cultural.

Crearea unui platou pietonal multifuncțional cu suprafețe minerale și insule de vegetație înaltă, asemănătoare atmosferei istorice din fortificația barocă. În clădirile perimetrale platoului se permit doar activități culturale și de alimentație publică deschise către spațiul public, iar pe suprafața pietonală a platoului se vor putea amplasa terase sezoniere cu mese și umbrele de soare asociate acestor funcțiuni. Se interzice permanentizarea sub orice formă a teraselor sezoniere și a funcțiunilor comerciale în spațiul public, amplasarea corturilor sau a altor structuri de acest fel. Se încurajează activitățile temporare pe platou precum evenimente, târguri, manifestări culturale, expoziții, festival de film, teatru, etc. Aceste evenimente vor avea o perioadă limitată de desfășurare și vor funcționa pe baza regulamentului local de urbanism aferent prezentului PUZ. Se limitează accesul auto în cetate doar în scop de aprovizionare pentru clădirile prezente pe platoul cetății, respectiv pentru acces la subsolul hotelului. Pentru hotelul Belvedere se impune reactivarea scării exterioare de pe latura estică a hotelului prin reamplasarea unei funcțiuni culturale sau de alimentație publică la nivelurile superioare. Este obligatorie deschiderea pe cât mai multe laturi a funcțiunii și deschiderea către publicul generalist prin funcțiuni de alimentație publică și terase cu mese și umbrele de soare. În parc sunt permise de asemenea desfășurarea de evenimente temporare cu durată limitată în timp. Sunt prevăzute două zone cu caracter de amfiteatru unde se pot desfășura evenimente în aer liber.

 

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

author photo two

Kristina Reştea

Kristina Restea este reporter in echipa publicației online Actualdecluj.ro și are o experiență de 12 ani în presă. E absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, secția Jurnalism. Anterior lansării proiectului actualdecluj.ro a scris pentru cotidianul local Ziua de Cluj, ca reporter în departamentul Economic.