Închide

Începe titularizarea la Cluj, examenul scris are loc mâine, sunt 2.100 de posturi dar doar 1.600 candidați, doar 139 posturi sunt pe perioadă nedeterminată

EducaţieTop News by Actual de Cluj - iul. 11, 2023 0 233

Începe titularizarea la Cluj, examenul scris are loc mâine.

Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor sau catedrelor didactice vacante ori rezervate din învățământul preuniversitar, cunoscută ca ”titularizare”, are loc mâine. În Cluj, proba scrisă se organizează pentru 63 de discipline, în șase centre de concurs – la școala gimnazială ”Octavian Goga” din Cluj-Napoca pentru învățători, la cColegiul Național Pedagogic ”Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca pentru educatoare, la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca pentru învățământul special, Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania din Cluj-Napoca pentru fizică, chimie, biologie și disciplinele tehnologice, Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca pentru geografie, istorie, filosofie, logică, argumentare și comunicare, gândire critică și drepturile copilului, educație muzicală, arta actorului și religii, și respectiv Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” din Cluj-Napoca pentru limba română și alte limbi, matematică, informatică șitehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, educaţie fizică şi spor, pregătire sportivă de specialitate și kinetoterapie.

În Cluj, numărul posturilor scoase la concursul național de ocupare a posturilor sau catedrelor didactice vacante ori rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar, în sesiunea 2023, este de 2.112, dintre care doar 139 de posturi sunt pentru angajare în învățământ pe durată nederminată.

Pentru susținerea probei scrise, în județul Cluj, s-au înscris 1.577 de candidați, dintre care 334 candidați sunt din promoția curentă.
Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt cele de educatoare – 318 candidați, învățători – 236 candidați, psihopedagogie – 151 candidați și educație fizică – 134 candidați.

Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului a dispus asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și specifice deficienței respective, pentru un număr de șapte candidați, arată Inspectoratul Școlar Județean.

Primele rezultate vor fi afișate în 18 iulie, iar cele finale, după contestații – în 26 iulie. Pentru angajarea pe durată nedeterminată (titularizare) candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe durată determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare