Închide

Iluminat inteligent cu bani norvegieni pe 17 artere importante din Cluj-Napoca pentru scăderea gazelor cu efect de seră

ActualitateAdministrațieTop News by Actual de Cluj - ian. 10, 2022 0 346

Administrația locală din Cluj-Napoca a scos la licitație un contract de peste 4,2 milioane lei pentru instalarea unui sistem public de iluminat cu LED în oraș. Banii provin dintr-o finanțare din fonduri norvegiene și acoperă aparatele și lucrările pentru modernizarea iluminatului public pe 17 artere din Cluj-Napoca, totul pentru ca în final să scadă costurile și consumul de energie. Vizare sunt arterele Calea Turzii, B-dul Muncii, Traian Vuia, Mehedinti, Ioan Meșter, Romulus Vuia, Oasului – Ext. Oasului – Pod Oasului, Caii Ferate, Fabricii de Zahăr, București, G-ral Eremia Grigorescu, Alexandru Vlahuta, Gruia, Alexandru Vaida Voevod, Teodor Mihaly, Unirii.
Licitația pentru ”Sistem de iluminat public inteligent in Cluj-Napoca pentru scaderea efectelor gazelor cu efect de sera” are ca dată limită ziua de 17 ianuarie. Contractul este estimat la 4.226.995 lei și un termen de realizare de 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate/preț – perioada de garanţie, suplimentară, faţă de perioada minimă de garanţie gratuită solicitată adică 60 de luni (pondere 40%), prețul total al ofertei (pondere 40%) și eficiența energetică (pondere 20%).
Companiile care participă la procedură trebuie să fie atestate de către Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și să facă dovadă că un furnizat  sau au furnizat și montat produse similare celor prevăzute în caietul de sarcini la nivelul ultimilor 3 ani în valoare cumulată de minim 1.000.000 lei fără TVA din maxim 3 contracte. Prin produse similare se intelege furnizarea sau furnizarea și montarea de corpuri de iluminat echipate cu surse led și sistem de telegestiune. Prin livrări duse la bun sfârșit se va înțelege livrări recepționate total/parțial- cu condiția ca acestea să fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent. De asemenea, ofertanții trebuie să facă dovada personalului specializat și să aibă o flotă minimă de utilaje (minim 3 cu înălțime de 12 metri pentru a permite lucrul la înălțime și un utilaj pentru transportul materialelor.
„La nivelul Autorității Contractante a fost elaborata Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) si proiectul tehnic (PT). În cadrul sedinței de Consiliu Local organizată la nivelul Autorității Contractante au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, conform HCL nr.564 din 4 august 2021 – privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de iluminat public inteligent în Cluj-Napoca pentru scăderea efectelor gazelor cu efect de seră”. Autoritatea Contractantă a obținut finanțare aferentă obiectivului de investiții, aceasta fiind acordată prin mecanismele financiare SEE și Norvegia 2014-2021. Programul contribuie la obiectivele generale ale granturilor SEE și Norvegiei 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele SEE și statele beneficiare ale granturilor din SEE și Norvegia. Programul va contribui la reducerea consumului de energie electrica in infrastructura de iluminat public si implicit la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera”, arată Primăria în caietul de sarcini.

Investitia vizeaza inlocuirea aparatelor de iluminat existente si a bratelor de sustinere cu aparate de iluminat cu LED, brate de sustinere noi si implementarea unui sistem de telegestiune pe straziile: Calea Turzii, B-dul Muncii, Traian Vuia, Mehedinti, Ioan Meșter, Romulus Vuia, Oasului – Ext. Oasului – Pod Oasului, Caii Ferate, Fabricii de Zahăr, București, G-ral Eremia Grigorescu, Alexandru Vlahuta, Gruia, Alexandru Vaida Voevod, Teodor Mihaly, Unirii.

„Prin realizare obiectivului de investiții, se urmăresc următoarele aspecte: creşterea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat public, îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă energetică ridicată, modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii, scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an), scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2)”, mai arată Primăria.

 

Nici un comentariu

Scrie un comentariu