Închide

Ce a greșit primăria la drămuirea banului public: mese „grase” pentru delegațiile străine sau oficialii de la București și săltarea de la plata impozitului pentru Grand Hotel Italia și USAMV

ActualitateTop News by Luminiţa Silea - feb. 13, 2015 0 1201

Primăria clujeană a prejudiciat bugetul local cu sume importante, spune Raportul Curții de Conturi pe 2013 privind finanțele publice locale. N-a calculat impozitul real pentru actori importanți din oraș, a decontat mai mulți bani pentru mesele festive, nu a recuperat sporuri de peste 1,4 milioane de lei date nelegal angajaților din primărie sau nu a cerut cota de 50% din veniturile obținute de școlile clujene din închirierea spațiilor a cărei proprietar este.

Acțiunea de audit/control a Curții de Conturi a avut loc pe parcursul anului 2014, în lunile mai-iunie și noiembrie-decembrie. La primăria clujeană s-au identificat situații în care nu s-au respectat reglementările legale și s-au pus pe tapet abateri care au implicat nestabilirea, neurmărirea sau neîncasarea unor venituri la bugetul local, dar și prejudicii.

În urma controlului, Curtea de Contori a constatat un prejudiciu de peste 241.000 lei prin greșelile făcute de administrația locală în bugetul din 2013. Veniturile suplimentare pe care putea să le realizeze primăria au fost estimate la peste 14,1 milioane lei, iar abaterile financiar contabile (fără impact financiar direct asupra bugetului) au fost stabilite la peste 168 milioane de lei.

Primarul Emil Boc a vorbit deja despre raportul Curții de Conturi, în luna ianuarie când a prezentat prioritățile primăriei din acest an. Referitor la Filarmonica, Boc a precizat că primăria nu a dorit să impună penalități societății Vaal Arhitectură, însă Curtea de Conturi a obligat-o, motiv pentru care administrația a atacat în instanță raportul, la fel și socitatea care s-a ocupat de proiectarea Centrului Cultural Transilvania.

abateri cluj

CE GREȘELI S-AU FĂCUT

Nu au fost stabilite, evidențiate în contabilitate, urmărite și încasate, în toate cazurile, veniturile bugetare cuvenite din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire (peste 1,1 milioane lei)

Nu a fost stabilit și încasat impozitul pe clădiri, datorat de către SC Grand Hotel SRL (peste 3,1 milioane lei)

Nu a fost stabilit și încasat impozitul pe terenul deţinut de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi utilizat pentru desfășurarea de activităţi
economice (asociere în participațiune) (247.000 lei)

Au fost acordate nejustificat în anul 2013 scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare nefiscale, reprezentând redevenţe (taxe de concesiune), chirii şi alte datorii nefiscale datorate bugetului local, de către persoane fizice şi juridice (peste 5,6 milioane lei)

Nu au fost stabilite şi încasate veniturile nefiscale cuvenite bugetului local, reprezentând taxa anuală de concesiune şi taxa de sponsorizare datorată de către concesionari, la termenele stabilite prin contractele de concesiune încheiate (313.000 lei)

Necalcularea, neevidentierea şi neîncasarea veniturilor nefiscale cuvenite bugetului local, din aplicarea prescripţiei extinctive (266.000 lei)

Nu a fost constatată, stabilită și încasată, taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de telefonie, internet şi televiziune prin cablu, stabilită prin HCL nr. 59/31.01.2013 la 12 lei pentru fiecare racord. (peste 1,6 milioane lei)

Nu au fost constituite venituri la bugetul local din amortizarea calculată pentru mijloace fixe, de către serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică, care au obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe (507.000 lei)

Nu s-a urmărit la nivelul UATM Cluj-Napoca încasarea cotei părţi de cel puțin 50 % din sumele încasate de unităţile de învăţământ sub formă de venituri proprii din închirierea unor bunuri aparținînd proprietății publice a unității (898.000 lei)

A efectuat plăți mai mari decât cele prevăzute de legislația în vigoare pentru cheltuieli
zilnice de masă ocazionate de invitarea în țară a unor delegații străine și cheltuieli ocazionate de organizarea unor mese festive pentru delegații oficiale române (28.000 lei)

Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate către diferiți beneficiari de fonduri publice nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale, sume cheltuite cu masa participanților, în procent mai mare de 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate (24.000 lei)

Nu au fost deduse din prețul contractului nr.321244/07.12.2011, încheiat de Municipiul Cluj-Napoca cu SCVaal Arhitectura SRL București, penalitățile datorate pentru
nerealizarea proiectării ansamblului: Sala de concerte, sediul Filarmonicii Transilvania și Anexe, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract (140.000 lei)

Au fost acceptate la plată și decontate articole de lucrări către SC Impera 2000 SRL Cluj-Napoca, reprezentând procurări de materiale, care au fost puse în operă ulterior, deși
la începutul lucrărilor a fost acordat un avans în acest sens de 30% din valoarea contractului, astfel că valoarea acestor articole de lucrări reprezintă un nou avans, nelegal, pentru care contractantul datorează penalități (17.000 lei)

Nu a fost pusă în aplicare Decizia nr. 1207/CA/2013, rămasă irevocabilă, emisă de Curtea de Apel Oradea, comunicată la data de 08.05.2013, prin care a fost respins ca
nefondat recursul declarat de recurentul reclamant Sindicatul Liber al Salariaților din Administrația Publică Locală ”Civitas”, împotriva Sentinței nr. 5288/CA/17.10.2012 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, privind recuperarea sporului de dispozitiv
și a sporului de stabilitate (peste 1,4 milioane lei)
Laude pentru Direcția de Patrimoniu. Critici pentru Serviciul de Parcări

Potrivit raportului, activitatea de la nivleul direcție de patrimoniu din cadrul primăriei privind concesionarea, închirierea bunurilor din domeniul public și privat este eficientă și generatoare de venituri. În schimb, contractele nu au clauze privind obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltarii durabile iar aplicațiile informatice utilizate sunt departe de a funcționa ca un sistem integrat, neputându-se face accesul la informațiile comune ale mai multor servicii.

În ceea ce privește Serviciul de Parcări din cadrul primăriei, raportul atestă că nu a organizat evidența contabilă a veniturilor din închirierea bunurilor, în mod cronologic şi sistematic, sintetică şi nici analitică și nu a efectuat inventarierea bunurilor primite în administrare.
ALTE ABATERI

Existenţa unor neconcordanțe semnificative între datele din evidenţa analitică cu cele din evidenţa contabilă sintetică, condusă de către Serviciul rate, chirii, preţuri, cu ajutorul aplicaţiei informatice SIMTAXC privind obligaţiile bugetare
nefiscale restante la 31.12.2013, ale persoanelor fizice şi juridice, rezultate din raporturile contractuale (peste 2,2 milioane lei)

Nu au fost înregistrate în evidența contabilă și în situațiile financiare, acțiunile nominative deținute de Municipiul Cluj-Napoca la capitalul social al societății Compania de Transport Public, reprezentând active fixe și circulante (peste 158 milioane lei)

Nu au fost stabilite, constituite, diminuate şi înregistrate în contabilitatea unităților de învățământ, provizioane pentru drepturile de natură salarială prevăzute în hotărârile judecătoreşti definitive și executorii (peste 2,6 milioane lei)

sursa foto: www.todaytourism.com

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

author photo two

Luminiţa Silea

Este reporter la ActualdeCluj.ro din aprilie 2014. A lucrat la cotidianul Ziua de Cluj de la lansarea sa, în 2004, până în aprilie 2014. A absolvit Facultatea de Jurnalism a universității "Babeș-Bolyai" în 2004 şi are două diplome de master - în Administraţie Publică la aceeaşi universitate şi în Comunicare şi Relaţii Publice la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Bucureşti.