Închide

Salariul mediu din România a ajuns în februarie la 4270 de lei. Cele mai mici salarii sunt în HoReCa, cele mai mari în IT

Economie by Actual de Cluj - apr. 12, 2023 0 222

În luna februarie 2023, câştigul salarial mediu brut a fost 6845 lei, cu 14 lei (+0,2%) mai mare decât în luna ianuarie 2023, iar câştigul salarial mediu net a fost 4270 lei, în creştere cu 16 lei (+0,4%) față de luna ianuarie 2023, conform datelor publicate azi de Institutul Național de Statistică. Față de aceeași lună a anului trecut, creșterea a fost de 14,8%, sub rata inflației.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (10234 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2355 lei). Față de luna trecută, salariile din IT au crescut – în ianuarie câștigurile în IT erau 10041 lei, iar cele din HoReCa, cele mai mici din dimeniu, au scăzut și mai mult: luna trecută acestea erau de 2412 lei.

Conform celor mai recente date de la Direcției Regionale de Statistică, câștigul salarial mediu net în luna ianuarie 2023, în județul Cluj a fost de 5153 lei, mai mic cu 56 lei comparativ cu luna anterioară și cu 729 lei mai mare față aceeași lună a anului 2022. Față de media pe țară, câștigul salarial mediu net din județul Cluj, realizat în luna ianuarie 2023, a fost mai mare cu 21,1 %, ceea ce clasează județul Cluj pe locul 2 după Municipiul București.

Cum au evoluat salariile într-un an. Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum 

La nivel național, comparativ cu luna februarie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 14,8%. Pe de altă parte, menționăm că rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 a fost de 15,5%

Indicele câştigului salarial real a fost 99,4% în luna februarie 2023 față de luna februarie 2022 și tot de 99,4% în luna februarie 2023 față de luna ianuarie 2023. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 224,0%, cu 1,4 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna ianuarie 2023.

INS precizează că în cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde, atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Evoluția lunară. În luna februarie 2023, nivelul câştigului salarial mediu net a fost influențat, în aproape egală măsură, atât de creşteri, cât și de scăderi faţă de luna precedentă, conform INS. Astfel, creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite) în luna februarie 2023, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN:

 • cu 24,7% ȋn fabricarea produselor din tutun, cu 19,6% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, respectiv cu 14,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
 • între 7,5% și 11,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, alte activităţi extractive, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • între 1,5% și 3,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, cercetare-dezvoltare, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), industria metalurgică, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), construcţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN:

• cu 10,9% în activităţi de servicii anexe extracţiei, respectiv cu 10,1% în transporturi aeriene;

• între 3,0% și 8,0% în extracţia minereurilor metalifere, transporturi pe apă, telecomunicaţii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de spectacole, culturale şi recreative;

• între 1,5% și 3,0% în colectarea şi epurarea apelor uzate, hoteluri şi restaurante, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea echipamentelor electrice.

În sectorul bugetar, în luna februarie 2023, o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă s-a înregistrat în administraţia publică (+1,1%). Scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă au fost în sănătate şi asistență socială (-1.0%), respectiv în învăţământ (-0,1%).

Cele mai mari salarii medii nete în februarie:

 • Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice: 10.234 lei
 • Activităţi de editare (CAEN ce include și Activități de editare a produselor software): 9107
 • Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale: 8942 lei
 • Informaţii şi comunicaţii: 8885 lei
 • Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului: 8643 lei
 • Fabricarea produselor din tutun 7976 lei
 • Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale): 7312 lei
 • Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii: 6753 lei
 • Transporturi aeriene: 6705 lei

Cele mai mici salarii medii nete în februarie:

 • Hoteluri şi restaurante: 2355 lei
 • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte: 2571 lei
 • Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor: 2900 lei
 • Fabricarea de mobilă: 2815 lei
 • Alte activităţi de servicii: 2795 lei
 • Alte activităţi industriale n.c.a.: 3022 lei
 • Activităţi de poştă şi de curier: 3039 lei
 • Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite: 3052 lei
 • Fabricarea produselor textile: 3078 lei
 • Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare: 3135 lei

Nici un comentariu

Scrie un comentariu