Închide

Proiect pentru construirea unei mănăstiri ortodoxe la Vad, felicitat în comisia de urbanism a Județului. Oficial: „Este ca la Muntele Athos”

ActualitateAdministrațieTop News by Actual de Cluj - oct. 20, 2022 0 378

Un proiect urbanistic (aflat în faza de Plan Urbanistic de Detaliu – PUD) pentru construirea unui corp de clădire de mănăstire în comuna Vad, într-o zonă protejată, în vecinătatea bisericii monument din proprietatea Mănăstirii ortodoxe Ștefan Vodă, a fost avizat cu felicitări în ședința comisiei de urbanism a Consiliului Județean Cluj din 20 octombrie. Proiectul aparține biroului arhitectului Sorin Scripcariu și vizează ridicarea unui corp cu trei niveluri destinat cazării călugărilor, cu sală de mese și spații administrative. Arhitectul-șef al județului, Claudiu Salanță, a remarcat că este unul dintre cele mai bune proiecte pe care le-a văzut în ultima perioadă pentru „fața” unui lăcaș de cult propus în Cluj.
Noua mănăstire de la Vad urmează să fie construită pe un teren de peste 1,1 hectare aflat în proprietatea Mănăstirii Ștefan Vodă pe care este deja edificată o biserică monument (Biserica Adormirii Maicii Domnului). Potrivit PUD-ului prezentat de arhitecta Raluca Gârbovan de la biroul arhitectului Sorin Scripcariu pe teren se dorește construirea unui corp clădire de mănăstire, cu regimul de înălțime demisol, parter și mansardă (cu sală de mese, spațiu administrativ și unități de cazare/chilii), în regim de construire deschis cu retragere față de aliniament de 10 metri din axul drumului comunal DC 177 din care se va realiza și accesul. „Imobilul propus va fi amplasat pe fâşia de teren având adâncimea maximăde 50m de la aliniament şi la distanţa de min. 15m faţă de limita intravilanului, cu care se învecinează parţial pe limita de proprietate nordică. Retragerile imobilului propus faţă de limitele de proprietate sunt: la nord –minim 19,07m; la est –minim 151,17m; la sud –minim 4,20m (front la DC 177); la vest –5,00m. Pe teren există o clădire cu suprafața construită de 143 de mp și se propune o clădire nouă cu suprafața construită de 482 metri pătrați și cea desfășurată de 1089 metri pătrați. Înălțimea maximă a clădirii este de 12 metri”, se mai arată în memoriul tehnic al proiectului.
„Propunerile cuprinse în prezentul proiect urmăresc integrarea construcţiei propuse în contextul generat de biserica-monument existentă, cadrul natural predominant şi mediul rural în care se situează parcela studiată. Clădirea propusă se va amplasa în vecinătatea limitei de proprietate vestică, la distanţa de 5,00m faţă de aceasta şi la distanţa de 112,88m faţă de construcţia existentă având destinaţia de lăcaş de cult (biserică), declarată monument istoric. Prin această soluţie de amplasare, precum şi prin conformarea construcţiei propuse, percepţia bisericii-monument pe direcţia vest-est din spaţiul public nu este alterată. Amplasarea construcţiei propuse la o distanţă mare de biserica-monument menţine valoarea acesteia ca şi obiect arhitectural de prestigiu, înconjurat de un cadru natural predominant. Construcţia propusă este concepută din punct de vedere spaţial din două volume principale, dintre care unul dezvoltat pe adâncimea terenului amplasat la distanţa de 4,20m faţă de frontul la stradă, respectiv un al doilea volum care adăposteşte un spaţiu pentru oficierea slujbelor religioase (paraclis) şi care este orientat paralel cu drumul, în continuarea primului volum. Spaţial, ansamblul celor două volume este armonizat prin prezenţa unui pridvor orientat spre biserica-monument şi spre incinta terenului, care unifică cele două volume principale şi care permite de asemenea perceperea lor separată, respectiv a cadrului natural ce completează perspectiva de la nivelul străzii. Acest aspect este figurat pe planșa de reglementări urbanistice în care este prezentat unghiul de perspectivă către biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Ansamblulvolumetric a fost conceput astfel încât să respecte declivitatea accentuată a terenului pe adâncime, cu o denivelare de aprox. 4,20m între cele două capete ale ansamblului. Astfel, volumul principal are regimul de înălţime Dp+P+M, iar volumul secundar areregimul de înălţime P.De asemenea, se doreşte integrarea armonioasă a construcţiei propuse în contextul dat şi din punct de vedere al materialelor utilizate pentru finisaje exterioare: placaje din piatră naturală pe pereţii exteriori ai demisolului, tencuieli de culoare albă pe suprafeţele exterioare ale pereţilor de la nivelul parterului, finisaje şi elemente constructive din lemn la pridvor pe care se vor aplica tratamente cu lacuri transparente de nuanţă maro, învelitori din ţiglă ceramică tip solzi de culoare natur. Propunerile de amenajare a incintei terenului prevăd realizarea unei alei pietonale între cele două construcţii (propusă şi existentă), realizată din dale înierbate, care permite pe direcţia vest-est percepţia bisericii-monument şi care nu alterează pavimentul natural existent de pe perimetrul acesteia.Nu se va interveni asupra construcţiei existente declarată monument istoric. Amenajările propuse la nivelul terenului urmăresc conservarea monumentului şi a vecinătăţilor acestuia aşa cum se regăsesc în situaţia existentă”, au mai arătat proiectanții.
Față în față cu proiectul, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, cel care conduce Comisia de urbanism a ținut să remarce că felul în care se marketează mănăstirea ordodoxă din Vad, ca Biserica lui Ștefan Vodă, este desuetă. „Ați fost acolo? Se tot spune că aici a tras Ștefan cu arcul și apoi s-a construit biserica. Eu am fost și se spune că din turn vezi toată Moldova. Eu nu am văzut-o, din păcate”, a spus Tișe.
Referitor la propunerea urbanistică, Tișe a ținut să spună că este „ca la muntele Athos”, proiectanta recunoscând în cadrul ședinței că s-a făcut o documentare minuțioasă pentru proiect, inclusiv prin studierea construcțiilor respective.
Arhitectul șef al județului, Claudiu Salanță, a lăudat proiectul, arătând că este unul dintre cele mai bune proiecte de lăcașuri de cult pe care le-a văzut în ultima vreme.
Proiectul a primit avizul specialiștilor din comisie, cu observații legate de tipul de materiale folosite pentru fațadă.
(mănăstirea Șf Vodă – Vad/protopopiat Dej)

Nici un comentariu

Scrie un comentariu