Închide

Primăria recrutează, în continuare, recenzori

ActualitateAdministrație by Actual de Cluj - mai 17, 2022 0 213

Primăria Cluj-Napoca continuă procesul de recrutare recenzori pentru efectuarea recensământului în municipiu. Candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții și pot fi plătiți cu câte 7 lei pentru fiecare persoană dintr-o gospodărie pe care o recenzează.
Procesul de autorecenzare a fost prelungit până în 27 mai. Formularul este dispozibil pe  www.recensamantromania.ro. 
Cei care nu se vor autorecenza sau nu vor merge la unul dintre centrele de autorecenzare asistată disponibile, urmează să fie intervievați de recenzori. Etapa dedicată interviurilor față în față a fost reprogramată pentru perioada 31 mai – 17 iulie. Municipalitatea clujeană a anunțat că selectează în continuare recenzori.
„Persoanele interesate vor completa o cerere tip, care poate fi descărcată de pe site-ul instituției, www.primariaclujnapoca.ro, o vor scana, semna olograf/ digital și transmite, la adresa de email: registratura@primariaclujnapoca.ro. Plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu faţă în faţă, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de 7 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea persoanei» şi 3,5 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea locuinţei», inclusiv «Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit. Tariful de 7 lei se aplică pentru fiecare persoana recenzată din gospodărie. Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții: vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei (condiţie eliminatorie), minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu, condiţie eliminatorie), să nu aibă cazier judiciar (condiţie eliminatorie); să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete; să aibă capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros; să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare; să fie rezistent la stres și lucru sub presiune, să fie disponibil pentru a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfărșitul zilei) dar și în weekend (sâmbata și /sau duminica). Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii -modelul contractului este prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021″, arată Primăria Cluj-Napoca.

Centrele pentru autorecenzarea asistată din Cluj-Napoca: 

  1. BT Arena- aleea Stadionului fn;

  2. Clubul Pensionarilor Grigorescu- str. G-ral Eremia Grigorescu nr.132;

  3. Clubul Pensionarilor din incinta cinematografului Dacia- str. Bucegi nr.11/A;

  4. Clubul Pensionarilor Zorilor- str. L. Pasteur nr.77;

  5. Baza Sportivă Gheorgheni- str Alexandru Vaida Voevod fn;

  6. Clubul Pensionarilor din incinta cinematografului Măraști- str. A.Vlaicu nr.3

  7. Clubul Pensionarilor Someșeni- str. Traian Vuia nr 41;

  8. Primăria de cartier Iris-în spațiul unde a funcționat filiala Băncii Transilvania- Piața Liebcknecht nr 7-8

  9. Complexul comercial Iulius Mall- pe holul din proximitatea caselor rapide – magazinul Auchan;
  10. Complexul Comercial Iris-pe holul din proximitatea magazinului Auchan.

Program centre: luni-duminică 09.00-20.00.

Pentru a veni in sprijinul cetățenilor, pe întreaga durată a recensământului funcționează un call center, care este direct conectat cu cele 10 centre de recenzare asistată și cu coordonatorii recensământului pe plan local.

Număr de telefon call-center: 0371-789142 (program de funcționare: luni-vineri 09.00-19.00; sâmbătă-duminică:11.00-15.00).

Pentru prima etapă a Recensământului populației și locuințelor, autorecenzarea, procedura este următoarea: membrii gospodăriei desemnează o persoană care completează formularul de preînregistrare accesând www.recensamantromania.ro, platforma „ Auto-recenzare”.

Această persoană completează CNP-urile tuturor membrilor gospodăriei, adresa/adresele de e-mail și celelelalte informații solicitate.

Pe adresa de e-mail indicată în formularul de preînregistrare se transmite link-ul pentru completarea chestionarului individual de recensămant- modelul acestor chestionare poate fi consultat in H.G. nr.143/2022.

sursa foto: Municipiul Cluj-Napoca/Facebook

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare