Închide

Peste 45.000 de locuri de muncă vacante în 2022, în România. În regiunea Nord-Vest au fost 6000

Economie by Actual de Cluj - mart. 30, 2023 0 98

În anul 2022, numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante a fost de 45.100, în creştere cu 2.400  faţă de anul anterior, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Rata medie anuală a locurilor de muncă vacante a fost 0,90%, în creştere cu 0,04 puncte procentuale faţă de anul precedent. În industria prelucrătoare s-a concentrat aproape o pătrime din numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante,  iar sectorul bugetar a deținut 23%. În regiunea Nord-Vest s-au înregistrat 6.000 locuri vacante.

În anul 2022, cele mai mari rate medii anuale ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (1,76%), în distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (1,59%), respectiv în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (1,50%). În industria prelucrătoare s-a concentrat aproape o pătrime din numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante (11.100  locuri vacante), iar rata a avut o valoare medie anuală de 1,02%.

Sectorul bugetar a deținut 23,0% din numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante, cele mai multe regăsindu-se în administraţie publică (4.800 locuri vacante), urmate de sănătate şi asistenţă socială (4.200 locuri vacante), respectiv învăţământ (1.400 locuri vacante). La polul opus, cele mai mici valori ale ratei medii anuale a locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în alte activităţi de servicii (0,25%), respectiv în industria extractivă (0,27%).

Numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai scăzute valori în tranzacţii imobiliare, alte activităţi de servicii şi industria extractivă (100 locuri de muncă vacante pentru fiecare în parte).

Anul 2022 comparativ cu anul 2021

Faţă de anul anterior, în majoritatea activităţilor economiei naţionale s-au înregistrat creşteri ale celor doi indicatori. Astfel, cele mai semnificative creşteri ale ratei medii anuale a locurilor de muncă vacante s-au regăsit în intermedieri financiare şi asigurări (+0,47 puncte procentuale), respectiv activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+0,43 puncte procentuale). În ceea ce priveşte numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante, cele mai relevante creşteri s-au observat în industria prelucrătoare (+1.800 locuri vacante), urmate de activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, respectiv transport şi depozitare (+700 locuri vacante pentru fiecare în parte). La polul opus, cele mai semnificative scăderi, atât în ceea ce priveşte rata medie anuală, cât şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante s-au regăsit în sănătate şi asistenţă socială (-0,50 puncte procentuale, respectiv -1.700 locuri vacante), respectiv în administraţie publică (-0,26 puncte procentuale, respectiv -800 locuri vacante.

Rata medie anuală şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii. În anul 2022, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori prin intermediul ratei medii anuale s-a evidenţiat în rândul ocupaţiilor de funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (1,19%), urmate de ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (1,16%). În ceea ce priveşte numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante, cele mai mari valori s-au observat în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (13.300 locuri vacante), respectiv în ocupaţiile elementare – grupa majoră 9 (6.400locuri vacante).

La polul opus, cu cea mai redusă disponibilitate a cererii de forţă de muncă salariată, atât în ceea ce priveşte rata medie anuală, cât şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante s-au regăsit ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,43%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), respectiv de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (0,47%, respectiv 1,7 mii locuri vacante).

Comparativ cu anul 2021, cele mai mari creşteri ale ratei medii anuale au fost în ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (+0,16 puncte procentuale), urmate de cele de funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (+0,09 puncte procentuale). Relativ la numărul mediu anual al locurilor de muncă cele mai relevante creşteri s-au regăsit în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2, respectiv de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (+800 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

La polul opus, în ceea ce priveşte rata medie anuală, diminuări mai relevante s-au observat în rȃndul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (-0,07 puncte procentuale) și de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (-0,05 puncte procentuale), această din urmă grupă majoră de ocupaţii cunoscând și cea mai semnificativă scădere a numărului mediu anual al locurilor de muncă (-0.2 mii locuri de muncă vacante).

Harta locurilor de muncă vacante

În anul 2022, cele mai ridicate valori ale ratei medii anuale s-au înregistrat în regiunea Bucureşti -Ilfov (1,30%), urmată de regiunile Vest (1,09%), Nord-Vest (0,87%) și Sud-Est (0,86%). În profil teritorial, angajatorii au prezentat cea mai semnificativă cerere de forţă de muncă salariată exprimată prin intermediul numărului mediu anual al locurilor de muncă vacante în regiunea Bucureşti-Ilfov (15.300 locuri vacante), care a reprezentat circa o treime din numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante din întreaga ţară.

Regiunile Nord-Vest (6.000 locuri vacante), respectiv Vest (5.200 locuri vacante) au însumat aproape o pătrime din numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante de la nivelul întregii ţări. La polul opus, atât în ceea ce priveşte rata medie anuală, cât şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante, cele mai scăzute valori s-au regăsit în regiunea Sud-Vest Oltenia (0,48%, respectiv 1900 locuri vacante), urmată de regiunea Sud-Muntenia (0,64%, respectiv 3.600 locuri vacante).

Comparativ cu anul precedent, rata medie anuală a înregistrat creşteri în regiunea Sud-Est, respectiv în regiunea Sud-Vest Oltenia (+0,11 puncte procentuale pentru fiecare în parte), iar în ceea ce priveşte mediu anual al locurilor de muncă vacante, creșteri relevante sau evidenţiat în regiunea Bucureşti-Ilfov (+1.300locuri vacante), respectiv în regiunea Sud-Est (+700 locuri vacante).

La polul opus, atât în ceea ce priveşte rata medie anuală, cât şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante, scăderi mai semnificative s-au observat în regiunea Sud-Muntenia (-0,08 puncte procentuale, respectiv -400 mii locuri vacante), urmată de regiunea Nord-Vest (-0,05 puncte procentuale, respectiv -200 locuri vacante).

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare