Închide

[P] Licitație la Univers T

ActualitateEconomie by Actual de Cluj - nov. 04, 2015 0 800

Societatea UNIVERS T vă invită să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă
a contractului de achiziţie  privind  ‘’Extindere  și modernizare Cabană Călățele’’.
Formularele, caietul de sarcini și contractul tip sunt atașate invitației de participare, pe site-ul:
http://www.universt.ro/Table/Licitatii-publice/

Valoarea estimată a achiziției este de 322.518 RON, fără TVA, din  care procentul cheltuielilor diverse și neprevăzute, astfel cum a fost definit de proiectant în devizul general, este de 10 % din valoarea estimată a contractului și reprezintă 29.199 RON fără TVA.

Codul CPV: Coduri CPV: 45453100-8 – Lucrări de renovare (Rev.2)
45212100-7 Lucrări de construcții de complexe pentru petrecerea timpului liber
Data limită  pentru depunerea ofertei: 19.11.2015, ora  10:00

Oferta se va depune la adresa autorității contractante : UNIVERS T CLUJ-NAPOCA,
Strada: Alexandru Vaida Voevod, Nr. 53-55, Loc: Cluj-Napoca, Judet: Cluj; persoana de contact –
Adrian Pop,  Telefon: +40 264 41 41 61  Fax: +40 264 41 41 58 Email: Adrian.pop@universt.ro

Nici un comentariu

Scrie un comentariu