Închide

După critici și presiuni ale civicilor din oraș, Primăria face dezbatere publică online pe tema Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2030.

ActualitateAdministrație by Actual de Cluj - nov. 10, 2021 0 207

Primăria a inițiat o dezbatere publică online pe tema Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), pentru perioada 2021-2030. Aceasta este programată luni, 15 noiembrie 2021, începând cu ora 17.00, va fi transmisă pe pagina oficială a Primăriei de Facebook iar cei interesați se pot înscrie ca să participe la discuție pe site-ul instituției, înainte cu minimum 4 ore de ora stabilită pentru începerea ședinței, accesând următorul link.
Dezbaterea vine după ce civicii din Cluj-Napoca au criticat Primăria, odată pentru că ține în sertar strategia și apoi deoarece a implicat un număr mic de oameni în dezbaterile publice organizate pe parcusul elaborării documentului de către echipa Băncii Mondiale. O parte din reproșuri au fost formulate de banchetul Iosif Pop, coodonatorul asociației Consiliului Civic Local.
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), pentru perioada 2021-2030 s-a aflat în procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, în perioada 21 octombrie – 5 noiembrie 2021. Documentele proiectului pot fi consultate AICI. Dezbaterea publică va fi transmisă online pe pagina de Facebook  Municipiul Cluj-Napoca.
” Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) reunește, sub umbrela unei viziuni comune de dezvoltare, agreată și asumată de toți actorii relevanți din ecosistemul local (administrație, mediul academic, mediul de afaceri, mediul non-guvernamental și societatea civilă etc.), prioritățile de intervenție pentru următoarea perioadă din toate domeniile, de la mobilitate, regenerare urbană, digitalizare, educație, sănătate sau incluziune, până la guvernanță locală și metropolitană.
SIDU pentru perioada 2021-2030 armonizează direcţiile strategice pentru dezvoltare și portofoliul de proiecte cu liniile directoare trasate la nivele administrative superioare (european, național, regional/ județean).
SIDU nu este doar o condiționalitate pentru atragerea de fonduri europene, ci și un instrument de orientare a investițiilor publice și private de la nivelul întregului teritoriu metropolitan, în jurul unei viziuni și a unor ținte asumate pentru anul 2030 de către toți actorii relevanți. Așadar, investițiile propuse spre realizare din fonduri europene sunt văzute din perspectiva rolului lor de catalizator al celor finanțate din alte surse, precum și a efectului lor multiplicator asupra comunităților. Nu în ultimul rând, SIDU se dorește un document integrator al tuturor eforturilor de planificare participativă derulate la nivel metropolitan în perioada 2014-2020, care s-au concretizat deja în strategii și planuri sectoriale, planuri urbanistice zonale și documentații tehnico-economice, în concursuri de soluții și dezbateri publice etc”, arată Primăria.
Persoanele care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii vor fi înscrise pe platforma online de videoconferință, pe baza unui formular completat online pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, până înainte cu minimum 4 ore de ora stabilită pentru începerea ședinței, accesibil la următorul link.

Iosif Pop, bancher și coodonator al asociației Consiliul Civic Local (CCL), a criticat Primăria, încă din primăvara acestui an, pe tema lipsei de transparență legată de SIDU.

„Numărul restrâns de participanți la dezbaterile publice organizate de Primăria Cluj-Napoca pe proiectul SIDU cere o mediatizare sporită pentru perioada următoarei faze de implicare a clujenilor, cea de dinainte aprobării în Consiliul Local. Din acest considerent, cerem Primăriei Cluj-Napoca să prezinte în Consiliul Local raportul strategiei vechi 2014-2020, rezultatul consultării directe a contribuabililor în prioritizarea proiectelor rezultate după SIDU 2021-2030 și să fie făcut public înaintea aprobării proiectului în CL”, a transmis Consiliul Civic Local în 18 martie 2021.

Pop a criticat public și proiectul fanion al SIDU 2021-2030, metroul, la o dezbatere publică organizată de Primărie recent, însă fără participarea oficialilor PNL ai instituției – primarul Emil Boc și viceprimarul Dan Tarcea. Atunci a spus și că atitudinea afișată de Boc odată cu ieșirile publice prin care susține că activiștii nu își doresc îmbunătățirea condițiilor de trafic din Cluj, odată cu proiectul metroului, este mai mult decât deplasată.

În 1 noiembrie, Pop a publicat și pe Facebook un punct de vedere cu privire la SIDU, adresat primarului.

„Domnul Primar Emil Boc mimează transparența în deciziile luate în numele clujenilor. Am solicitat în scris, atât dlui.Primar cât și consilierilor locali să urmeze căile legale. Aveți scrisoarea trimisă:

1. Cetățenii clujeni chemati să se exprime cu privire la cele 3 proiecte majore care le vor afecta viața în următorii 10 până la 30 de ani și-au exprimat nemulțumirea pentru că participarea la o discuție utilă scopului urmărit îi obliga să parcurga într-un interval limitat la 15 zile un volum de informații extins la peste 1800 de pagini.
2. Clujenilor avizați de pregătirea acestor hotărâri le este dificil să înțeleagă de ce Primăria Cluj-Napoca pune în consultare publică atât de târziu strategii pe care le are preluate de la entitățile contractate înca din luna martie 2021.
3. Consiliul Civic Local Cluj-Napoca a solicitat încă din primul trimestru al acestui an să fie afișate public toate documentele acestor proiecte, să existe organizate dezbateri sectoriale, cu prezentarea detaliată a strategiilor și a proiectelor avansate, să fie luate în considerare și solutiile alternative venite dinspre cetățeni, așa cum prevede Legea nr.52/2003, privind procedurile transparenței decizionale.
4. Pentru cunoașterea opțiunilor clujenilor cu referire la SIDU, Consiliul Civic Local a solicitat în mod repetat să fie aplicat un chestionar de consultare față de soluțiile și opțiunile promovate de
consultant, concluzii pe care vă rugăm sa le afișați pe site.
5. Consiliul Civic Local reiterează cerința legala ca înainte de dezbaterea și aprobarea altor strategii pentru municipiul Cluj-Napoca și Aria sa Metropolitană, să fie prezentat și aprobat în C.L. Cluj-Napoca, Raportul de execuție pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă 2014-2020.
5. Prin urmare, în numele LADO Cluj-Napoca și a celor 52 de ONG-uri semnatare a Protocolului de susținere a CCL, vă adresăm rugamintea ca în acord cu prevederile Legii nr.52/2003, actualizată la 3 dec.2013, art.6, alin.9, care pretinde ca: “Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică”.
În scopul prezentării și susținerii proiectelor de hotarâri avansate, vă solicitam să organizați în parcursul următoarelor 30 de zile, dezbateri publice cu clujenii interesați, eșalonand cele 3
proiecte de hotărâri la intervale de minim 10 zile calendaristice. Ordinea dezbaterilor ONLINE,propusa de CCL este: Decada I-noiembrie: Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană
(SIDU), pentru perioada 2021-2030, Decada II-noiembrie: Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca, Decada III-noiembrie: Aprobarea Strategiei de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca. Vă rugăm sa ne confirmați în scris programul dezbaterilor publice organizate și să ne transmiteți conținutul Raportului supus HCL pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila 2014-2020″, este mesajul lui Pop în numele asociației pe care o prezidează, CCL.
sursa foto: colaj -https://campaniamea.declic.ro/petitions/consultare-reala-pe-metrou?fbclid=IwAR0lBM-L7KYrhe17YlGe4BeoiG8CPHw_uOdVgn-yfyCMpZ5NjGte953YUUY

Nici un comentariu

Scrie un comentariu