Închide

Comitetul director care trasează strategia Ardealului pentru 2014-2020 se întâlnește la Cluj la sfârșit de 2015. Ce măsuri ia

Economie by Actual de Cluj - dec. 18, 2015 0 199

Prima reuniune a Comitetului Director pentru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Vest pentru următorii cinci ani a avut loc azi la Cluj.

Comitetul Director este constituit din 15 membri titulari şi 15 membri supleanţi, reprezentanţi ai asociaţiilor şi federaţiilor patronale, ai Camerelor de Comerţ şi Industrie, ai universităţilor, institutelor de cercetare-dezvoltare, ai entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, ai clusterelor, ai infrastructurilor de suport pentru afaceri, şi ai Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din regiune, aleşi prin vot deschis şi liber. De asemenea sunt reprezentate Agenţia Naţională de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi Banca Transilvania.
Comitetul Director este forul consultativ al procesului de elaborare a strategiei Ardealului de Nord, având atribuţii privind avizarea obiectivelor şi metodologiei, monitorizarea stadiului elaborării strategiei şi asigurarea de sprijin instituţional acestui proces. Activităţile din cadrul Comitetului sunt completate cu cele din cadrul Comitetul Ştiinţific şi Grupurilor de lucru, precum şi cu cele ale echipei de management.
Strategiile de specializare inteligentă sunt importante pentru utilizarea eficientă a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, dar şi pentru a asigura sinergia acestora cu alte instrumente şi politici ale Uniunii, în special Programul Orizont 2020. Ele se elaborează la nivel regional la recomandarea Comisiei Europene.

Strategia despre care se discută azi e valabilă pentru perioada 2014 – 2020, iar la sfârșitul anului 2015 concluziile ședinței de azi sunt că au fost dezbătute şi aprobate Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Director, respectiv Metodologia pentru prima etapă a procesului de elaborare a strategiei, „Analiza contextului regional şi a potenţialului de inovare”.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Tags