Închide

Salariul mediu net în România a ajuns la 4398 de lei, la finalul anului trecut (date INS). Clujul a trecut în 2022 de pragul de 5000 de lei

Economie by Actual de Cluj - feb. 13, 2023 0 178

Câştigul salarial mediu net în luna decembrie 2022 a fost de 4398 lei, în creştere cu 257 lei (+6,2%) față de luna noiembrie 2022, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,4%. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în decembrie fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, sector care a depășit IT-ul în această lună, domeniu care se află tradițional în top. Clujul a trecut anul trecut de pragul de 5000 de lei.

În luna decembrie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost 7107 lei, cu 428 lei (+6,4%) mai mare decât în luna noiembrie 2022. Câştigul salarial mediu net a fost 4398 lei, în creştere cu 257 lei (+6,2%) față de luna noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (11.540 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2361 lei).

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,4%, sub nivelul de evoluție a prețurilor.

Salariul mediu net a depășit în Cluj pragul de 5.000 de lei în noiembrie, adică peste o mie de euro, un record.Datele Direcției Județene de Statistică arată că în noiembrie câștigul salarial mediu net a fost, în Cluj, de 5.010 lei, mai mare cu 161 lei față de luna anterioară și cu aproape șase sute de lei – mai exact 596 lei – mai mare decât în aceeași lună a anului anterior. Mai multe aici:

Salariul mediu net a depășit în Cluj pragul de 5.000 de lei în noiembrie, adică peste o mie de euro, un record, s-a dublat în 5 ani

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum 

Indicele câştigului salarial real a fost 97,4% în luna decembrie 2022 față de luna decembrie 2021.  Indicele câştigului salarial real a fost 105,8% în luna decembrie 2022 față de luna noiembrie 2022. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 233,8%, cu 12,9 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie 2022.

INS menționează că în cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde, atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Decembrie 2022 comparativ cu Noiembrie 2022

În luna decembrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna precedentă, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 53,1% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, cu 42,8% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 38,6% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 23,0% și 30,5% în transporturi pe apă, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, industria metalurgică;
  • între 13,5% și 20,5% în telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de editare, alte activităţi extractive, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;
  • între 10,0% și 13,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, tranzacţii imobiliare, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi de servicii anexe extracției, fabricarea produselor din tutun, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte). Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 25,2% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură);

• între 1,5% și 8,0% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

În sectorul bugetar, în luna decembrie 2022 s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (+1.6%), respectiv în administraţia publică (+0,7%). În învăţământ, câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-4,2%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu