Închide

Finalizarea proiectului „ALIS – Adaptarea lucrătorilor și întreprinderilor la schimbarea prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”

ActualitateDezvoltare by Actual de Cluj - dec. 29, 2023 0 15

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Apelul: Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor
Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectivul specific: 3.12 Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor
Titlu: ALIS – ADAPTAREA LUCRATORILOR SI INTREPRINDERILOR LA SCHIMBARE PRIN DOBANDIREA COMPETENTELOR DIGITALE DE CATRE LUCRATORI
Cod SMIS 142703
Beneficiar: ASOCIATIA PATRONALA A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA DIN ROMANIA (APFFPR)

29.12.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la finalizarea cu succes a proiectului POCU

“ALIS – ADAPTAREA LUCRATORILOR SI INTREPRINDERILOR LA SCHIMBARE PRIN DOBANDIREA COMPETENTELOR DIGITALE DE CATRE LUCRATORI” – ID 142703

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR), adeptă a dezvoltării procesului de învațare continuă a adulților din România si a conceptului de digitalizare a activitatilor IMM-urilor, în calitate de lider de proiect, a implementat in Regiunea Nord Vest, proiectul “ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”

Proiectul s-a desfasurat în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023, în parteneriat cu BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L., Brașov și FUNDAȚIA ”ȘCOALA COMERCIALĂ ȘI DE SERVICII” BACĂU – AFJ, Bacau, parteneri care si-au desfasurat activitatile in Regiunea Centru si respectiv Nord Est.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea competentelor digitale si imbunatatirea nivelului de competente profesionale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, a unui numar de 315 angajati (din care 105 au revenit APFFPR) din 60 IMM-uri care activeaza sau urmeaza sa activeze in sectoare economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate (SNC) si in domeniile de specializare inteligenta conform Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCDI) localizate in Regiunile Nord-Vest, Centru, si Nord-Est, in scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, a actualizarii competentelor la cerintele schimbarilor tehnologice si a sporirii flexibilitatii si competitivitatii acestora pe piata muncii.

Valoarea totală a proiectului este de 4.666.775,67 lei din care cofinanțări nerambursabile din Fondul Social European de 3.905.375,01 și din bugetul national de 689.183,71 lei.

In perioada noiembrie 2023 – decembrie 2023, APFFPR a organizat 7 sesiuni de cursuri care au fost oferite gratuit pentru 112 angajati din 58 de IMM-uri eligibile din Regiunea Nord-Vest, astfel:

– 4 serii curs COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI CA INSTRUMENT DE INVATARE SI CUNOASTERE la care au participat 63 persoane provenind din regiunea Nord Vest, dintre care 59 sunt absolventi certificati;

– 3 serii curs UTILIZARE MICROSOFT PROJECT (program informatic MS Project) la care au participat 49 persoane provenind din regiunea Nord-Vest, dintre care 47 sunt absolventi certificati.

Cursurile s-au desfășurat în Cluj-Napoca – la sala de curs de la complexul Univers T, precum și online, acest format hibrid fiind adaptat pentru asigurarea conditiilor optime de participare la cursuri a angajatilor, in afara timpului de munca.

De asemenea, la nivelul Regiunii Nord Vest, 12 IMM-uri eligibile au fost sprijinite in vederea elaborarii, implementarii si monitorizarii timp de 6 luni dupa finalizarea proiectului, a unor programe de invatare la locul de munca, incarcate pe platforma e-learning creata in cadrul proiectului – care poate fi accesata https://142703.apffp.ro/.

In scopul realizarii obiectivelor, echipa de experți ai APFFPR a desfasurat in perioada noiembrie 2022 – decembrie 2023, o campanie de constientizare si informare a angajatorilor, in cadrul careia au fost organizate 4 evenimente dedicate reprezentantilor a peste 80 de IMM-uri eligibile. Evenimentele au avut loc in Cluj-Napoca, la Radisson Blu, in zilele de 17 februarie, 31 mai, 17 august si 19 octombrie 2023 si au fost inregistrati peste 100 de participanti. Invitatii au fost informați cu privire la modul in care APFFPR a pus in valoare sprijinul oferit de Uniunea Europeana in domeniul digitalizarii, astfel incat antreprenorii sa inteleaga, sa evalueze si sa decida cea mai buna perspectiva de dezvoltare a competentelor digitale in beneficiul firmelor si angajatilor proprii.

Audienta a primit informatii detaliate atat in cadrul prezentarilor cat si prin intermediul materialelor de promovare, cu privire la activitatile proiectului, la cursurile oferite gratuit, la criteriile de eligibilitate si la beneficiile care pot fi dobandite atat pentru angajati, cat si pentru angajatori, precum si referitor la sprijinul oferit de platforma e-learning creata prin proiect in scopul dezvoltarii invatarii la locul de munca.

Intalnirile au fost completate de participarea unor invitati speciali care au adus in atentie subiecte conexe domeniului digitalizarii, de interes pentru mediul economic: oportunitățile de accesare a finantarilor dedicate degitalizarii, despre diversitatea si imperativul intelegerii, integrarii si utilizarii instrumentelor digitale existente atat la nivelul institutiilor publice cat si a celor dedicate agentilor economici, precum si despre oportunitățile de accesare a serviciilor digitalizate oferite de Consiliul Județean Cluj – cum ar fi emiterea digitalizata a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

APFFPR a evidentiat pe toate caile de comunicare importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC, pentru a dobandi competentele necesare practicarii ocupatiilor care si-au schimbat continutul sau a celor noi aparute ca urmare a progresului tehnologic.

De asemenea, la nivelul Regiunii Nord Vest, au fost organizate 12 sesiuni de informare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea participarii angajatilor din IMM-urile eligibile la programele de formare, prevazute in proiect, in domeniul digitalizarii, specificandu-se ca scopul acestor cursuri este dezvoltarea unor competente in masura sa extinda accesul pe piata muncii, fara discriminare de gen sau varsta.

Echipa proiectului adreseaza multumiri celor care au fost implicați în activitățile proiectului si ureaza tuturor antreprenorilor si angajatilor mult succes în activitățile viitoare și Sărbători fericite!

Steluța RacolțaMonica Dragu-Covriga

Manager Proiect, Expert Informare, Comunicare

Nici un comentariu

Scrie un comentariu