Tags Posts tagged with "regio"

regio

by -
0 147

Primele zeci de proiecte au început implementarea în Regiunea Nord-Vest cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Alte peste 1.000 de proiecte au fost depuse și își așteaptă finanțarea.

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism de implementare a programului, vă invită să accesaţi harta proiectelor şi a comunităților din Transilvania de Nord care cresc cu REGIO 2014-2020! https://www.nord-vest.ro/harta-proiectelor/ 

(P)

Conferinţa Smart Regional Development, organizată de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în 18 septembrie 2017, adună cei mai relevanţi vorbitori de la nivel european şi naţional pe teme ca dezvoltarea regională, conceptul de smart city şi dezvoltarea urbană inteligentă.
Lideri ai Parlamentului European, reprezentanţi ai Direcţiilor Generale ale Uniunii Europene, ai ministerelor româneşti, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor româneşti şi străine implicate în dezvoltare regională şi urbană vor dezbate la Cluj-Napoca modul în care proiectele de investiţii finanţate prin REGIO construiesc inteligent prosperitate la nivelul comunităţii regionale şi ale comunităţilor locale.
Locaţia evenimentului este Centrul de Cultură Urbană Casino Cluj-Napoca, de asemenea un proiect de succes finanţat prin REGIO.
Conferinţa face parte din Zilele REGIO 2017, o suită de evenimente coorganizată împreună cu Comisia Europeană, Comisia de Dezvoltare Regională a Parlamentului European, Reprezentanţa Comisiei Europene, Primăria Cluj-Napoca
Puteţi să vă înscrieţi la eveniment la linkul https://goo.gl/forms/vlvzA2JpTf9T20EE2

by -
0 65

După cum era deja de bănuit, apetența mediului privat din Regiunea Nord-Vest pentru finanțările REGIO 2014-2020 este extrem de mare, astfel, la trei săptămâni înainte de data de închidere a apelului de propiecte, prioritatea 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor destinata IMM-urilor are încărcare de 522%. Acest fapt inseamna ca solicitarea de fonduri este de 522% mai mare decat finantarea disponibila pe aceasta prioritate pentru Transilvania de Nord.
Mai multe detalii aici:

http://www.nord-vest.ro/la-3-saptamani-inainte-de-inchiderea-apelului-finantarile-regio-pentru-imm-uri-au-incarcare-de-522/

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a organizat în 2 august, lansarea regională a cinci ghiduri de finanţare destinate municipiilor reşedinţă de judeţ, care fac parte din REGIO 2014-2020.

Cele cinci ghiduri aferente Programului Operaţional Regional sunt:

POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”
POR/2017/4/4.2/1, Obiectivul specific 4.2 – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”
POR/2017/4/4.3/1, Obiectiv specific 4.3 – Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România
POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectivul Specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă
POR/2017/4/4.4/4.5/1, Obiectivul Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Cea mai consistentă axă din REGIO 2014-2020 este Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, care vizează rezolvarea problemelor în cinci domenii de intervenţie din reşedinţe de judeţ: mobilitate urbană, reabilitarea spaţiilor degradate pentru a creşte suprafaţa de spaţiu verde în oraşe, finanţarea incluziunii sociale în zonele marginalizate şi reabilitarea infrastructurii educaţionale.
Modalitatea de lucru pe axa 4 este una de pionierat, introducând documente strategice, proceduri şi autorităţi care permit municipiilor din regiune prioritizarea cât mai eficientă a proiectelor urbane.
Întră în vigoare un proces colaborativ şi asumat de lucru pentru municipiile eligibile pe Axa 4, acestea având posibilitatea să își stabilească domeniile pe care intenționează să le dezvolte, din cele cinci priorități de investiții aferente Axei prioritare 4, printr-un proces de negociere; per global se va păstra alocarea regională.

În acest moment, alocările în Regiunea noastră sunt repartizate astfel:

Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU) constituie condiția de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; strategiile trebuie să răspundă la cinci tipuri de provocări: economice, sociale, climatice, demografice și de mediu.
Una dintre condițiile de bază pentru finanțarea proiectelor prin intermediul Priorității de investiții 4.1 – mobilitate urbană- o constituie fundamentarea investițiilor propuse în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) dezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ sau la nivelul acestora și al zonelor funcționale urbane aferente, care sunt acum documente care fundamentează şi Planurile de Urbanism General.

Planul de mobilitate urbană este instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană / metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.
Autoritatea Urbană (AU) este creată în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1301/2013, preia de la Autoritatea de Management pentru POR atribuții privind managementul și implementarea activităților specifice, va fi parte integrantă din sistemul de management și control al POR 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II) .
AU va prioritiza proiecte prioritare finanțabile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, inclusiv lista de rezervă, grupate pe priorități de investiții, precum şi proiectele prioritare finanțabile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau în cadrul altor programe operaționale.

Date de contact: Andreea Marcu, expert comunicare, tel: 0264/431550, fax: 0264/439222, mobil: 0755 777012, comunicare@nord-vest.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Bistriţa. Sursa foto: ADR, concurs

 

Reabilitări de parcuri, modernizări de străzi, proiecte de decongestionare trafic, modernizări de şcoli şi de centre sociale, infrastructură turistică, centre culturale sau dotări de spitale, restaurare de patrimoniu istoric. Chiar dacă România nu a folosit toate fondurile pe care le-ar fi putut atrage, câteva proiecte s-au pus totuşi pe picioare, profitând de această resursă. Cele enumerate mai sus sunt câteva obiective pentru care s-au adus în regiune bani europeni. La final de exerciţiu cu 7 ani de bani europeni, se face „bilanţ”, inclusiv cu Like-uri pe Facebook. Agenţia  de Dezvoltare Regională Nord-Vest oferă în această săptămână 19 trofee celor mai reuşite proiecte finanţate prin REGIO în regiune. Iar pentru asta s-a derulat inclusiv un concurs de fotografii, cu voturi pe Facebook. Fiecare dintre cele șase județe din regiune ia câte trei premii şi se acordă şi un „mare premiu”.

ADR Nord-Vest organizează în aceste zile (3 şi 4 decembrie) Conferinţa Finală REGIO Transilvania de Nord, eveniment de închidere a Programului Operaţional Regional 2007-2013. Cu acest prilej, se oferă şi cele 19 trofee celor mai reuşite proiecte finanţate prin REGIO în regiune. Concursul „Cel mai REGIO proiect din Transilvania de Nord” a fost dedicat beneficiarilor Programului Operaţional Regional 2007-2013 din regiunea Nord-Vest. Fiecare beneficiar al POR (REGIO) 2007-2013 a putut să îşi promoveze în acest concurs unul sau mai multe proiecte, prin intermediul aplicaţiei afișate pe pagina de facebook a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, prin intermediul unei singure imagini pentru un proiect. Fiecare imagine are alături o descriere care cuprinde titlul proiectului, beneficiarul proiectului, precum şi câteva cuvinte-cheie privind impactul finanţării, unicitatea proiectului, modul în care acesta sprijină comunitatea.

Concursul s-a încheiat în urmă cu două zile, iar bilanţul în cifre arată 59 de imagini în competiţie şi 3776 de voturi. Cel mai votat proiect a obţinut 593 de voturi. Este vorba de un concept implementat în Bistriţa. „Municipiul Bistriţa a realizat un amplu program de revitalizare a Centrului istoric şi a Cetăţii Medievale prin 7 proiecte integrate : infrastructură urbana – 2, patrimoniu cultural – 2, social – 2 şi mediu – 1. Valoarea este de circa 20 de milioane”, arată beneficiarii din Bistriţa. Clujul a intrat în competiţie cu mai multe propuneri: proiecte de centre de servicii sociale, de promovare turistică, case sociale sau reabilitarea Casinoului şi a Parcului Central.

 

Sursa foto: ADR, concurs
Sursa foto: ADR, concurs

 

„Au fost mulţi candidaţi din Cluj, judeţul se numără printre cele fruntaşe, ca participare şi implicare. Sunt proiecte din municipiu, dar şi din judeţ. Majoritatea proiectelor are ca beneficiari autorităţi publice locale, în alte judeţe sunt mai mulţi beneficiari privaţi. Dar e de înţeles, fiindcă la Cluj au venit sume importante datorită desemnării municipiului ca fiind pol de creştere. Pe noi ne-a surprins nu atât numărul proiectelor înscrise, care nu au fost totuşi puţine, cât populaţia care a votat. Toate sunt proiecte finalizate şi pe care şi noi le considerăm exemple de succes, iar multe dintre ele chiar şi-au depăşit indicatorii”, a menţionat Andreea Marcu, reprezentanta ADR.

Premiile se vor acorda ţinând cont de două elemente: votul juriului şi numărul de voturi obţinute pe reţeaua de socializare. Se vor acorda câte 3 premii pentru fiecare judeţ participant (Bihor, Bistriţa – Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj şi Satu-Mare), dar şi premiul cel mare pe regiune.